Plagáty

Obrázky pracovnej plochy

Boj proti fašizmu a za socializmus
Vyhlásenie Slovenskej republiky rád
Internacionála
Proletariát celého sveta
Návrat hore