Medzinárodný deň Rómov

Už vyše tridsať rokov si 8. apríla pripomíname Medzinárodný deň Rómov. MDR bol stanovený v roku 1990 na štvrtom Svetovom kongrese Rómov organizovanom Medzinárodnou rómskou úniou. Na prvom kongrese bolo reprezentovaných deväť krajín. Minulý rok v Berlíne boli prítomní reprezentanti viac než tridsiatich krajín.

Prečo práve 8. apríl?

Výber dňa súvisel s pripomenutím si celosvetového stretnutia Rómov 8. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Spoločne sa tu dohodli na rómskej vlajke, ktorej farby symbolizujú nebo, slobodu a duchovnosť (modrý pruh), spätosť s prírodou (zelený pruh) a v strede sa nachádza červený symbol vozového kolesa, ktorý neodkazuje len na cestovanie, rast a pokrok Rómov, no aj náš pôvod alebo našu pravlasť. Okrem iného sa dohodli na hymne Gelem, gelem a odmietli nesprávne pomenovanie Rómov, ako je slovo „cigáň” alebo v anglickom preklade „gypsy”, ktoré po stáročia znamenalo spôsob, ako degradovať rómsku komunitu. 

Neoficiálna verzia rómskej vlajky vytvorená na počesť socialistickej Juhoslávie, ktorá významne prispela k fungovaniu Svetového kongresu Rómov.
Odmietnutie pomenovania gypsy

Napriek tomu, že slovo gypsy pochádza z mylnej historickej predstavy, že Rómovia prichádzajúci do Veľkej Británie pochádzali z Egyptu, sa stále používa dodnes. Nielenže je tento výraz z historického hľadiska chybný, pochádza aj z nenávisti voči rómskej komunite. Už cez stáročia sa tento výraz úmyselne používal na dehumanizáciu a degradáciu Rómov. V dnešnej dobe toto slovo považujeme za normálne oslovenie Rómov, no veľa z nás zabúda, aký bol pri jeho vzniku zámer.

Už len samotné slovo „gyp” znamená kradnúť a označuje zlodeja. Toto slovo sa používalo aj na označenie niekoho špinavého, nečestného alebo na klamára. Aj keď neskôr sme si my, Rómovia, toto slovo osvojili a začali ho medzi nami používať, slovo, ktoré je plné chybných stereotypov a rasových urážok odkazujúcich na rómsku komunitu, by sme v žiadnom prípade nemali považovať za bežné oslovenie celej komunity a jednoznačne nemá priestor v slovníku človeka, ktorý nie je rómskeho pôvodu (gádža). Okrem iného sa môžeme stretnúť s argumentom typu: „Ale oni nechcú, aby sme ich nazývali Rómovia.” Toto presvedčenie vychádza z toho, že Rómovia nemajú dostatok poznatkov o svojej histórii a prístup k vzdelaniu. Keby vedeli, aký význam drží slovo cigáň, určite by od vás nežiadali, aby ste ich tak nazývali. 

Prečo si tento deň pripomínať 

Napriek tomu, že od prvého svetového kongresu uplynulo už 53 rokov, Rómovia aj v roku 2024 stále čelia stáročným predsudkom, diskriminácii a marginalizácii. Takéto nehumánne zaobchádzanie a stereotypy značne ovplyvňujú rómsku komunitu a bránia jej plne sa zúčastňovať v politickom, ekonomickom a dokonca aj v bežnom spoločenskom živote. Okrem toho, že Rómovia nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu ako nerómske deti, ani dospelí nemajú rovnaký prístup k práci a ich pracovné podmienky sú často zhoršené alebo sú diskriminovaní pri výbere práce. Neraz sa už stalo aj môjmu známemu, že ho kvôli jeho rómskemu priezvisku a pôvodu nevybrali do pracovnej pozície. Rómovia stále žijú v nehumánnych podmienkach. Rómske komunity často čelia životu bez čistej pitnej vody, prístupových ciest a základnej infraštruktúry.

Je načase, aby sme si začali pripomínať rómsku kultúru a našu komunitu častejšie ako raz za štyri roky pri voľbách, keď politici snáď aj netancujú pre naše hlasy. Máme tu dokonca aj liberálne strany ako SaS, ktoré vo svojom programe píšu o „vysporiadaní pozemkov pod osadami”. Čo by v praxi znamenalo zrušenie „nelegálnych osád” a nútené vysťahovanie Rómov, ktorí v nich žijú. Ako riešenie ponúkajú podporu svojpomocnej výstavby domov pomocou mikropôžičiek z mimovládneho sektora, čo je na smiech a plač zároveň. Nie sme mystické bytosti, ani „hobo” ľudia, ale komunita, ktorá cez celé stáročia musí bojovať za svoje práva.

Prístup ľavice 

Tento deň sa stal pripomienkou rómskej kultúry a našej histórie, na ktorú, bohužiaľ, v dnešnej dobe často zabúdame. No jeden deň nestačí, hlavne pri tom, v akých podmienkach sa nachádzajú rómske komunity dodnes. Je potrebné sa edukovať, rómska komunita by nemala byť pre nás niečím „neznámym”, Rómovia a rómska história sú neoddeliteľnou súčasťou tejto spoločnosti. Útlak voči rómskej komunite je hlboko zakorenený vo vykorisťovateľskej dynamike kapitalizmu, ktorý uprednostňuje zisk pred ľudskou dôstojnosťou. Cesta k oslobodeniu Rómov spočíva v revolučnej transformácii spoločnosti smerom k socializmu, ktorý zaručuje rovnosť, spravodlivosť a dôstojnosť pre všetkých. Iba prostredníctvom kolektívneho boja a solidarity môžeme prekonať storočia útlaku a realizovať svoje túžby po slobode a sebaurčení.

.

.

Viktória Kucharková, členka FĽM Stred

Zdieľať článok
Návrat hore