Neodstraňujte hrdinov našej histórie!

Otvorený list mestu Prešov

V Prešove vznikla petícia za premiestnenie Pamätníka osloboditeľom z Hlavnej ulice. Mesto rovnako zamýšľa odstrániť z neho kosák, kladivo a päťcípu hviezdu.

Vážená pani primátorka mesta Prešov,

týmto listom chceme vyjadriť dôrazný nesúhlas voči zamýšľanému odstráneniu Pamätníka osloboditeľom z Hlavnej ulice, ako aj bezdôvodnému stiahnutiu symbolov, ktoré sú na ňom umiestnené na počesť tých, ktorí za nás položili životy, teda vojakov Červenej armády a nepredstavujú presnú symboliku bývalého režimu, ako sa mylne informuje. To zohľadňuje aj fakt, že podobný pamätník umiestnený v Košiciach taktiež podliehal opakovaným útokom vandalov, ale i pokusom o premiestnenie, no napokon bol obnovený vždy do pôvodnej podoby aj so symbolikou.

Hrdinovia našej histórie nemôžu byť poznačení konfliktmi prítomnosti. Uvedomujeme si neľudskosť konfliktu na Ukrajine a vo svojom vyhlásení zo dňa 27. februára 2022 sme explicitne odsúdili vyhlásenie vojny na Ukrajine. Otázku odstránenia Pamätníka osloboditeľom či jeho časti však považujeme za nechutné zneužitie situácie. Aktéri tejto myšlienky znevažujú obete vojny tak minulej, ako aj súčasnej.

Žiadame, aby sa mesto Prešov neponižovalo zasahovaním do histórie a osloboditeľov slovenského národa. Vyzývame k tomu, aby sa namiesto neopodstatneného upravovania a sťahovania pomníka naň prišiel položiť veniec. V tomto období máme príležitosť o to viac si uctiť tých, ktorí bojovali za našu slobodu.

S úctivým pozdravom

OZ Front ľavicovej mládeže, org. Východ

Zdieľať článok
Návrat hore