Postavili sme sa proti izraelskej okupácii

Pred ambasádu sme prišli s transparentmi a fotkami palestínskych obetí. Poslali nás na druhú stranu ulice. Ako dopadol sobotňajší protest proti izraelskému apartheidu?

Ľudské práva sa Izraela netýkajú

11. februára o 16.00 sme pred veľvyslanectvom Izraela vyjadrili ostrý nesúhlas voči okupácii Palestíny. Podporu prišli vyjadriť naši členovia, ako aj sympatizanti nášho združenia. Nechýbal ani predseda strany Socialisti.sk Artur Bekmatov. Odzneli prejavy, v ktorých sa miešalo rozhorčenie so smútkom aj odhodlaním.

„Vždy ma fascinovalo, ako môžu Izraelu na medzinárodnej úrovni prechádzať veci, za ktoré iné štáty dostávajú sankcie a mediálny lynč. Akoby policajné razie v mešitách počas náboženských sviatkov, násilné vysťahovania, vraždy novinárov aj maloletých (…) neboli dostatočné dôvody,“ predniesol vo svojom prejave Ľubomír Zeman, regionálny predseda FĽM Západ.

Motivácia okupovať (nielen) Palestínu je nám známa. Izrael je mocný hráč na Blízkom východe a izraelská vláda je dlhodobo prívržencom systému západného sveta – globálneho kapitalizmu. Otvára sa im cesta k presunu kapitálu do nových regiónov, čím sa môžu imperialistické snahy vládnucej vrstvy USA a Izraela ďalej rozširovať. V kombinácii so silným lobistickým vplyvom Izraela v USA a kresťansko-sionistickým a islamofóbnym nastavením mainstreamových politikov to umožňuje koordinovane rozbíjať západnú Áziu a poskytovať nové možnosti pre imperializmus.

Vzhľadom na fakt, že USA je jedným zo zásadných podporovateľov izraelského apartheidu, a to aj v podobe každoročného finančného prispievania na realizáciu zverstiev voči Palestíne, o to viac si vážime, že rázne nie vyjadrili aj súdruhovia z Ligy mladých komunistov USA (LYCUSA).

Podpredsedníčka FĽM Alexandra Aganbegović (zľava) tlmočila prítomným prejavy súdruhov
z USA a Palestíny.
Odmietame sionizmus rovnako ako antisemitizmus

Za posledných 15 rokov bolo zabitých vyše 4000 obyvateľov Palestíny, z toho takmer 1000 detí. „V akej dobe to žijeme, keď palestínske deti nosia vo vreckách listy na rozlúčku pre prípad, že by boli zastrelené priamo na ulici?“ pýta sa tajomníčka FĽM. Dôkazom sú odkazy dvoch chlapcov Adam Ayyada (15 rokov) a Amera al-Khamoura (14 rokov), ktoré našli vo vreckách ich nohavíc potom, ako ich zavraždili izraelskí vojaci.

Artur Bekmatov upozornil na skutočnosť, že odpor proti sionizmu sa prezentuje ako antisemitizmus. „Treba otvorene povedať, že obrovská historická krivda, ktorá sa udiala na židovskom národe v období druhej svetovej vojny a ktorú má na svedomí Európa a jej národy, neznamená automatickú imunitu Izraela pred porušovaním ľudských a občianskych práv palestínskych obyvateľov.“

Na demonštrácii zaznel aj prejav Palestínskej komunistickej strany a mládeže.

“Free people, you who reject the oppression of peoples, our Palestinian people look to you with hope and confidence because you are the last fortress of humanity to protect our Palestinian people from the policy of ethnic cleansing practiced by the occupation against the Palestinian people and their land, and the supremacy of the language of force and the language of savage global capitalism in subjugation has appeared to the whole world.”

„Slobodní ľudia, vy, ktorí odmietate utláčanie druhých, naši obyvatelia Palestíny sa na vás obracajú s nádejou a dôverou, pretože ste poslednou pevnosťou ľudskosti, ktorá môže ochrániť náš palestínsky ľud pred etnickým vyhladzovaním praktizovaným prostredníctvom okupácie palestínskeho ľudu a jeho zeme, zatiaľ čo sa rétorika násilia a zotročujúceho globálneho kapitalizmu objavuje na celom svete.“

Každý účastník demonštrácie zapálil jednu sviečku pre obete izraelského apartheidu.
Ambasáda bola pred nami chránená

Pred izraelským veľvyslanectvom totiž stáli muži v civile, ktorí nás hneď po našom príchode poslali na druhú stranu ulice s argumentom, že by sme prekážali chodcom, ktorí tadiaľ prechádzajú. Keď sme chceli pred ambasádu Izraela aspoň položiť transparenty s fotografiami palestínskych obetí, ukázali na stĺpy cez cestu so slovami „tam to bude lepšie“.

Po prejavoch, ktoré sme vysielali cez livestream aj na naše sociálne siete, sme však chytili transparenty a zamierili k veľvyslanectvu. Fotografie obetí sme pripevnili pred vchod a každý z nás pre ne zapálil sviečku. Muži nás po celý čas bez slova sledovali.

Počet prítomných na demonštrácii sa zdvojnásobil príchodom policajtov. Oproti ambasáde zaparkovali dve policajné autá a počas našich prejavov dorazilo tretie. Ambasáda Izraela tak bola chránená štátnou, mestskou políciou aj policajtami v civile.

„Pokiaľ by všetci politici, všetky médiá boli principiálne a pokiaľ by nevyužívali dvojitý meter, tak ako, povedzme, aj vo vzťahu k ambasádam na Slovensku, pokiaľ by tento dvojitý meter nebol uplatňovaný, tak by sme bez obáv mohli kritizovať našich spojencov, napríklad Saudskú Arábiu alebo aj Izrael, a nielen štáty, ktoré sú v štátnej doktríne Slovenska registrované ako nepriateľské štáty, to znamená Rusko, Čína, Bielorusko a tak ďalej,“ predniesol Artur Bekmatov.

Video z protestu za slobodu Palestíny je dostupné na našom YouTube kanáli.

Zdieľať článok
Návrat hore