Hlad na Ukrajine 1932 – 1933, 1. časť

Roky 1932 – 33 v bývalom ZSSR sa dostali do rúk nacionalistickej propagandy Ukrajiny. Hovorí sa o miliónoch mŕtvych, genocíde a ľahostajnosti Sovietskeho zväzu voči obetiam hladomoru. V prvej časti sa pozrieme na skutočné čísla a tých, čo ich zámerne skresľujú.

Deti vyťahujú zo zeme zamrznuté zemiaky, oblasť Donecka, 1933.

Prvý a jediný?

Hlad bol obyvateľom Ruského impéria a v počiatkoch Sovietskeho zväzu dobre známy. V roku 1842 musela cisárska vláda priznať, že hlad prichádza každých 6 – 7 rokov. Postupom času sa situácia zhoršovala. Koncom 19. storočia si poľnohospodárska kríza vyžiadala svoju daň v dôsledku nedostatku pôdy v rukách poľnohospodárov. Ak hovoríme o konci 19. a začiatku 20. storočia, Ruské impérium zažilo celkovo šesť roky trvajúcich vĺn hladu. Zlá úroda v prvých sovietskych rokoch a následky ničivej občianskej vojny spôsobili masový hlad v rokoch 1921 – 1922. [1]

Na vine sú vždy boľševici

Hlad v rokoch 1932 – 1933 nemôžeme poprieť. Ako uvidíme ďalej, existuje veľa dôkazov: správy výkonných orgánov, listy Spoločného štátneho politického riaditeľstva atď.

Problémom je, že mnohé protisovietsky naladené osoby a niektoré politické skupiny sa snažia presvedčiť o tom, že hlad v rokoch 1932 – 1933 nebol spôsobený prirodzenou cestou. Tvrdia, že katastrofu úmyselne spôsobili boľševici svojou zlou vôľou alebo hlúposťou a že jej rozsah bol katastrofický. Pozrime sa teda na čísla a veľkosť.

Naslovovzatí odborníci

V Kazachstane sa hovorí o smrti 50 % obyvateľstva v dôsledku hladomoru. Niektorí svojskí ľudia toto percento zvyšujú na 75 %, 80 % alebo dokonca viac. A takto to odhaduje „odborníčka“ v tejto oblasti, manželka ukrajinského exprezidenta Kateryna Juščenková:

„Väčšina vedcov tvrdí, že Hladomor pripravil o život viac ako 7,5 milióna ľudí. Niektorí bádatelia tvrdia, že v skutočnosti počet obetí na Ukrajine presiahol 10 miliónov, ale všetci sa zhodujú, že zločin z 30. rokov minulého storočia si vyžiadal niekoľko miliónov obetí.“

Na začiatku 30. rokov žilo na Ukrajine 31 miliónov ľudí. Boľševici údajne vyhladovali 10 miliónov ľudí. Dokonca aj holokaust si vyžiadal menej židovských životov.

Nadácia Victims of Communism Memorial Foundation udelila v roku 2008 pani Juščenkovej Trumanovu-Reaganovu medailu slobody za „jej prínos k šíreniu pravdy o Hladomore a ďalších zločinoch komunizmu“. Prezident fondu Lee Edwards ocenil dlhoročnú prácu pani Juščenkovej, ktorá sa venuje šíreniu pravdivých informácií o zločinoch komunistického režimu a predovšetkým o hladomore a genocíde na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933. [2]

Kateryna Juščenková s exprezidentom Viktorom Andrijovyčom Juščenkom.

Koľko bolo skutočných obetí?

Dokumentárne filmy z Ukrajiny a Kazachstanu o „hladomore“ nasledujú rovnaký trend. Keď však ukrajinské úrady zapojili do výskumu sociológov, obraz rozsahu hladu sa dramaticky zmenil. Pracovníci Ústavu demografie a sociálneho výskumu Ukrajinskej národnej akadémie vied síce boli politicky motivovaní, ale počet ukrajinských obetí vypočítali: 3,5 mil. Ako však uvidíme, aj toto číslo je ďaleko od pravdy.

Podľa štatistickej knihy ZSSR (1928) žilo na Ukrajine 29 miliónov ľudí. Približný prírastok obyvateľstva bol 500-tisíc osôb ročne. [3] Jednoduchým pomerom ľahko vyhodnotíme počet obyvateľov republiky v sledovanom období (31 mil.) a najväčšie etnické skupiny Ukrajincov (23,2 mil.), Rusov (3 mil.), Židov (1,7 mil.), ďalej Poliakov, Nemcov, Moldavcov, Grékov a Bulharov. [4]

Pozrime sa na údaje o narodených a zomrelých na Ukrajine. Z tabuľky vyplýva, že ročná úmrtnosť typická pre Ukrajinu je približne 0,5 mil. osôb. V roku 1932 táto úmrtnosť vzrástla na 668-tisíc osôb. V roku 1933 dosiahla 1 milión 850-tisíc osôb.

