Hlad na Ukrajine, 2. časť

Roky 1932 – 33 v bývalom ZSSR sa dostali do rúk nacionalistickej propagandy Ukrajiny. Hovorí sa o miliónoch mŕtvych, genocíde a ľahostajnosti Sovietskeho zväzu voči obetiam hladomoru. V druhej časti sa dočítate o skutočných dôvodoch a vinníkoch hladomoru.

Sušenie Ukrajiny a iné mýty

Ak veríme kazašským a ukrajinským nacionalistom a príslušníkom ich vládnucich elít, situácia vyzerá takto: Prekliati boľševici sa rozhodli vyhubiť alebo úplne potlačiť nepoddajné národy! Viktor Juščenko, bývalý prezident Ukrajiny: „Cieľom hladomoru bolo vysušiť Ukrajinu, potlačiť jej silu a tým podkopať možnosť obnoviť ukrajinskú štátnosť.“

Myšlienka, že sa boľševici alebo Rusi rozhodli vraždiť Ukrajincov, aby ich vyhubili, znejú dosť smiešne. Po prvé, pretože ukrajinská administratíva bola prevažne… ukrajinská!?

Predseda Ústredného výkonného výboru Ukrajinskej SSR Grigorij Petrovskij, Ukrajinec.

Predseda Rady ľudových komisárov Ukrajiny (Sovnarkom) Vlas Čubar, Ukrajinec. [6]

Tajomník Ústredného výboru Panas Ljubčenko, Ukrajinec.

Zástupca predsedu ukrajinského Sovnarkomu a predseda ukrajinského Gosplanu Mykola Skrypnik, ukrajinský Predseda Generálneho politického riaditeľstva (GPU) na Ukrajine Vsevolod Balickij, ukrajinský Volodymir Zatonsky, Narkom školstva, predseda Celoukrajinského ústredného výkonného výboru, ukrajinský generálny prokurátor a Narkom spravodlivosti Michail Michalik.

A v Kazachstane bol šéfom miestnej samosprávy Uraz Džanzakovič Isajev. Rus do špiku kostí, isteže.

Zdemolovaný pamätník Grigorija Petrovskeho vo vtedajšom Dnipropetrovsku, rok 2016.

Krvilační boľševici nevraždili len Ukrajincov

Ale ešte stále je možné, že sú to len nesprávni Ukrajinci alebo nesprávni Kazachovia nakazení vírusom boľševizmu, ktorí úmyselne likvidujú svoj vlastný druh. Ukrajina však bola v tom čase multietnická a vyzerá to tak, že krvaví boľševici z nejakého dôvodu nevraždili len Ukrajincov. Navyše, najviac utrpeli Moldavci, ktorí stratili 5,3 % svojho obyvateľstva na Ukrajine, a ukrajinskí Bulhari, ktorí stratili 7,7 %.

Z akého dôvodu vraždili aj Bulharov? Ak boľševici naozaj chceli vyhladiť Ukrajincov, nie je výsledok príliš… biedny? Akí hlúpi boľševici! Ani dobrú genocídu nedokážu zorganizovať.

Skutočne: malária, týfus a mykotoxikóza si zobrali viac životov ako hlad.

Do Ukrajiny sa investovalo

Päťročné plány sa uplatňovali nielen v priemysle, ale aj v iných oblastiach života vrátane zdravotníctva.

Počet nemocničných lôžok v Ukrajinskej SSR v rokoch 1927 – 1933. [Zlotnik I. Zdravookhranenije do šestnásteho výročia Októbrovej revolúcie // Vrachetnoje delo. 1933. č. 9] [7]

Každým rokom rástol počet nemocničných lôžok [7], počet materských škôl, škôl a učiteľov v nich. Sovietska administratíva investovala do sociálneho sektora a medicíny na Ukrajine tony peňazí. Takto sa postupuje, keď chceme zničiť národ? Verzia genocídy neznesie žiadnu kritiku.

Nielen v ZSSR

Ale prečo potom vypukol hlad? Po prvé, úrodu napadla hrdza a plesne. Po druhé, niektoré regióny zasiahlo sucho, iné zasa silné dažde. Tieto nešťastia nepostihli len územia ZSSR. Ako vieme, v uvedenom období západná Ukrajina nebola súčasťou ZSSR, ale patrila Poľsku.

