Osloboďte ľavicu na Ukrajine

11. novembra ubehlo 250 dní od protiprávneho únosu antifašistických bojovníkov, bratov Michaila a Alexandra Kononovičovcov, ukrajinskou tajnou službou. Na ukrajinské veľvyslanectvo sme doručili protestný list.

Odmietame zneužívanie vojny na potláčanie ľavice

Od únosu bratov Kononovičovcov prešlo v piatok dlhých 250 dní. Svetová federácia demokratickej mládeže (z angl. World Federation of Democratic Youth WFDY) preto vyzvala na globálnej úrovni mládež presadzujúcu antiimperializmus a antifašizmus o zásadný prejav solidarity.

Počas mimoriadneho Týždňa solidarity sme na našich sociálnych sieťach nielen šírili osvetu a apelovali na prepustenie ukrajinských súdruhov, ale zavŕšili sme ho doručením protestného listu na ukrajinské veľvyslanectvo. V protestnom liste sme upozornili na antidemokratické kroky vlády tohto štátu a vyjadrili našu solidaritu s pracujúcimi ľuďmi Ukrajiny, ktorí trpia následkami ruskej agresie voči ich krajine najviac.

Video z našej akcie k Týždňu solidarity nájdete na našom Youtube kanáli. Znenie nášho protestného listu publikujeme v nasledujúcich riadkoch.

Z rešpektu k požiadavkám zamestnancov sme nezdokumentovali budovu ambasády.

Protestný list Frontu Ľavicovej mládeže

JE pán Yuri Mushka,

v mene Frontu l’avicovej mládeže nám dovoľte vyjadriť našu solidaritu a podporu pracujúcemu ukrajinskému ľudu, ktorý už viac ako osem mesiacov čelí agresii zo strany buržoázie Ruskej federácie. Každému vykorisťovanému obyvateľovi Ukrajiny prajeme vela síl, predovšetkým pred nadchádzajúcou zimou. Pevne veríme, že vo Vašej krajine čoskoro zavládne spravodlivý mier, ktorý by nemalou mierou prispel k stabilite celého europského kontinentu. Rovnako však musíme poznamenať, že obnova vojnou zdevastovanej Ukrajiny sa nezaobíde bez obnovy politickej plurality a rešpektovania práv etnických a národnostných menšín. S veľkým znepokojením sme prijali správy o zrušení viac ako desiatich komunistických, socialistických, sociálnodemokratických a environmentalistických strán, čím bola v Ukrajine zlikvidovaná ľavica (a teda aj všetka reálna politická opozícia) a skonsolidovala sa vláda reakčnej pravice. Súčasné smerovanie ukrajinskej vlády naznačuje absolútne zocelenie buržoáznej diktatúry v krajine. Obdobné kroky sú nebezpečným zásahom do srdca demokracie, na čo doplácajú pracujúci ľudia Ukrajiny. S nevôľou vnímame správy o okliešťovaní práv pracujúcich a obmedzovaní ich možnosti združovať sa v odborových organizáciách. Vojna nesmie byť za žiadnych okolností zneužívaná na ospravedlňovanie autoritárskych krokov a posilňovanie pozície buržoáznej vládnucej triedy. Inak sa vláda Ukrajiny prestáva vo svojej podstate líšiť od fašistickej vlády Ruskej federácie.

11. novembrom uplynie 250 dní od uväznenia dvojice členov Leninského komunistického zväzu mládeže Ukrajiny Michaila a Alexandra Kononovičovcov ukrajinskou tajnou službou SBU. Už takmer deväť mesiacov musia čeliť obmedzovaniu svojich práv, šikanovaniu a mučeniu vo väzenskom zariadení v Kyjeve. Michail Kononovič je dlhoročným komunistickým a antifašistickým aktivistom, ktorý bol niekoľkokrát fyzicky napadnutý pre svoje humanistické názory. Známi bratov prisvedčujú, že sú odvážnymi obhajcami záujmov práv svojho ľudu, a obvinenia zo špionážnych aktivít, ktorými ukrajinská vláda ospravedlňuje ich protiprávne zadržanie, sú vrcholne škandalózne. Máme za to, že násilie voči dvojici našich súdruhov je motivované čisto ideologickými pohnútkami, a preto trváme na ich bezpodmienečnom prepustení. Takéto praktiky nemajú čo hľadať v slobodnej a demokratickej krajine, ktorá má ambície sa stať súčasťou zjednotenej Európy v 21. storočí.

Vzhľadom na vyššie uvedené trváme na požiadavke okamžitého prepustenia súdruhov Michaila a Alexandra Kononovičovcov a umožnenia ich opätovného zaradenia sa do slobodného politického života vo svojej krajine. V prípade, že vláda Ukrajiny neumožní ich obnovené pôsobenie v krajine bez totalitných obmedzení, žiadame zaistenie ich bezpečného opustenia Ukrajiny v spolupráci s ľavicou susedných krajín, akou je napríklad Front ľavicovej mládeže. Rovnako žiadame zastavenie všetkých antidemokratických represií voči ukrajinskej ľavici, návrat spravodlivej politickej súťaže a obnovenie práv ľudí práce Ukrajiny.

S úctou

členstvo Frontu ľavicovej mládeže

V Bratislave dňa 11. novembra 2022

Zdieľať článok
Návrat hore