Front ľavicovej mládeže je občianske združenie. Nie sme mimovládna organizácia, ktorá by sa mohla spoliehať na financovanie vlády či zahraničných ambasád. Naše aktivity financujeme výhradne z členských príspevkov (študentstvo: 15€, pracujúci: 30€). Ak nás však chcete podporiť finančne máte dve možnosti:

1. Priamou finančnou podporou – prevodom na účet
IBAN: SK47 0900 0000 0051 5276 6227

2. Poukázaním 2% z daní prostredníctvom tohoto formulára

Návrat hore