Politické vzdelávanie a pedagogika utlačovaných

Útlak je to, čo definuje našu spoločnosť. Je všadeprítomný, presakuje cez všetky jej oblasti a paralyzuje nás. O tom, ako sa z neho vymaniť a spustiť priamu dialogickú akciu, sme hovorili s Martinom Tománkom.

V sobotu 3. februára sa uskutočnil v našich priestoroch v Bratislave workshop o politickom vzdelávaní. Viedol ho lektor Martin Tománek, sociálny pedagóg, aktivista a člen českej strany Levice. Interaktívny workshop vychádzal z Freireho pedagogiky utlačovaných.

Kultúra ticha, ktorú všetci nechtiac živíme, nám zakazuje pomenovať utláčateľa. Sme neustále podnecovaní k tomu, aby sme niesli bremeno zodpovednosti a viny za to, čo si kupujeme, ako cestujeme, kde pracujeme… Si to ty, kto môže za to, že zelenina, ktorú si si kúpil/a v supermarkete, dovážajú kamióny, ktoré do ovzdušia vypúšťajú CO2. Si to ty, ktorý/á si kúpil/a lieky testované na zvieratách. Rifle z výroby detí v Kambodži. Syr v plastovom obale.

Nie sme zvyknutí/é používať jazyk, ktorý odhaľuje skutočné štruktúry útlaku. Cieľom workshopu bolo verbalizovať, kto je utláčateľom, a v tvorivom procese zmeny uplatniť radikálnu imagináciu.

Postupovali sme na základe metódy EUR. Evokácia poznatkov o pojmoch, s ktorými sa ďalej pracuje. Uvedomenie si štruktúr útlaku, síl, ktoré formujú budúcnosť, a krokov, ktoré môžeme podniknúť vrátane taktiky a stratégií. Reflexia realizovaného s ohľadom na úspechy aj to, čo je potrebné vylepšiť.

Workshop mal za cieľ predstaviť koncepciu, akou možno realizovať politické vzdelávanie. Členstvo a sympatizanti Frontu ľavicovej mládeže tak môžu v blízkej dobe očakávať ďalšie workshopy a vzdelávacie semináre.

Workshop bol zábavný, náučný a tematicky zaujímavý. Spojením síl FĽM sme došli aj k plánom, ako rozložiť isté utlačovateľské skupiny. Lektor bol veľmi príjemný človek, kolektív úžasný.

Kamil

Workshop bol inšpirujúci a motivujúci. Zdôraznil dôležitosť priamej akcie, bez ktorej je akákoľvek systematická zmena nemožná.

Alexandra

Vďaka moderným metódam, ktoré boli použité, si udržal moju pozornosť po celý čas. To sa o tradičných prednáškach v škole nedá povedať.

Juraj

Naučil som sa zostavovať vzdelávacie stretnutia tak, aby sa účastníci neuzavreli, práve naopak, aby slobodne tvorili a použili svoju energiu na realizáciu spoločných plánov na zlepšenie.

člen FĽM Stred

.

.

Lenka Želonková, predsedníčka FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore