Kapitalizmus nestačí - alternatíva je jasná

Všetko dianie okolo nás možno priamo alebo nepriamo trasovať k tomu, ako je organizovaná ekonomika. Tá informuje štátnu politiku, ale aj každodenné rozhodnutia všetkých nás. Je preto dôležité, aby sme ju mali pod obzvlášť kritickým drobnohľadom. Všetky problémy v spoločnosti (nedostupné bývanie, útlak menšín ap.) sú totiž iba neoddeliteľnými symptómami a následkami kapitalizmu. V tomto systéme možno spoločnosť rozdeliť na dve skupiny – tých, čo pracujú a tých, čo zamestnávajú. Tí, čo zamestnávajú, zarábajú na práci ostatných. Ich spoločenský význam je však v súčasnosti nulový – sú historickým pozostatkom, z ktorého sme vyrástli. Dospeli sme do takého stavu rozvoja, že sme schopní ekonomiku riadiť oveľa efektívnejšie a šetrnejšie. Zároveň vieme ekonomiku zacentrovať na ľudí, nie zisky, a tým zabezpečiť blahobyt pre všetkých, nie len bohatých.

Modernou alternatívou k súčasnému zriadeniu je systém, v ktorom sú zamestnanci súčasne svojimi vlastnými zamestnávateľmi. Demokraticky rozhodujú o chode firmy a nemusia odvádzať časť svojej mzdy zamestnávateľovi. To má nespočetné množstvo priaznivých následkov, od ochrany životného prostredia až po úroveň kvality života. V socializme sa okrem pracoviska demokratizuje aj politika – odstraňuje sa vplyv oligarchov, zvyšuje sa zámer na občianske vzdelávanie a moc sa dostáva naspäť pod kontrolu bežného človeka. Vďaka tomu sa štátna politika orientuje na sociálnu oblasť a pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zbavuje sa nástrojov rozdeľovania spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné pre udržiavanie kapitalizmu (systematický rasizmus, kvírfóbia, väznenie ľudí trpiacich drogovými závislosťami, absencia podpory ľuďom bez domova..).

Zmena spoločnými silami

Nech chceme v živote dosiahnuť čokoľvek, musíme do toho vložiť čas a energiu. Inak to nie je ani pri zlepšovaní našej spoločnosti. Pozitívna zmena nepríde z neba. Rovnako nestačí sa ani ozývať na sociálnych sieťach či po večeroch v krčme. Náš hlas má zmysel až vtedy, keď sa dostane do uší moci. To môžeme dosiahnuť prostredníctvom prostestov alebo občianskej neposlušnosti. Ani tieto metódy však na zmenu nestačia. Náš odpor musíme systematizovať cez spoločensky činné zoskupenia a politické strany. Podporovať ich však nemôžeme iba vo voľbách, pretože tam sa ich význam nezačína ani nekončí. Politika totiž vplýva na každú sekundu našich životov. Musíme preto aktívne participovať na verejnom živote, zaujímať sa o činnosť našich volených zástupcov a dožadovať sa, aby vo všetkých prípadoch hájili záujmy svojich voličov – bežných, pracujúcich občanov.

Sme združenie mladých ľudí, ktorí sa hlásia k radikálnej ľavici.

Vnímame, nedostatky kapitalizmu a cítime jeho negatívne dopady na celú spoločnosť! Vidíme, že dnešný svet je postavený na konzume, honbou za ziskom, vykorisťovaní a nespravodlivosti. V Európe opäť silnie fašizmus rastie militarizácia a my, členovia FĽM, to chceme zmeniť!

FĽM sa hlási k odkazu pokrokových združení mládeže, ktoré vyvíjali aktivity na území Česko-Slovenska a Slovenska.

Našim cieľom je vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti založenej na princípoch humanizmu, antifašizmu, slobody, rovnosti, spravodlivosti a mierovej spolupráce medzi národmi, pričom nezabúdame, a rozvíjame naše národné hodnoty a povedomie minulých generácií, ktoré nás inšpirujú a obohacujú myšlienkami, že boj za lepší svet má zmysel.

Sme skupina mladých ľudí, študentov i pracujúcich. Pochádzame z celého Slovenska a máme členstvo aj v zahraničí.

Medzi naše hlavné činnosti patrí boj za práva mladých ľudí, propagácia ľavicových a antifašistických myšlienok, ale aj angažovanie sa v štruktúrach mládežníckej a školskej samosprávy (študentské parlamenty, akademické senáty, parlamenty mladých), organizácia kultúrnych, osvetových prípadne športových aktivít, či vedenie k zdravému štýlu života a ochrane životného prostredia. Tvoríme komplexné analýzy situácie na Slovensku v článkoch na našom webe a sprostredkúvame ich na sociálnych sieťach FĽM. Aktívne sa zapájame do protestných aktivít, petícií či charitatívnych zbierok v rôznych oblastiach – antiimperializmus, ochrana práv menšín, sociálna spravodlivosť. Máme rozvinutú hlbokú spoluprácu s hodnotovo spriaznenými združeniami po celom svete a pravidelne sa zúčastňujeme medzinárodných ciest a kongresov s cieľom lepšieho vzájomného porozumenia. Naše najmotivovanejšie členstvo môžete voliť na kandidátkach počas komunálnych i parlamentných volieb, v snahe zlepšiť život pre všetkých na Slovensku.

Ak sa stotožňuješ s tým čo je tu napísané, neváhaj a pridaj sa k nám!

Návrat hore