Nerobte z našich vojakov žoldnierov. Táto konfrontácia nie je naša!

Spoločná výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci!

Súčasťou 12. schôdze NR SR, ktorá začne 31. januára 2017 o 13.00, bude aj bod č. 23, v ktorom budete hlasovať o vyslaní 152 slovenských vojakov do Lotyšska pri hranice s Ruskom. Zverejnené informácie prezentujú tento krok ako snahu členských krajín NATO deklarovať pripravenosť na prípadný útok zo strany Ruskej federácie. Rozkaz ministra obrany a  súhlas Vlády SR prichádza v čase, kedy do Poľska a pobaltských krajín k hraniciam s Ruskom smerujú tisíce vojakov USA, Veľkej Británie a Kanady, ako aj stovky kusov vojenskej techniky.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

zahlasovaním za tento návrh zákona nielenže podporíte snahy o sústavné zhoršovanie vzájomných vzťahov Slovenska a Ruska, no navyše zaradíte Slovenskú republiku a jej vojakov medzi iniciátorov možnej konfrontácie agresívneho paktu NATO a Ruska.

Medzi obyvateľmi našej vlasti je väčšina ľudí, ktorí odmietajú politiku militarizmu a hrozby vojny. Rovnako je medzi nimi mnoho ľudí, ktorí si želajú mier miesto otvorenej konfrontácie s inými štátmi.

Z týchto dôvodov vás vyzývame, aby ste hlasovali proti návrhu zákona o vyslaní slovenských vojakov k ruským hraniciam v Pobaltí. Upozorňujeme, že Norimberský proces sa môže v prípade konfrontácie zopakovať ešte raz . Zároveň vyjadrujeme nádej, že proti návrhu tohto zákona zahlasujú najmä poslanci, ktorí dlhodobo deklarujú politiku pacifizmu a spolupráce medzi národmi.

Táto výzva je otvorená pre všetky politické strany a občianske združenia. Ak sa chcete pripojiť k jej iniciátorom napíšte na flm@flm.sk

Komunistická strana Slovenska

Vzdor – strana práce

Front ľavicovej mládeže

Charta 2015

OZ Proti vojne

DAV DVA

 

Zdieľať článok
Návrat hore