Niekoľko poznámok k existujúcej politickej „kríze“

Na súčasnú politickú situáciu na Slovensku nie je možné pozerať bez zreteľa na existujúci spoločensko-politický režim, ktorým je kapitalizmus. Týmto zreteľom nie je poukaz na existenciu oligarchov alebo finančných skupín, ktoré majú stáť za médiami a mimovládnymi organizáciami. Týmto konkrétnym zreteľom je triedna povaha kapitalizmu.

Ilustračné foto: Fabien Agon / Flickr

Vládnucou triedou v kapitalizme je buržoázia, ona je skutočným „suverénom“, nie demokratická väčšina obyvateľov krajiny. Nie je to jednotná trieda, v závislých a polozávislých krajinách sa rozpadá na dve základné časti, jednotná je len vo svojom odpore k námezdne pracujúcej väčšine (proletariátu). Existujúca „kríza“ v slovenskej spoločnosti je prejavom zápasu vo vnútri tejto vládnucej kapitalistickej triedy o ďalšie koristenie a legálne lúpenie verejného majetku. Je to boj medzi kompradorskou buržoáziou, ktorá zastupuje záujmy predovšetkým zahraničného kapitálu, a medzi národnou buržoáziou, ktorá zastupuje záujmy predovšetkým domáceho kapitálu. Do svojho boja za akumuláciu kapitálu a maximalizáciu ziskov zaťahuje námezdne pracujúcu triedu, ktorá s ním nemá nič spoločné. Vládnuce strany buržoázie, ktoré sa navzájom striedajú pri moci, zastávajú spoločné záujmy buržoázie proti námezdne pracujúcej väčšine, zároveň však pritom obhajujú záujmy a privilégiá len jednej časti svojej triedy, a to často na úkor časti druhej, a tak prirodzene narážajú na jej odpor. Vládnuca buržoázna ideológia toto triedne delenie zamlčuje alebo zastiera, a to najčastejšie pojmami koalícia a opozícia.

Boj medzi uvedenými časťami vládnucej buržoázie existuje od začiatku deväťdesiatych rokov. Zápas kompradorskej buržoázie proti národnej získal na sile v priebehu týchto rokov; už vtedy jej ideológovia obviňovali vládu V. Mečiara z nedemokratickosti, netransparentnosti, netolerancie, neslušnosti, z porušovania noriem „modernej parlamentnej demokracie“ a hodnôt „demokratickej politickej kultúry“. Z rovnakých východísk, s akými sme sa v ideológii kompradorskej buržoázie stretávali pri kritike a obviňovaní Mečiarovej vlády, je kritizovaná a obviňovaná aj vláda R. Fica. Tzv. model liberálno-demokratického štátu, ktorý má byť chránený „občiansko-demokratickými“ stranami bol včera narušovaný Mečiarom, dnes Ficom. Slušní a transparentní sú len predstavitelia „občiansko-demokratických“ strán, zaujímajú kritický postoj, sú nekonfrontační spolu s „nezávislými“ médiami, „nezávislými“ inštitúciami a „nezávislými“ odborníkmi. Kompradori pritom vydávajú svoj odpor voči Ficovi (rovnako ako predtým voči Mečiarovi) za odpor spoločnosti. Tzv. občianska spoločnosť nie je buržoáziou „zneužívaná“, naopak je jej výrazom a zároveň nástrojom na ovládanie a manipuláciu ľudí.

V podmienkach existujúceho režimu je boj vo vnútri vládnucej triedy zákonitý. Bude odstránený až pádom vlády kapitálu, zánikom triedne antagonistického kapitalizmu založeného na lúpeži, vykorisťovaní a útlaku.

Peter Dinuš

Prevzaté z: noveslovo.sk 

 

Zdieľať článok
Návrat hore