Boj za lepší svet má zmysel!

Sme združenie mladých ľudí, ktorí sa hlásia k radikálnej ľavici. Vnímame nedostatky kapitalizmu a cítime jeho negatívne dopady na celú spoločnosť! Vidíme, že dnešný svet je postavený na konzume, honbou za ziskom, vykorisťovaní a nespravodlivosti.

Našim cieľom je vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti založenej na princípoch ekológie, antifašizmu, slobody, rovnosti, spravodlivosti a mierovej spolupráce medzi národmi.

Návrat hore