V poľských novinách „Nový čas“ z roku 1933 sa píše [8]: „V roku 1932 hlad zasiahol 88,6 % domácností. (…) V marci hlad úplne zachvátil 40 dedín Kosovského, 12 dedín Naddvirjanského a 10 dedín Kolomyjského okresu. Ľudia opúchajú od hladu a umierajú počas chôdze. Spolu s hladom sa rýchlo rozšíril týfus a tuberkulóza.“

Noviny „Ukrajinski Šodenni Visti“ vydávané v USA píšu [8]: „Prichádzajú nové podrobnosti o hlade, ktorý postihol desiatky dedín v horskej oblasti západnej Ukrajiny – Guculšine. V domoch ležia celé rodiny a hladujú. Z dediny do dediny sa valili davy hladných, mrznúcich gútov, ktorí žiadali chlieb a zemiaky. Na škvrnitú horúčku zomierajú mladí aj starí ľudia.“

Ujasnime si situáciu v oblasti klímy v roku 1932. Spisovateľ Michail Prišvin píše [9]: „8.august, 1932. Spaľujúce teplo. Lesy horia všade. V Moskve sa nedá dýchať. 10. august, rozsiahle lesné požiare. Lov je zakázaný.“ Na juhu Ruska bola situácia ešte horšia, o čom svedčia miestne správy.

Výkriky historikov, že počasie a úroda boli „normálne“, oponujú dôkazom. Hlad spôsobený neúrodou zasiahol spolu so ZSSR veľkú časť východnej Európy. Je ťažké si to pripustiť, pretože potom už nemožno obviňovať boľševikov z každého smrteľného hriechu! Bol to vážny pokles úrody v medzinárodnom meradle, ktorý sa stal kľúčovou príčinou hladu, ale nie jedinou.

Keď nemôžem mať ja, nebude mať nikto!

V reakcii na politiku totálnej kolektivizácie (1929 – 1931) poľnohospodári masovo zabíjali dobytok a likvidovali úrodu. Vlastníci nechceli, aby sa ich dobytok stal kolektívnym majetkom, a tak konali zo zásady: „Keď nemôžem mať ja, tak nebude mať nikto!“

Graf odráža pokles hospodárskych zvierat [10]. Nakoniec sa však uplatnilo príslovie: Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne…. Krátko po masovej vražde nastúpil nedostatok mäsa aj ťažného dobytku, ktorý pracoval na poliach. V dôsledku toho sa sťažila orba a vznikol nedostatok potravín. Bola to ďalšia príčina masového hladu.

Podvody v kolchozoch

Na začiatku 30. rokov na dedinách vládol chaos. Príčinou bola zlá organizácia poľnohospodárstva, ktorá pretrvávala niekoľko rokov. Kolektívne hospodárstva (kolchozy) podpisovali zmluvy so štátom prostredníctvom rôznych organizácií. V týchto zmluvách bol plán výkupu. Štát vyplácal zálohové platby, ktoré sa často kradli. Niektoré kolchozy neboli schopné plniť zmluvu. Na mnohých miestach vládla zjavná nedbanlivosť alebo organizované skrývanie kolchozných plodín jeho členmi a úmyselné sabotáže zo strany kulakov.

Správy OGPU [Jednotný štátny politický úrad] sú najlepším zdrojom dôkazov [11]. „Poľnohospodárske stroje sú pod holým nebom, hrdzavejú a rozpadávajú sa. V kolchoze pri príležitosti 12. výročia Októbrovej revolúcie zostalo pokosené seno (asi 200 vozov) na poli. Vymlátené obilie (24,5 t) bolo uskladnené vo vlhkom stave a začalo hniť. V dôsledku neúspešnej žatvy dosiahli straty kolchozu „Obnovenie“ 50-tisíc rubľov. 200 ha prosa, 50 ha konope, 20 ha ovsa, 11 ha viky, 50 ha pohánky. Celé riadenie vykonáva nepriateľská skupina na čele s členom vedenia Maslennikovym, sociálnym revolucionárom.“

Historik Kondrašin píše, že v roku 1932 sa počas žatvy stratilo približne 30 % obilia. [12] „V Berezovke 50 členov kolchozu pri návrate zo žatvy denne ukradne veľký snop.

