Pokrytectvo v moralizovaní

Izraelskí športovci bez následkov pokračujú v súťažení napriek genocíde, ktorá je páchaná na palestínskom národe. Ide o veľmi odlišný príbeh od toho, čo naši politici, médiá a inštitúcie konali voči Rusku po začiatku invázie Ukrajiny. Odmietame byť komplicmi v podpore fašizmu a aplikovať dvojitý meter – pridajte sa k našej iniciatíve!

Bolo to iba nedávno, keď médiá zaplavili správy o výročí ruskej invázie Ukrajiny. Politici i večne nezávislí a objektívni novinári sa predbiehali v tom, kto vyjadrí väčšiu podporu Zelenskému. Znovu sa našli peniaze na väčšie dodávky zbraní (len škoda, že doteraz ich nebolo pre chátrajúce školstvo, zdravotníctvo alebo ľudí bez domova). Ukrajinská vláda si ich predsa zaslúži, keď z rozpadnutého komunistického štátu urobila archetyp západnej demokracie (príliš sa nezamýšľajte nad tým, prečo boli postupne zakázané všetky ľavicové strany a prečo boli ukrajinské ľavicové osobnosti protizákonne zadržiavané a týrané bezpečnostnými službami)!

Vo svete však prebieha ďalší konflikt, ktorý trvá o desiatky rokov dlhšie. Izraelský apartheid voči Palestíne desaťročia strpčuje civilistov v krajine, ktorá je pre naše médiá asi nehodná rovnakej pozornosti ako Ukrajina. Deti boli za bieleho dňa vraždené na ulici dávno pred 7. októbrom a tí istí politici, ktorí sa posledné roky rozhorčujú nad Ukrajinou, boli a sú ticho. Izraelskí osadníci protizákonne zaberali územie iného suverénneho štátu, ktorý dodnes okupuje izraelská armáda teroristov. Izraelská fašistická vláda má na svedomí mnohonásobne viac civilných obetí než Rusko na Ukrajine, a to za oveľa kratší čas. No Západ vo svojom pokrytectve v lepšom prípade mlčí, v tom horšom sa stavia na stranu Izraela.

Za horšie zločiny menší trest

Po začiatku invázie Ukrajiny sa v „solidarite“ po celom západnom svete zmohla protireakcia nielen vo forme zbraní, ale aj potláčania ruskej kultúry. Najsmiešnejším príkladom bolo zrušenie olympiády z ruského jazyka, na čo sme v tom čase upozornili. Obdobným spôsobom si inváziu odniesli aj ruskí športovci. Rad za radom bolo zakazované komukoľvek s ruským pasom, aby sa čo i len objavil na športovej súťaži. Na to, aby dostali šancu znovu vykonávať svoju prácu a realizovať svoje talenty, museli zatratiť svoju krajinu a neustále sa ospravedlňovať za vojnu, s ktorou nemali nič spoločné.

O to viac nás prekvapilo, keď sme zistili, že pre izraelských atlétov platí dvojitý meter. Banskobystrická latka predstavuje jeden z najprestížnejších pretekov na Slovensku. 13. februára sa ho zúčastnil aj skokan z Izraela. Bolo to v čase, keď Izrael zavraždil počas svojej genocídy takmer 30 000 ľudí, z toho viac ako 12 000 detí, 200 novinárov, 240 učiteľov, a systematicky zničil viac ako 350 000 bytových jednotiek. Ako bolo zdokumentované samotnými izraelskými vojakmi, nevadí im mučiť zajatých civilistov a kradnúť im majetok. Ako je možné, že Izraelčania môžu žiť bez následkov, keď tesne po začiatku invázie Ukrajiny si médiá žiadali hlavy Rusov na striebornom podnose? Je hodnota života palestínskeho dieťaťa nižšia ako toho ukrajinského?

Rozhodli sme sa preto symbolicky napísať list Slovenskému atletickému zväzu, Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR a organizátorom Banskobystrickej latky. Chceli by sme zároveň vyzvať vás, aby ste si všímali podobné prešľapy zo strany slovenských, zahraničných a nadnárodných inštitúcií a nedovolili, aby teroristický štát Izraela mohol bez následkov páchať genocídu. Vlády Západu sa rozhodli podporovať fašizmus až do trpkého konca a je preto na nás, aby sme vzdorovali.

Uvedomujeme si, že bojkot urobí iba malú vlnu v oceáne nespravodlivosti. Palestína však teraz potrebuje každú našu pomoc, pretože zápasí o svoje prežitie. Kapitalizmus ukázal, že sa nepostaví na stranu ľudskosti. Bojujme preto za socializmus, za spravodlivú budúcnosť a za slobodnú Palestínu!

Na podpore športu na Slovensku nám záleží rovnako ako na odkaze, ktorý vysiela smerom k verejnosti či už doma, alebo vo svete. Preto považujeme za povinnosť upozorniť Vás na situáciu, keď môže byť povesť slovenskej atletiky ohrozená.

Chceme vyjadriť rozhorčenie nad tým, že 13.2.2024 na snáď najvýznamnejšom atletickom podujatí na Slovensku Banskobystrická latka bolo povolené štartovať atlétovi z Izraela. Po vzore opatrení po ruskej agresii na Ukrajine je neakceptovateľné, že povoľujeme zúčastňovať sa podujatí športovcom z krajiny, ktorá pácha medzinárodne uznanú genocídu, pri ktorej bolo zavraždených už približne 30 000 civilistov, prevažne žien a detí. Genocída je zločin, ktorý je násobne horší ako imperialistická agresia z geopolitických dôvodov.

V rámci uplatňovania rovnakých ľudských práv a zachovania dôstojnosti a názorovej integrity či už v slovenskej atletike, alebo aj v kontexte celej štátnej politiky je nesmierne dôležité dať rázne najavo odpor a odsúdiť tento zločin proti ľudskosti rovnakým spôsobom, akým sa to spravilo voči Rusku.

Týmto listom žiadame verejné ospravedlnenie a opatrenia, ktoré povedú k tomu, že sa v budúcnosti nič podobné nebude opakovať. 

Z nášho listu Slovenskému atletickému zväzu, Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR a organizátorom Banskobystrickej latky
Zdieľať článok
Návrat hore