Ľavicová mládež pokračuje v zjednocovaní

zjazdBanská Bystrica bola aj tento rok miestom stretnutia mladých komunistov. Členovia Frontu ľavicovej mládeže bilancovali uplynulý rok, ale zároveň si vytýčili aj ciele do nasledujúcich dvoch rokov.

Okrem toho si delegáti zjazdu, prevažne zo západného a stredného Slovenska, zvolili nové vedenie na čele so staronovým predsedom Arturom Bekmatovom. „Zvolili sme nového podpredsedu, novú tajomníčku a obmenili sme aj polovicu ústredného výboru. Zmeny nastali aj v ÚRaRoK. Mená týchto funkcionárov však zverejňovať nebudeme – žijeme v zložitej dobe, v ktorej angažovanie sa v organizácii ako FĽM môže, najmä mladému človeku, spôsobiť mnoho komplikácií,“ povedal staronový predseda FĽM.

FĽM sa do povedomia verejnosti dostalo najmä spoluorganizáciou blokády amerického vojenského konvoja v septembri minulého roku. Odvtedy sa organizácia stala súčasťou mierového bloku strán, hnutí a organizácií, ktoré pravidelne protestujú proti aktivitám NATO a militarizácii Slovenska. „Okrem toho sme sa podieľali na mnohých iných podujatiach ako 17. november, spomienka na Gustáva Husáka, spomienka na Strečne a vo Varíne, protest proti návšteve M. Albrightovej, či 1. máj, kde sme veľmi úzko spolupracovali s KSS. A treba povedať, že mnohí naši ľudia kandidovali za KSS v marcových voľbách, čo na jednej strane svedčí o ochote spolupracovať s KSS a na strane druhej je to signál, že strana mladým z FĽM dôveruje. Spolupracovali sme však aj so Spoločnosťou Ladislava Novomeského a ďalšími občianskymi združeniami,“ vymenoval kľúčové aktivity Bekmatov.

Ambíciou nového vedenia FĽM je rozšíriť členskú základňu, najmä na strednom a východnom Slovensku a vytvoriť pre mladých ľavicovo zmýšľajúcich ľudí priestor na realizáciu a sebazdokonaľovanie sa. Okrem politických aktivít ako protesty či zhromaždenia sa mladí komunisti pripravujú aj na turisticko-oddychové podujatia pre širokú verejnosť, ale aj na uzavretejšie – semináre a workshopy s odborníkmi.

ÚV FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore