Pandémia z pohľadu Kuby a americké sankcie ktoré ohrozujú zdravie ľudí – vyjadrenie kubánskej veľvyslankyne na Slovensku

Yamila Sonia Pita Montes

Vyjadrenie kubánskej veľvyslankyne k aktuálnej situácii súvisiace s pandémiou a postojom USA.

Dopady coronavírusu COVID19 sa už nedajú merať len samotnými počtami infikovaných osôb, neprijateľným počtom úmrtí, nespornou škodou pre svetové hospodárstvo, výrobu, obchod, zamestnanosť a osobný finančný príjem miliónov ľudí. Je to kríza, ktorá ďaleko presahuje oblasť zdravotníctva.

Pandémia prichádza a rozširuje sa v scenári, ktorý sa predtým vyznačoval obrovskou hospodárskou a sociálnou nerovnosťou medzi národmi a v rámci nich, s bezprecedentným migračným tokom a tokom utečencov, v ktorých sa znovu objavuje xenofóbia a rasová diskriminácia a v ktorom sa pôsobivý pokrok vo vede a technike, najmä však v zdravotníctve, stále viac sústreďuje na farmaceutický priemysel a komercializáciu medicíny, namiesto toho, aby sa zameriaval na zabezpečenie pohody a zdravého života väčšiny obyvateľstva tejto planéty.

Priťažujúcou oskutočnosťou je, že medzinárodné spoločenstvo čelí tejto globálnej hrozbe v čase, keď najväčšia vojenská, ekonomická, technologická a komunikačná sila planéty rozvíja zahraničnú politiku zameranú na vyvolávanie a podporu konfliktov, rozdielov, šovinizmu,nadradenosti a rasistických postojov.

V okamihoch, keď na globálne čelenie pandémii, je potrebné posilniť spoluprácu a stimulovať dôležitú úlohu medzinárodných organizácií, najmä OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), súčasná vláda Spojených štátov útočí na jej mnohostrannosť a snaží sa diskvalifikovať uznané vedenie WHO.

Ďalším príkladom je nemorálny a pretrvávajúci útok proti kubánskemu úsiliu o solidaritu s krajinami, ktoré požiadali o spoluprácu v konfrontácii s COVID19. Namiesto toho, aby sa vyšší úradníci štátnej správy tejto krajiny venovali podpore spolupráci a stimulovali spoločnú reakciu na útok proti pandémii, venujú svoj čas vydávaniu hrozivých vyhlásení proti vládam, ktoré sa rozhodnú zvrchovane požiadať o pomoc Kubu.

V prvom rade sa musia sa podniknúť kroky na koordináciu výroby a spravodlivé distribúcie zdravotníckych pomôcok, ochranných prostriedkov a liekov.

Takto pristupuje k riešeniu prítomnej pandémie Kuby. V niekoľkých posledných týždňoch sme reagovali na žiadosti o spoluprácu bez toho, aby sme brali do úvahy politické postoje alebo hospodárske výhody.

Doteraz bolo zostavených 21 brigád zdravotníckych odborníkov, aby sa pripojili k národnému a lokálnemu úsiliu 20 krajín, ktoré sa pripájajú alebo posilňujú kubánske lekárske tímy už dlhšie pôsobiace v 60 krajinách,  zamerané teraz hlavne na boj proti Covidu 19. poskytovali sme aj niektoré lieky vyrobené na ostrove, ktoré podľa našej praxe preukázali účinnosť pri prevencii alebo liečbe choroby.

Okrem toho sa náš zdravotnícky personál z Kuby zúčastnil na telekonferenciách, konzultáciách a diskusiách o konkrétnych spôsoboch liečby pacientov alebo ich konkrétnych skupín v rôznych krajinách.

Toto úsilie sa vynakladá bez zanedbania zodpovednosti za ochranu kubánskeho obyvateľstva, čo sa dôsledne vykonáva napriek obrovským obmedzeniam, ktoré našej krajine spôsobuje hospodárska, finančná a obchodná blokáda Spojených štátov, ktorá je hlavnou prekážkou pri získavaní liekov, zdravotníckych prístrojov, materiálov a všeobecne dodávok potrebných na konfrontáciu COVIDu 19.

Znovu sa potvrdzuje, že blokáda je hlavnou prekážkou rozvoja Kuby a blahobytu jej obyvateľov, brzdí medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, vzdelávania, prístupu k informáciám a propagácie kultúry, dokonca aj vo sférach nevyhnutných na zvládnutie krízy prebiehajúcej pandémie.

Medzinárodné spoločenstvo sa každý rok vyslovuje v OSN za ukončenie tejto genocídnej politiky, ktorá je v rozpore s hodnotami multilateralizmu, práva a medzinárodnej spolupráce a podpory mieru v rámci civilizovaných a kooperatívnych vzťahov.

Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez Parrilla nedávno vyhlásil, že Spojené štáty klamú keď tvrdia že neexistuje argument o vývoze liekov z dôvodu hospodárskej, obchodnej a finančnej blokády, postavenej  Washingtonom proti karibskej krajine.

Parrilla potvrdil, že USA skrývajú skutočné udalosti a manipulujú so súkromnými darmi. Blokáda bola navrhnutá tak, aby spôsobovala ujmu na zdraví ľudí, uviedolRodríguez Parrilla uviedol Rodríguez Parrilla vo svojom profile v Twitteri  #ELBloqueoMata.

Ministerstvo zahraničných vecí USA uverejnilo zavádzajúce oznámenie ministerstva financií, v ktorom sa uvádza, že je odhodlané zaručiť, aby sa humanitárna pomoc naďalej dostávala k ohrozeným populáciám na celom svete prostredníctvom legitímnych a transparentných kanálov pre boj proti COVID-19.

Poznamenáva, že sankčné programy, ktoré spravuje Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), vo všeobecnosti umožňujú legitímny humanitárny obchod, pomoc alebo činnosti podľa existujúcich zákonov a nariadení.

V poslednej dobe sa preprava zdravotníckych potrieb z Číny – od spoločnosti Alibaba – nemohla dostať na Kubu, pretože jej dopravca, americká spoločnosť, ktorú si nadácia prenajala, na poslednú chvíľu svoj prísľub zamietla z dôvodu sprísnenia predpisov o blokáde zo strany administratívy Spojených štátov.

Kuba sa takisto pokúsila získať lieky a zásoby od 60 severoamerických firiem, od ktorých dostala len dve odpovede.

Uvedené spoločnosti, IMT Medical AG a Acutronic, zaslali kubánskej strane oznámenie, v ktorom uviedli, že „nanešťastie, aktuálna smernica spoločnosti prikazuje, pozastaviť všetky obchodné vzťahy s Medicubou“, oznámil, pred niekoľkými dňami  Eugenio Martínez Enríquez , generálny riaditeľ Latinskej Ameriky a Karibiku ministerstva zahraničných vecí Kuby.

V minulom roku Kuba prišla o 160 miliónov dolárov v dôsledku sankcií USA v oblasti zdravia, keďže tovary pre zdravotníctvo sa  museli nakupovať na vzdialených miestach planéty.

Ďalším príkladom nezáujmu o dobrú vec je skutočnosť, že dve spoločnosti, ktoré pravidelne dodávajú umelé respirátory na Kubu, museli zastaviť predaj do našej krajiny za to, že ich nakúpili od americkej spoločnosti Vyaire Medical Inc.

 

Zdroj: TASR
Zdieľať článok
Návrat hore