Kuba vie, čo je demokracia, vy nie

Kuba už celé dekády čelí americkým represiám v podobe ekonomického embarga, ktorý sa snaží docieliť pád systému slúžiaceho ľudu. Tzv. ochrancovia demokracie z USA pritvrdili zaradením Kuby na zoznam štátov podporujúcich terorizmus. Aký máme pre ňu odkaz?

Front ľavicovej mládeže dlhodobo poukazuje na nespravodlivosť, ktorá je voči plne suverénnemu štátu páchaná. Napriek pravidelne vydávaným rezolúciám OSN, proti ktorým hlasuje iba USA a Izrael, zostáva Kubánska republika bez systematickej pomoci a podpory. Svoj nesúhlas vyjadrujeme aj na medzinárodnej úrovni a dôkazom nášho odhodlania je aj obnovenie spolupráce s kubánskym veľvyslanectvom v Bratislave.

Z marcového stretnutia našej predsedníčky Lenky Želonkovej a tajomníka Ľubomíra Zemana (vľavo) s Jeho Excelenciou pánom veľvyslancom Rafael Paulino Pino Bécquer.

Nedávno sme z veľvyslanectva obdržali vyhlásenie kubánskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorý Vám v preklade sprostredkúvame nižšie.

Vyhlásenie kubánskeho ministerstva zahraničných vecí

Podľa oficiálnych správ amerických médií predložil minister zahraničných vecí Kongresu 15. mája ďalšiu z arbitrárnych správ, ktoré posudzujú krajiny bez akéhokoľvek medzinárodného mandátu alebo uznania. Tentoraz uviedol štyri krajiny, ktoré údajne „plne nespolupracujú s protiteroristickým úsilím Spojených štátov za kalendárny rok 2023“. Na rozdiel od toho, čo sa dialo v posledných rokoch, v zozname medzi týmito krajinami nie je hanlivo uvedená Kuba.

Napriek tomu ministerstvo zahraničných vecí vedie Kubu na zozname štátov, ktoré údajne „sponzorujú“ terorizmus. Nie je to nič iné ako úplne jednostranný nepodložený zoznam, ktorého jediným cieľom je očierniť suverénne štáty a slúžiť ako zámienka na uvalenie donucovacích hospodárskych sankcií na tieto štáty, ako sú tie, ktoré boli bezohľadne uvalené na Kubu.

Požiadavku, aby vláda Spojených štátov túto nespravodlivosť ukončila, naďalej dôrazne a opakovane vznáša nielen kubánsky ľud a mnohé vlády, najmä v Latinskej Amerike a Karibiku, ale aj politické, sociálne a náboženské organizácie v samotných Spojených štátoch a viacerí americkí politici.

Jasnou a absolútnou pravdou je, že Kuba nesponzoruje terorizmus, ale je jeho obeťou, vrátane štátneho terorizmu. Túto otázku môže potvrdiť každý, kto sa o túto tému zaujíma, a vláda Spojených štátov, jej ministerstvo zahraničných vecí, spravodajské služby a orgány činné v trestnom konaní o nej veľmi dobre vedia. Sú si tiež plne vedomé toho, ako výrazne škodlivé sú pre kubánske hospodárstvo sankcie, opatrenia a ako zastrašujúco pôsobia na každý štát, ktorý je zaradený na takýto zoznam bez ohľadu na to, aká je pravda.

Nestačí uznať, že Kuba plne spolupracuje so Spojenými štátmi. Kuba spolupracuje aj s celým medzinárodným spoločenstvom. To je všeobecne známa skutočnosť a verejná mienka by sa v tomto smere nemala nechať zavádzať. Prezident Spojených štátov má všetky privilégiá konať čestne a robiť to, čo je správne.

Havana, 15. mája 2024

Nezáviďte sociálny štát. Postavte si vlastný!

V reakcii na list chceme opätovne vyjadriť plnú podporu Kubánskej republike. Naše združenie kategoricky odmieta kroky USA smerujúce k deštrukcii suverenity iných krajín. Zastávame názor, že žiadna imperiálna krajina nemá právo svojvoľne označovať iné štáty za teroristické či za podporovateľov terorizmu. Tento sentiment platí o to viac v kontexte historickej blokády a opakovaných snáh o nedemokratické a protizákonné štátne prevraty voči Kubánskej republike.

Zaväzujeme sa k plnej súčinnosti v akejkoľvek činnosti, ktorá bude mať za cieľ pomôcť Kubánskej republike dosiahnuť spravodlivosť, ktorú jej už desaťročia medzinárodná komunita dlží. A k tejto podpore vyzývame aj Vás. Hovorte o tom, ako závažne sú ohrozované základné demokratické (i ľudské) hodnoty, šírte osvetu osobne aj prostredníctvom sociálnych sietí a zúčastňujte sa našich demonštrácií, v ktorých jasne hovoríme: Cuba si, Yankee no!

.

.

Predsedníctvo FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore