Antikomunistická výučba na školách

Či už gymnáziá, alebo odborné stredné školy navštevuje mnoho mladých ľudí, ktorí budú o pár rokov tvoriť piliere našej spoločnosti, a to z ekonomického i hodnotového hľadiska. Pre deti a adolescentov v tomto veku je charakteristická ich pomerne ľahká ovplyvniteľnosť, častá zmena názorov, postojov a hľadanie vlastnej identity.

Prednášajú o slobode, ale vnucujú názory

Či už sa učíme o industriálnej revolúcii, či o druhej svetovej vojne na dejepise, alebo o typoch ekonomík na občianskej náuke, často učitelia spomenú známe pojmy, ako sú socializmus a komunizmus (pričom neraz dochádza k ich voľnej zámene). Učitelia ich žiakom predstavujú v rôznych negatívnych súvislostiach, či už je to chudoba, propaganda, autoritársky režim, príkazová ekonomika, cenzúra tlače, násilie, vraždenie, utláčanie a niekedy idú do takých extrémov, že ich prirovnávajú fašizmu.

Podľa školského poriadku gymnázia hrozí za prezentáciu komunistických myšlienok pokarhanie riaditeľom školy.

Nasledujú samé pozitívne opisy dnešného politického režimu a Európskej únie, vymenúvanie výhod a eurofondy, demokracia, sloboda prejavu, sloboda podnikania, NATO a dôležitosť bojov a podpory vojny na Ukrajine atď. Kdeže je znečistené životné prostredie, globálne otepľovanie, ekonomická zaostalosť a chudoba v krajinách tretieho sveta?

Hovoria, že vyznávajú mier, no v skutočnosti podporujú zbrojenie Ukrajiny a predlžovanie zbytočného konfliktu a krviprelievania. Nič z toho v škole učitelia žiakom nepredstavujú ako následky kapitalizmu a života v ňom. Nikdy nepredstavia socializmus ako alternatívu, nieto ako riešenie týchto problémov. Namiesto toho budú vtlačovať svoje liberálne názory a presvedčenia, ako je kapitalizmus pre našu ekonomiku prospešný, aký je super.

Démonizovanie socializmu je na školách v kurze

Následkom toho je indoktrinovaná mládež, ktorá presadzuje kapitalistické a liberálne názory, negatívne hovorí o socializme a komunizme, robí politicky nekorektné a trápne „memečká” na sociálnych sieťach. Keď sa ich opýtate, kto je Karl Marx alebo Friedrich Engels, nevedia. Pretože sa o tom v škole neučili a ani o to nemali záujem, lebo im bol socializmus predstavovaný ako negatívny a oni to všetko zožrali aj s návnadou. No a presne títo mladí ľudia, ktorí súhlasia, aká je propaganda zlá, chodia na prednášky kampane „Chcem tu zostať, pretovolim.sk”. Zatiaľ čo admini instagramového účtu kampane mažú nevyhovujúce komentáre alebo ich zámerne vypínajú. Kde je vaša demokracia? Sloboda prejavu? Alebo sa snažíte utajiť pred ľuďmi, ktorí ešte majú ružové okuliare na očiach, že ste prostriedkom modernej propagandy vami nazývaných „demokratických strán“? Indoktrinujete mládež rovnako ako učitelia, aby inklinovala k liberálnej demokracii, ku kapitalizmu, a démonizujete a odsudzujete všetko, čo vy nezastávate. Ale potom sa rozprávajme o tolerancii, demokracii a slobode prejavu. Vodu kážete a víno pijete, pokrytci.

Za socializmu prebiehala výchova a vzdelávanie v duchu súdržnosti a kooperácie. Žiaci sa učili, že spolu dokážu viac. Zdroj: extra.cz

Vo Fronte Ľavicovej Mládeže sa budeme snažiť riešiť tento vážny problém, pretože potrebujeme, aby si mládež dala ružové okuliare dole a začala konečne vnímať problémy našej spoločnosti, ako sú chudoba, kvírfóbia, rasizmus, znečisťovanie životného prostredia, vykorisťovanie či bezúčelné trestanie drogovo závislých namiesto ich liečenia. Pretože presne toto sú problémy spôsobené kapitalizmom. Potrebujeme docieliť, aby mladí uvažovali o socializme ako o alternatíve, riešení vyššie spomenutých problémov. Pretože socializmus je jediná cesta k rovnosti, spravodlivosti, spokojnosti občanov nielen Slovenskej republiky, ale celého sveta.

.

.

člen FĽM Východ

Zdieľať článok
Návrat hore