Na PRIDE chýba triedne podvedomie, časť druhá

Apolitickosť opäť zasahuje. „Privítanie“ od Kotlebovcov, nedostatočná protireakcia a prečo spraviť PRIDE viac protestným. Zúčastnili sme sa na dúhovom PRIDE Košice.

Pride ako politický protest

Pride sa v Košiciach udial v sobotu 26.8. Predstavuje príležitosť na oslavu identity všetkých teplých ľudí, no zároveň na protest za práva, ktoré sú týmto ľuďom upierané. Ide napríklad o nemožnosť uzavrieť občianskoprávny partnerský zväzok, ktorý následne ďalej vplýva na rôzne oblasti života (ak je jeden z partnerov hospitalizovaný, ten druhý zo zákona nemôže získať informácie o jeho zdravotnom stave).

PRIDE mesiac a mnohé svetové PRIDE pochody sa odohrávajú v júni, a to na pripomenutie si Stonewallských protestov. Tieto protesty boli vzburou teplého obyvateľstva New Yorku proti nájazdom newyorskej polície. Tieto nájazdy boli motivované homofóbnym naladením establišmentu 50. a 60. rokov. Stonewallské protesty a z nich vychádzajúci dúhový PRIDE sú teda politickým procesom proti útlaku, ktorý je propagovaný násilnými a právnymi zložkami kapitalistického establišmentu.

Podnik Stonewall Inn stojí dodnes ako symbol boja za rovnaké podmienky a práva pre teplú komunitu. Zároveň je pripomienkou, že dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje neochvejný boj. Foto: Scarlet Sappho

O to viac sme boli prekvapení, keď nám bol pred pochodom zdôraznený „apolitický“ charakter festivalu. Proti tejto koncepcii „apolitickosti“ sa však o pár desiatok minút mala vyjadriť skutočnosť sama.

Tenkú hranicu medzi nami a kotlebovcami tvorila…  polícia

Na pochod sme sa pokojne vydali o druhej hodine poobede. Po príchode na hlavnú ulicu nás už „vítali“ zelené zástavy kotlebovcov. Akonáhle ich pochod zbadal, ujal sa pokrik: „Láska, láska!“ Len niekoľko ľudí kričalo: „Smrť fašizmu!“

Z pokriku o láske sme mali zmiešané pocity. Spomenuli sme si pri ňom na hippies, ktorí istú dobu protestovali proti imperialistickému obliehaniu Vietnamu len slovami „All you need is love!“ Tento protest sa po krátkej chvíli ukázal byť bezmocným. Historická skúsenosť ukazuje, že zlo ako fašizmus a imperializmus nikdy neboli porazené výkrikmi o láske. Boli porazené solidárnymi kolektívmi ľudí práce a študentstva, ktoré sa nebáli brániť mier.

V našich pokrikoch chýbala konfrontácia voči ľuďom a ideám, ktoré ohrozujú našu existenciu. Iróniou bolo, že zdieľanú ilúziu bezpečia medzi nami kotlebovcami tvorila polícia, ktorá sa pri vyostrení protirečení kapitalizmu zatiaľ nikdy nepostavila (a ani nepostaví) na našu stranu.

Naša podpredsedníčka Alexandra Aganbegović si prišla uctiť dve obete teroristického útoku v bratislavskom podniku Tepláreň z minulého roku. Žiaľ, táto tragická udalosť bola využitá vládnucou triedou na prehlbovanie mentality „oni verzus my“ a nie na posilňovanie solidarity medzi všetkými utláčanými.
Náš banner vyvolal otázky

Neraz nás v priebehu pochodu zastavili okoloidúci, či členovia pochodu, aby sme vysvetlili čo má náš banner s nápisom „Za demokraciu proti kapitalizmu.“ V diskusiách sme sa snažili vysvetliť, že dnešné rodovo neinkluzívne prostredie je výsledkom patriarchátu. Táto inštitúcia vznikla v staroveku ako spôsob zaistenia presunu súkromného vlastníctva z generácie na generáciu. Ak teda nebude nahradený kapitalizmus, pre ktorého existenciu je súkromné vlastníctvo nevyhnutné, nezmizne ani útlak teplých ľudí, ktorí svojou existenciu stoja v priamom protiklade s inštitúciu patriarchátu.

Útlak teplých ľudí má pôvod v kapitalizme. Rovnako, ako sa nezbavíme utláčania ľudí práce, žien či Rómov iba samoúčelným aktivizmom, tak aj v tejto otázke musíme jasne definovať náš cieľ. Tým cieľom je prekonanie kapitalizmu a dosiahnutie socializmu.

Záver – PRIDE treba naviesť na triedny boj

Na záver je potrebné apelovať. Ako obete viacnásobného útlaku (triedneho a útlaku teplých ľudí) tvoria teplí ľudia masu, ktorá trpí na podobné neduhy kapitalizmu ako zvyšok pracujúcej triedy. Nedostatočná kvalita zdravotníctva sťažuje život obom skupinám, či už ide o trans ľudí, alebo cis väčšinu. Kapitalisti tvrdo napádajú odborárov bez ohľadu na rodovú či sexuálnu identitu. Znižovanie životnej úrovne ovplyvňuje náš všetkých. Aktivizmus za riešenia, ktoré adresujú problémy čo najväčšieho množstva pracujúcej populácie je výborným spôsobom na pestovanie vzájomnej solidarity medzi teplými a neteplými. Začleniť PRIDE do triedneho boja a triedny boj tak obohatiť o spojenectvo, o vzdelávacie a kultúrne aktivity o kvír emancipácii sa zdá ideálnym krokom vpred.

Kvír práva sú ľudské práva!

.

.

Matúš, člen FĽM Východ

Zdieľať článok
Návrat hore