Novoročný teambuilding v Čremošnom

Uplynulý predĺžený víkend strávilo naše členstvo na chate v Čremošnom. Novoročné stretnutie prinieslo plodné diskusie, bilancie a plány, ako aj nových členov.

Od Bratislavy po Humenné

6. až 8. januára sa na chate v Čremošnom uskutočnilo novoročné stretnutie členov FĽM. Privítať rok 2023 s novými nápadmi a plánmi prišli členovia z celého Slovenska. Počas pobytu v lesnej chatke sme zhodnotili svoju doterajšiu činnosť a spracovali si náčrt aktivít pre celý nasledujúci rok.

V strede Artur Bekmatov, jeden zo zakladajúcich členov FĽM.
Členstvo komunikuje svoje nápady na aktivity pre rok 2023.

Medzi pozvanými nechýbal ani náš bývalý predseda Artur Bekmatov, súčasný predseda politického hnutia Socialisti.sk. Počas bilaterálnych diskusií sme si vzájomne poďakovali za doterajšiu spoluprácu a po hodnotných rozhovoroch o ďalšom smerovaní našich hnutí potvrdili ďalšiu vzájomnú pomoc pri vzdelávaní mládeže a organizácii podujatí. Osobne nám prišiel vyjadriť podporu aj bývalý člen Socialistického zväzu mladých (SZM), ktorý nás svojím inšpiratívnym prejavom povzbudil k pokračovaniu v doterajších aktivitách.

Priestor na svoju prezentáciu využili aj predstavitelia ľavicovo-vlasteneckého denníka Iskra. Z tohto stretnutia vzišla niekoľkohodinová debata o stave ľavicových hnutí na Slovensku a o tom, aký potenciál má na tomto poli naše hnutie.

Mladá ľavica na Slovensku rastie

Predmetom vnútroorganizačných diskusií bola aj otázka, akým spôsobom šíriť osvetu o našom združení a sprostredkovať svoje postoje a činnosť mladým. Naše združenie potrebuje perspektívnych mladých ľudí, ktorým politické dianie na Slovensku i v zahraničí nie je ľahostajné. V čase súčasnej ekonomickej krízy a eskalácie napätia či otvorených konfliktov vo svete sa naša snaha o zapojenie čo najväčšieho množstva ľudí do ľavicového hnutia zintenzívňuje.

Pred pamätnou tabuľou na pamiatku partizánov bojujúcich v okolí Čremošného.

Medzi nami sme privítali aj našich nových členov a sympatizantov hnutia, s ktorými sme už nadviazali spoluprácu v oblasti aktivizmu. Po zoznamovacích aktivitách, ktoré svojím zábavným charakterom navodili priateľskú atmosféru, pracovali naši noví členovia v skupinkách. Ich úlohou bolo napísať autorský článok na vylosovanú tému. Ostrieľaní členovia nášho hnutia boli zatiaľ k dispozícii v role tútorov.

Keďže v sebe región Turiec nenesie iba prírodné bohatstvo, ale aj kus histórie bojov za národnú slobodu, nechýbala ani prechádzka k pamätnej tabuli partizánom.

Ďakujeme zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. A tie na seba nenechajú dlho čakať!

.

.

tajomníčka FĽM

Jakub Rendvanský, regionálny podpredseda FĽM Západ

Zdieľať článok
Návrat hore