Ku dňu solidarity s politickými väzňami

Sloboda pre palestínskych politických väzňov a internacionalistických bojovníkov: Ilich Ramírez Sánchez a George Ibrahim Abdallah!

Nižšie podpísané komunistické a robotnícke strany a protiimperialistické organizácie pri príležitosti Medzinárodného dňa solidarity s politickými väzňami (17. apríl) vyjadrujú svoju solidaritu so všetkými palestínskymi politickými väzňami v izraelských väzniciach, ako aj s internacionalistickými bojovníkmi za oslobodenie Palestíny: Ilichom Ramírezom Sánchezom a Georgeom Ibrahimom Abdalláhom. 

V tomto duchu opakujeme našu požiadavku o dodržiavanie ľudských práv a okamžité prepustenie všetkých Palestínčanov nezákonne zadržiavaných za boj proti politike vyhladzovania a okupácie sionistického režimu. 

Rovnako jasne sa staviame za oslobodenie internacionalistických bojovníkov: 

* George Ibrahim Abdallah, libanonskej národnosti, libanonský odbojár a aktivista za oslobodenie Palestíny, ktorý bol zatknutý v Lyone vo Francúzsku v roku 1984 a v roku 1987 bez dôkazov odsúdený na doživotie. V roku 2003 súd povolil jeho prepustenie, ale tlak sionizmu a amerického imperializmu ho držal viac ako 39 rokov vo francúzskych väzniciach. 

George Ibrahim Abdallah – najdlhšie zadržiavaný väzeň v Európe (AFP PHOTO)

* Ilich Ramírez Sánchez, venezuelskej národnosti, v mladosti člen Komunistickej mládeže Venezuely (JCV), ktorý sa počas štúdia na Univerzite Patricia Lumumbu v Moskve pripojil k Ľudovému frontu za oslobodenie Palestíny. V roku 1994 bol unesený v Sudáne a v roku 1997 odsúdený v Paríži. Už takmer 29 rokov je zadržiavaný vo francúzskych väzniciach a je mu upierané zákonné právo na repatriáciu do krajiny pôvodu, ako to umožňujú medzinárodné zmluvy, napríklad Dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb, podpísaný 21. marca 1983 v Štrasburgu vo Francúzsku.

Ilich Ramírez Sánchez (prezývaný Carlos alebo Šakal) – odsúdený na tri tresty doživotia vo Francúzsku

Využívame túto príležitosť, aby sme zopakovali naše odsúdenie genocídnej politiky sionistického štátu Izrael voči palestínskemu ľudu, ako aj našu pevnú solidaritu s oslobodenie Palestíny a ich oprávneným bojom proti sionistickej okupácii, za právo na sebaurčenie a za návrat palestínskych utečencov do ich krajiny.

Slobodu pre všetkých palestínskych politických väzňov!

Slobodu pre Georgea Ibrahima Abdallaha!

Slobodu pre Illicha Ramíreza Sáncheza!

Nech žije slobodná Palestína!

Zoznam signatárov za SolidNet (Medzinárodné stretnutie komunistických a robotníckych strán):

Komunistická strana Albánska
Strana práce Rakúska
Progresívny tribunál, Bahrajn
Komunistická strana Bangladéša
Nová komunistická strana Veľkej Británie
Egyptská komunistická strana
Maďarská robotnícka strana
Komunistická strana Kurdistanu a Iraku
Strana pracujúcich Írska
Jordánska komunistická strana
Libanonská komunistická strana
Komunistická strana Nórska
Palestínska komunistická strana
Palestínska ľudová strana
Nová komunistická strana Juhoslávie
Komunisti Srbska
Komunistická strana ľudu Španielska
Komunistická strana Svazijska
Komunistická strana Venezuely

Ostatné organizácie:

Švajčiarska strana práce
Pôle de Renaissance Communiste en France
Partido Comunista Obrero Español (PCOE)
Liga mladých komunistov USA (LYCUSA)
Socialistická strana Malajzie
Mládež jordánskej Strany demokratickej ľudovej jednoty
Austrálska komunistická strana
Palestínsky front ľudového boja
Palestínsky zväz boja mládeže
Mládežnícky sektor a študenti v pokrokovom tribunáli, Bahrajn
Mládež Jordánskej komunistickej strany
Národná revolučná demokratická mládežnícka organizácia „Kifah“ v Tunisku
Národná sociálnodemokratická strana Tuniska
Front ľavicovej mládeže Slovenska
Strana demokratického prístupu práce Maroko
Mládež demokratickej robotníckej cesty časť Maroko
Zväz saharskej mládeže
Liga mladých komunistov v Keni
Jemenský socialistický zväz mládeže
Hnutie môžeme Mauritánia
Študentská kancelária hnutia We Can Mauritánia
Iracký demokratický zväz mládeže
Iracké feministické povstalecké hnutie
Všeobecná študentská únia v Irackej republike
Iracká feministická organizácia Kobaba
Strana komunistov USA (PCUSA)
Liga komunistickej mládeže Juhoslávie“ za SKOJ
Liga revolučných socialistov, Keňa
Socialisti.sk, Slovensko
Giovani Comunisti (Mladí komunisti), Taliansko
Marocká strana pokroku a socializmu
Marocká socialistická mládež
Komunistická mládež Dánska
Komunistická strana Kene
Palestínsky zväz pokrokovej mládeže
Organizácia ľavicového kultúrneho fóra v Iraku
Anežka Michnová z feministickej organizácie SdruŽeny, Česko
Zväz palestínskej komunistickej mládeže

Vyhlásenie v anglickom origináli nájdete na: http://www.solidnet.org/article/CP-of-Venezuela-Lebanese-CP-Palestinian-CP-Joint-Statement-Freedom-for-Palestinian-political-prisoners-and-for-the-internationalist-fighters-Illich-Ramirez-Sanchez-and-George-Ibrahim-Abdallah/

Zdieľať článok
Návrat hore