Ako oslavujú SNP mladí

Oslavy 78. výročia SNP neobišli ani členov Frontu ľavicovej mládeže. Úctu bojovníkom nesúcich antifašistický odkaz sme vzdali naprieč celým Slovenskom, dokonca aj v Česku.

Možno zo strachu, možno z pocitov nadradenosti nad nami, obyčajnými občanmi, sa naša vláda rozhodla oficiálne oslavy SNP zúžiť na iba nimi pozvaných. Nás to však nezastavilo, práve naopak, našich hrdinov sme si uctili na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi.

Kvety, slová úcty, poklony, ale aj túry, pochody a cestovanie, ktoré predchádzali úctivým pohľadom na pomníky. Niektorí z nás sa podujali pamätníky zrekonštruovať a očistiť ich okolie. Pritom sme nemysleli iba na partizánov, ale aj na sovietskych bojovníkov a ďalších padlých hrdinov vo svetových vojnách. Všetkým jednako vzdávame hold za ich odvahu a naše oslobodenie.

Hoci Vám nemôžeme sprostredkovať atmosféru tohtoročných osláv SNP, prinášame Vám aspoň malú vizuálnu ochutnávku.

tajomníčka FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore