Modla liberálnej demokracie a kapitalizmu

zdroj: tattooatoz.com

V praveku a staroveku si ľudia vytvárali rôzne predmety z hliny, kameňov a iných materiálov. Tieto sošky či iné predmety potom uctievali ako niečo božské, nadprirodzené a dokonalé. K modlám sa modlili, aby im bolo dopriate šťastie, aby vyhrali vojnu nad nepriateľským kmeňom, aby bola v lete hojná úroda. Modla bola v živote pravekých a starovekých ľudí veľmi dôležitá, lebo poskytovala objekt k uctievaniu. Bolo to zobrazenie božstva a božstvo je niečo s čím sa nedá zahrávať. Beda tomu, kto by sa ju pokúsil zneuctiť. Toho čakal trest!

Súčasná spoločnosť akoby opäť klesla k modloslužbe. Našou „oficiálnou“ modlou je spoločensko-politický systém liberálnej demokracie a ekonomický systém kapitalizmu. Poďme po poriadku a porovnajme dnešnú situáciu s pravekým/starovekým modlárstvom.

  1. Praveký človek si modlu vyrobil sám vlastnými silami. Tak isto je to aj s liberálnou demokraciou a kapitalizmom. Nie je to žiadny „bohom daný“ a neprekonateľný systém. Je to výsledok historického vývoja spoločnosti, respektíve výtvor človeka.
  2. Aj napriek tomu, že bol idol stvorený človekom, ľudí ovládal. To idol rozhodol o tom, či zomriete vo vojne; to idol rozhodol či bude dlhé obdobie sucha, a tým pádom aj hlad. Vládol ako mĺkvy panovník a jeho rozhodnutia boli neodvratné. Dnes ovláda životy ľudí kapitalistická trhová ekonomika. Trh má vlastné zákony a tie nik neovláda aj napriek tomu, že boli stvorené ľuďmi. Zákony trhu rozhodnú o tom, či v Číne zatvoria fabriku a o prácu príde mnoho ľudí. Trh rozhodne, či je po vašej profesijnej špecializácií dopyt, a či vás zamestnajú. Príkladov je mnoho.
  3. Modla je predmet, ktorý je uctievaný pre svoju božskosť, nadprirodzenosť a dokonalosť. V súčasnosti je liberálna demokracia a kapitalizmus považovaný svojimi vyznávačmi za najlepšie možné usporiadanie, aké existuje. Nie je možné to akokoľvek beztrestne spochybniť. Všetky námietky sú zmetené zo stola, aj keby stáli za úvahu.
  4. V staroveku existovala určitá kasta ľudí – kňazov a šamanov, ktorí sa živili udržiavaním kultu modly. Dnes je systém tiež udržiavaný skupinou profesionálov, ktorí z toho majú prospech. Dostávajú príspevky od mimovládnych organizácií a nadácií. Svoju bohatú „almužnu“ dostávajú aj keď si niekto kupuje ich „produkty“(noviny, knihy, magazíny, zvyšuje sledovanosť ich programov, kde velebia režim).
  5. Praveká modla bola nenahraditeľná. Predmet uctievania ste nemohli len tak vyhodiť von oknom. Nebezpečenstvo každého systému spočíva v tom, že je prezentovaný ako niečo nenahraditeľné. V autoritatívnych režimoch vám povedia rovno: „Zabudni na reformu, súčasný stav je ideálny!“ V demokratickom zriadení to bude zas niečo v tomto zmysle: „Systém síce nie je dokonalý, ale nevieme o ničom lepšom, a preto to netreba meniť.“
  6. Ak ste zneuctili modlu v praveku, boli ste potrestaní. Dnes sa za zneuctenie modly tiež trestá. Metódy sú rôzne. Verejné odsudzovanie, posmech, snaha o diskreditáciu a ignorovanie. Budú sa k vám správať ako k pomätencovi, odvracať sa a pokladať vás za extrémistu.

Každý spoločenský systém prechádza určitým vývojom. Od rannej, cez vrcholnú až po neskorú fázu úpadku. To, čo bolo spočiatku nové, svieže, progresívne sa postupne mení na zastaralé a opotrebené. To čo spočiatku predstavovalo zmenu k lepšiemu sa postupne stáva brzdou k ďalšiemu vývoju. Systém sa ľahko stáva modlou, ktorú treba chrániť a opatrovať, lebo údajne „nič lepšie nemáme“. To však nie je pravda, pretože vždy existuje priestor k zmene k lepšiemu.

T.D.

 

Zdieľať článok
Návrat hore