Boj za trans práva je bojom za pracujúcich

V sobotu sme sa zúčastnili protestu proti návrhu zákona o zmene rodných čísel, ktorý by znemožnil právnu tranzíciu transrodových osôb. Na Námestí SNP sa zišli stovky ľudí, aby vyjadrili jasný nesúhlas s krokmi vedúcimi k odoberaniu práv jednej z najutláčanejších skupín obyvateľstva Slovenska.

Čelia dvojitému útlaku

Podstatu problému opisuje organizácia Amnesty International: „Zmena zákona by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu (v zákone používaný pojem „pohlavie“), vyžadovala „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“. Navrhovateľky v rozprave aj v dôvodovej správe k návrhu argumentujú, že rodné číslo musí „odrážať skutočné biologické pohlavie a byť evidenciou skutočnej biologickej identity“ a že táto požiadavka je len snahou zosúladiť zákon o rodnom čísle s ďalšími právnymi predpismi SR.“

Tento i podobné návrhy smerujúce k utláčaniu kvír komunity či iných marginalizovaných skupín si často (klérokonzervatívni) navrhovatelia argumentujú pseudovedeckými, kvázi medicínskymi či moralistickými tvrdeniami. Pravdou však je, že ich „dôkazy“ sú ničím iným než výsledkom mentálnej gymnastiky, ktorá má zakryť skutočné účely týchto protiľudských snáh.

Zľava Jakub Rendvanský, regionálny podpredseda FĽM Západ, Alexandra Aganbegović, podpredsedníčka FĽM, a Ľubomír Zeman, regionálny predseda FĽM Západ.

V prvom rade si musíme uvedomiť skutočnosť, že drvivá väčšina trans osôb je súčasťou pracujúcej triedy. Tak ako sem patrí cisrodová firemná účtovníčka, patrí sem i jej transrodová kolegyňa. Obidve sú v kapitalizme rovnako utláčané v základnej rovine – ich zamestnávateľ im každý mesiac odjedá zo značnej časti hodnoty práce bez toho, aby si to akokoľvek zaslúžil. V tomto smere nie je medzi ľuďmi práce žiaden rozdiel.

Transrodové osoby však prežívajú intenzívnejší, tzv. viacnásobný útlak. Rovnako ako zvyšok kvír komunity, ženy, etnické a národnostné menšiny či zdravotne postihnuté osoby totiž navrch svojho vykorisťovania kapitalistami trpia aj následkami rozdeľovania spoločnosti vládnucou buržoáznou triedou. Vyplýva to zo samotnej podstaty kapitalizmu – ak sú utláčaní (pracujúci) rozdrobení a nejednotní, oveľa ľahšie sa im obmedzujú práva, znižujú platy či zhoršujú životné podmienky v prospech utláčateľov (zamestnávateľov a majiteľov firiem). Vznikajú preto medzi pracujúcimi hádky na falošných podkladoch v úrovni odlišného vierovyznania, sexuality, rodu či pohlavia. Tieto hádky nevznikajú prirodzene – sú živené kapitalistami, pre ktorých je existenčne dôležité, aby sa stupňovali rozkoly medzi ich otrokmi.

Členovia FĽM a hnutia Socialisti.sk kráčali mestom s vlajkami a transparentom „Rovnosť bez rozdielu“.
Odstráňme následky kapitalizmu

Pôvodným dominantným prúdom myslenia v ľavicových kruhoch bolo, že kapitalizmus ako taký je jediným zdrojom útlaku pracujúcich, manifestovaného vo vykorisťovaní ľudí práce, a pokiaľ sa kapitalizmus ako systém odstráni, svojvoľne odídu i ostatné „odnože“ útlaku pracujúcich (mizogýnia, kvírfóbia, rasizmus apod.).

História nám však ukázala, že rovnako ako musíme aktívne pracovať na deštrukcii kapitalizmu, musíme vyvíjať sústavný tlak i na odstránenie jeho následkov. Či už je to neprestajným vzdelávaním sa o histórii (keďže tieto „sekundárne“ formy útlaku vznikli výhradne ako následok „primárneho“ útlaku za feudalizmu a neskôr kapitalizmu), dôslednou podporou kvality života marginalizovaných skupín (zamestnanosti, kultúry, amplifikáciou ich hlasu vo veciach verejných, právom na samosprávu apod.), ale aj sústavnou prácou vedúcou k zvyšovaniu solidarity medzi všetkými ľuďmi práce. Uvedomením si, že toho máme spoločného oveľa viac, než nám kapitalisti dajú najavo, a volaním po jednotnom boji proti utláčateľom.

Stovky ľudí, predovšetkým mladých, sa verejne zastalo práv trans osôb. Zdroj: Automat na fotografie

Ľavicové hnutie sa principiálne zakladá na neustálom rozvoji svojich myšlienok, a to v súlade s vedeckými poznatkami a historickými skúsenosťami. Tak ako sa ľavicový diskurz zbavil sexistických myšlienok a ženy sa stali neoddeliteľnou súčasťou boja proti útlaku pracujúcich, tak prišiel čas, aby sa ľavičiari jasne postavili na stranu trans ľudí a bojovali spolu s nimi jednotne proti kapitalizmu, ako aj ich jedinečnému spoločenskému útlaku.

Vymeňme transfóbny parlament

V sobotu sme sa zúčastnili protestu proti návrhu zákona o zmene rodných čísel, ktorý by znemožnil právnu tranzíciu transrodových osôb. Na Námestí SNP prišli stovky ľudí vyjadriť svoj jasný nesúhlas s krokmi vedúcimi k odoberaniu práv jednej z najutláčanejších skupín obyvateľstva Slovenska.

Ulicami znelo „Transfóbny parlament!“. Protestu sme sa zúčastnili s našimi priateľmi z hnutia Socialisti.sk. Uvedomujeme si, že takýto dvojhodinový protest je iba prvým krokom na ceste k zmene systému riadenia spoločnosti, ktorú dosiahneme tým, že transfóbni politici v parlamente budú nahradení autentickou ľavicou.

.

.

Jakub Rendvanský, regionálny podpredseda FĽM Západ

Zdieľať článok
Návrat hore