Z týchto údajov vyplýva, že 3,5 milióna obetí je výmysel. Je to jednoducho nemožné. Na celej Ukrajine v týchto rokoch zomrelo z rôznych príčin len 2,5 milióna ľudí. Je to o jeden a pol milióna ľudí viac ako zvyčajne. Zdá sa, že sme vypočítali: 1,5 milióna ľudí zomrelo od hladu.

Situácia je zložitejšia

Ako sa hovorí, nešťastie neprichádza samo. ZSSR v roku 1933 postihlo viacero epidémií: malária, týfus. Juh krajiny bol zasiahnutý chorobami rastlín. Úroda trpí hrdzou a plesňami.

„Je potrebné uviesť, že vysoká úmrtnosť v Novo-Vasiljevskom okrese je z veľkej časti spôsobená hromadnými prípadmi tropickej malárie, ktoré nadobudli rozmery rozsiahlej epidémie s veľkým počtom úmrtí v dôsledku extrémneho vyčerpania vidieckeho obyvateľstva z hladu.“ Správa Dnepropetrovského oblastného oddielu Štátneho politického riaditeľstva predsedovi Štátneho politického riaditeľstva na Ukrajine Balickému. 5. marca 1932. [5]

Počet ľudí nakazených maláriou v ZSSR dosiahol vyše 6 miliónov. Len na Ukrajine týfus postihol viac ako 200-tisíc ľudí. Pokiaľ ide o plesňové huby na plodinách, tie spôsobujú ochorenie mykotoxikózu. Jedným z jej príznakov je silný opuch, ktorý niektorí svedkovia považovali za opuch z hladu. To znamená, že nárast úmrtnosti na Ukrajine a v Kazachstane bol spôsobený mnohými inými faktormi. Je zrejmé, že počet obetí hladu na Ukrajine je nižší ako 1,5 milióna obetí.

Kazachovia kočovali

Značná časť miestnych obyvateľov bola kočovná. Keď sa začala neúroda, choroby a niektorí ľudia sa postavili proti kolektivizácii, viac ako 1 milión Kazachov sa jednoducho presťahoval na iné miesta, vrátane Číny. Je pozoruhodné, že v uvedenom období je úmrtnosť oveľa vyššia medzi tými, ktorí odišli, ako medzi tými, ktorí zostali. Prečo?

Bolo ťažšie im poskytnúť pomoc. Turar Ryskulov, podpredseda Rady ľudových komisárov ZSSR a etnický Kazach, informoval: „Na jar 1931 kazašské rody Tabyn a Adaj, vyhýbajúce sa kolektivizácii a štátnemu výkupu mäsa, začali masovo migrovať do Turkménska, Karakalpacka a na Kaukaz. Pokusy o zastavenie migrácie vyvolali ozbrojené povstanie. Celkovo v rokoch 1931 – 1932 opustilo Kazachstan 1 milión 30-tisíc ľudí. Okrem toho podľa rôznych hodnotení sa neskôr vrátilo od 414-tisíc do 540-tisíc kočovných Kazachov.“

Áno, hlad bol. Obete tohto hladu boli. Avšak tie sa nepohybujú v miliónoch, ale podľa všetkého v státisícoch.

člen FĽM Západ

Zdroje:

[1] [http://en.wikipedia.org/wiki/Droughts_and_famines_in_Russia_and_the_Soviet_Union;

https://www.politforums.net/historypages/1505571801.html]

[2] [https://victimsofcommunism.org/award/hon-kateryna-yushchenko/]

[3] [http://elib.shpl.ru/ru/nodes/71610#mode/inspect/page/28/zoom/8; strana 32-35 ]

[4] [https://istmat.org/node/40532;

https://istmat.org/files/uploads/40532/rgae_1562.329.256_44-45.pdf;

https://istmat.org/node/40530; https://istmat.org/files/uploads/40530/rgae_1562.329.256_18-37.pdf]

[5] [https://school.rusarchives.ru/kollektivizaciya-i-golod-v-sssr/dokladnaya-zapiska-nachalnika-dnepropetrovskogo-ogpu.html]

Zdieľať článok
Návrat hore