Dva pohľady na Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu

zdroj: marxistreview.asia

Dnes si pripomíname sté výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Tento dejinný okamih naštartoval obrovské zmeny v starom Rusku, a zároveň, ako povedal vo svojej reportáži John Reed, to boli dni, „ktoré otriasli svetom“. Existujú v zásade dva pohľady na túto udalosť. V týchto pohľadoch sa zrkadlí naše osobné, vnútorné politické presvedčenie. Ešte som nevidel človeka, ktorý by dokázal, alebo skôr chcel o VOSR hovoriť objektívne a nezaujato. Darmo sa mnohí bijú do pŕs, že oni sú tí znalci pravdy a svojim kvázi odborným povýšenectvom degradujú iné názory. Pravdou je, že na VOSR sa môžeme pozerať buď to ako na obrovský progresívny skok vpred, alebo skrz obmedzenú antikomunistickú optiku „objektívnych a nezaujatých“ hľadačov pravdy. Tragikomický je fakt, že práve tí kvázi nezaujatí znalci najviac zakrývajú svoju neobjektivitu, kdežto komunisti sa aspoň nemusia na nič hrať. S odstupom niekoľkých storočí sa snáď bude dať pozrieť na VOSR skutočne objektívne.

Ako nám prezentujú VOSR kvázi objektívni znalci? Netreba veľa pátrať. Zámerne sa prezentujú len negatívne skutočnosti a na pozitívne dopady zmeny režimu sa tradične s obľubou zabúda. Stará dobrá manipulačná pieseň, kedy sa síce vyslovene neklame, ale zámerne sa prezentujú len tie skutočnosti (neraz aj účelovo zdôrazňované), ktoré ukazujú udalosti v zlom svetle, dokazujú démonický pôvod boľševikov, ukazujú všetko v tých najhorších farbách, jednoducho povedané, zo 100 ľudí boľševici popravili 120. Vždy sa chytám za čelo, lebo sa dookola opakuje tá istá pesnička. Tajná polícia, teror, popravy atď. To je ten „správny“ pohľad na boľševický prevrat, ako sa to zvykne nazývať. Nemusíme byť objektívni, stačí mať „správne“ politické presvedčenie a sme za vodou. Na druhej strane sa s obľubou zámerne zle interpretujú jednotlivé skutočnosti a športovou disciplínou sa tu stáva vytrhávanie vecí z kontextu. Dokonca ešte aj zjavné pozitíva sa tu prekrúcajú a menia na negatíva. Krásnym príkladom je boj boľševikov za mier (počas revolúcie prebiehala prvá svetová vojna). Boľševici chceli ukončiť vojnové útrapy, a tak uzavreli s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom mier. Dnes sa tento jasne pozitívny zámer interpretuje ako odmietanie pomoci pri porazení Nemecka a Rakúsko-Uhorska, prípadne ako propagandistický ťah boľševikov, ktorým si chceli nakloniť masy.

Na VOSR sa dá pozerať aj z opačného konca, teda nekritickým okom. Má to iste výhody. Nemusíme sa na nič hrať, predstierať svoju nezaujatosť a akúsi objektivitu. Tu sa VOSR interpretuje ako obrovský skok Ruska vpred. Apeluje sa hlavne na pozitíva, ktoré sa s budovaním reálneho socializmu spájajú. Je pravdou, že Rusko bolo pred revolúciou zaostalou krajinou, kde vládla chudoba a negramotnosť. Krajina bola prevažne agrárna. Technicky bola veľmi zaostalá. Za niekoľko desiatok rokov reálneho socializmu sa podarilo industrializovať krajinu a poslať človeka do vesmíru. Veď to bol práve občan Sovietskeho zväzu, kto sa prvý pozrel do kozmu. Veď to bola práve sovietska sonda, ktorá bola prvou umelou družicou Zeme. To sovietske tanky T-34 vyhrali na východe vojnu s Hitlerom. Úspechy ZSSR sú iste obrovské a nesmieme na ne účelovo zabúdať. VOSR znamenala koniec kapitalistického vykorisťovania v Rusku a aristokratickej nadutosti a povýšenosti nad roľníkom a robotníkom. Znamenala tiež rôzne sociálne práva a výhody.

Ako teda vnímať VOSR? Na túto otázku si musí zodpovedať každý sám. V súčasnosti, kedy sa tvrdý antikomunizmus a propaganda maskujú za objektivitu a nestrannosť, je táto úloha iste náročná. Mozgy mladých ľudí sa preventívne masírujú a sú vystavované permanentnej manipulácií, ktorej cieľom je vytvoriť v nich falošný obraz o VOSR. Súčasťou tejto manipulácie je odmietanie pozitívnych stránok, ktoré revolúcia priniesla. Ak sa pred rokom 1989 VOSR glorifikovala, tak po roku 1989 sa v mene falošnej objektivity démonizuje.

T.D.

Zdieľať článok
Návrat hore