V noci 13. júla sa kolchozný aktivista Andrej Bogdanovič Frank a predseda kolchozu Kuznecov vybrali na pole s cieľom odhaliť zlodejov. Na druhý deň našli Franka A. B. zavraždeného…

V noci 27. júla sa aktivista, člen dedinskej rady Osin Alexander Osipovič vybral na pole, aby skontroloval svoj sektor, keďže bol majstrom prác. Pristihol mužov, ako mlátia kolchozné obilie. Osin na výstrahu vystrelil do vzduchu, na čo neznámy muž vystrelil na Osina a zranil ho do brucha. Zlodeji boli identifikovaní ako členovia kolchozu z obce Uritsa.“

Len za dva týždne, od 1. do 15. októbra, bolo v Kyjevskej, Vinnickej a Charkovskej oblasti Ukrajiny otvorených 697 prípadov v súvislosti s kradnutím obilia. V 25 okresoch Dnepropetrovskej oblasti boli kvôli skráteniu a strate obilia začaté trestné konania proti 2234 osobám, 1669 osôb bolo postavených pred súd. Do novembra bolo v 34 okresoch Charkovskej oblasti začatých 854 trestných konaní pre krádeže a plytvanie obilnín. A teraz hádajte, prečo bol prijatý takzvaný „Zákon o troch kláskoch“, ktorý zaviedol prísny trestný postih za krádež kolektívneho majetku. Isteže, za to môže boľševická túžba po krvi.

Medzitým Ukrajina hlási úspechy

Ukrajinská vláda narieka nad „hladomorom“ a obviňuje z neho sovietsku vládu. Ale prečo neobviňujú farmárov, ktorí zabili svoj vlastný dobytok? Nerátali s tým, že po roku nebude čo jesť? Nebude čím orať? Prečo neobvinia povaľačov a zlodejov? Ktorí boli tiež ukrajinskí a zabíjali a plienili úrodu a priviedli krajinu k hladu.

Je prirodzené, že nasledovali tvrdé protiopatrenia orgánov činných v trestnom konaní. Úrady začali pustošiť poľnohospodárov a kolchozy, ktorí meškali s termínmi. Niekedy používali tvrdé a dokonca nezákonné metódy.

Jedným z ďalších faktorov bol nárast zberných plánov, o ktorý požiadal narkom (národný komisár) údržby zásobovania Anastas Mikojan. ZSSR musel predať čo najviac obilia, aby mohol nakúpiť priemyselné zariadenia pre svoje závody.

Konečným súladom v tejto tragédii bol postoj miestnych orgánov. Týka sa to Ukrajiny aj Kazachstanu. I keď sa v republikách objavili problémy, miestne vlády hlásili úspechy. Prvý tajomník Kazrajkomu Filip Gološčekin urobil všetko pre to, aby utajil hlad pred Moskvou. Stanislav Kosior na Ukrajine požiadal o dodávky obilia z Moskvy a dostal ich. Ale poplach nehlásil. [13] Keby boli konali inak, pravdepodobne by sa vyhli mnohým úmrtiam.

Stanislav Kosior na známke z roku 1989, vyrobenej na sté výročie jeho narodenia.

Príčiny na vzostupe, problém sa odhaľuje

Vidíme celý komplex vzájomne prepojených a prelínajúcich sa príčin hladu v rokoch 1932 – 1933. Choroby rastlín, sucho a slabá úroda, epidémie škvrnitého týfusu a malárie, masové vyvražďovanie vlastného dobytku v boji proti kolektivizácii, zlé hospodárenie, utajovanie a krádeže obilia, zvýšenie štátnych plánov na vyvlastnenie obilia, neadekvátna reakcia miestnych orgánov…

Každá z týchto príčin by samostatne neviedla k takejto tragédii. Spolu však mali kumulatívny účinok. Infekcie sa šíria rýchlejšie v dôsledku podvýživy a nízkej kvality potravín, čo spôsobuje úbytok pracovnej sily a rast hladu. Otrava mykotoxínmi postihla pracovnú silu a spôsobila úmrtia a väčší hlad.

Reálna situácia nemohla byť utajovaná večne. Vyššie spomínaný Uraz Isajev podáva Stalinovi správu o udalostiach v Kazachstane. Kanálmi OGPU prichádzajú do Moskvy hrozné správy…

 

člen FĽM Západ

 

Zdroje:

[6] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Руководство_Украинской_ССР]

[7] [http://universalinternetlibrary.ru/book/22367/ogl.shtml]

[8] [http://yablor.ru/blogs/kto-ustroil-golod-na-zapadnoy-ukrai/6156212]

[9] [http://burckina-faso.livejournal.com/980803.html]

[10] [http://istmat.org/node/22085;

http://istmat.org/node/35585;

http://istmat.org/files/uploads/35585/chislennost_skota_v_sssr.pdf]

[11] [https://istmat.org/node/55351]

[12] [https://istmat.org/node/56022]

[13] [https://istmat.org/node/49159]

Zdieľať článok
Návrat hore