O online revolucionároch

„Po revolúcii skončíš v gulagu!” „Eeeh, v skutočnosti je zo zápisnice z 23. zasadnutia 2. kongresu Ruskej sociálnodemokratickej strany práce jasné, že Lenin s Axelrodom súhlasí.” 🙃 „Kričať na protestoch je problematické.” 💅 Pokiaľ sú ti podobné vety známe, čítaj pozorne.

Čo majú tieto tri vety spoločné? Ani jedna z nich nie je súčasťou slovníka serióznej snahy posúvať spoločnosť bližšie k prekonaniu kapitalizmu. Nie je zakázané žartovať o porevolučnej spoločnosti. Nie je chybou špárať sa v minulosti, hlavne ak sa z nej vieme poučiť. A, samozrejme, je správne spochybňovať normy a premýšľať nad alternatívami. No pokiaľ sa obmedzuješ iba na online priestor, pokiaľ vrchol tvojej organizovanosti má podobu groupchatu, tak na prekonanie kapitalizmu robí viac aj KSS.

Nestačí však iba mať členstvo v antikapitalistickej organizácii. To je minimum, ktoré treba splniť, ak to so socializmom myslíš vážne. Pokiaľ sa z vlastnej pohodlnosti, nech si ju racionalizuješ akokoľvek, nezúčastňuješ offline aktivít tvojej organizácie, nedokážeš sa primäť k vzdelávaniu sa v teórii, tak je to to isté, ako keby si v organizácii ani nebol.

Žartovať alebo hádať sa na internete nám môže dať pocit zadosťučinenia, môže nám pomôcť odreagovať sa alebo cítiť sa dôležito. Lenže socializmus nie je o pocite, ale o akcii. Takýto online „aktivizmus“ je ľavicovou verziou self-helpu: revolučný obsah je redukovaný na formu, ktorú napĺňa individualizmus. A čo je individuálne, je sterilné. Online ľavica, akokoľvek radikálne vyzerajúca, bude vždy neschopnou dosiahnuť čokoľvek hmatateľné a trvácne. Podobne ako punk. Alebo aktivizmus.

Lenin zdôrazňoval potrebu demokratickej, no centralizovanej organizácie. Prečo? Lebo bez nej nemožno efektívne organizovať ofenzívu. Lebo bez nej sa budeme točiť v kruhu a bezcieľne tápať.

Lenin zdôrazňoval potrebu oceľovej disciplíny. Prečo? Lebo aj náš protivník je disciplinovaný. Lebo bez disciplíny nepredstavujeme hrozbu.

Iba ak sa dokážeš zatnúť a svoj voľný čas aktívne venovať potrebám tvojej organizácie, môže hnutie rásť a posúvať sa bližšie k nášmu cieľu.

Ak ešte nie si vo Fronte ľavicovej mládeže, pridaj sa! Ak u nás už si, pamätaj, že Front znamená predvoj. Že si na čele socialistického hnutia mládeže na Slovensku.

Nedaj sa izolovať!

Nečakaj na spasiteľov!

Buď aktívnou súčasťou hnutia!

.

.

Sely Papan, členka FĽM Západ

Zdieľať článok
Návrat hore