Prečo HDP neodráža kvalitu života?

Hrubý domáci produkt je ukazovateľ, ktorý neoliberáli nesmierne radi vyťahujú, keď sa má určovať úspech alebo neúspech krajiny. V tomto článku si v krátkosti prejdeme kritiku voči tomuto ukazovateľu. Hrubý domáci produkt (ďalej už len „HDP“) môže byť užitočný ako všeobecný ukazovateľ danej ekonomiky, avšak vyššie HDP sa nemôže zamieňať s vyšším životným štandardom obyvateľov.

Rýchlokurz o HDP

HDP by malo odzrkadľovať úroveň ekonomiky (najčastejšie za štát, ale môže byť aj za iné územné jednotky). Vyjadruje vytvorenú hodnotu v peňažnej mene. Počíta sa tromi metódami: produkčná, výdavková a dôchodková. Do každej vstupujú rôzne makroekonomické ukazovatele.

Produkčná metódaProdukcia – Medzispotreba + Dane z produktov – Subvencie
Výdavková metódaVýdaje na konečnú spotrebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobkov a služieb – Dovoz výrobkov a služieb
Dôchodková metódaOdmeny, platy a mzdy zamestnancom + Dane z výroby a z dovozu – Subvencie + Čistý prevádzkový prebytok + Čisté zmiešané dôchodky + Spotreba fixného kapitálu

Všetky tri metódy vyjadrujú to isté, len sa na celý proces pozerajú z rôznej strany. Tým pádom by mali všetky tri dôjsť k rovnakej hodnote. Pre porovnávanie medzi rôzne veľkými ekonomikami sa používa ročné HDP na obyvateľa.

Pozornému oku možno neuniklo, že je to jedno číslo za celú ekonomiku. Nevraví nám to nič o prerozdelení bohatstva medzi obyvateľmi ani o kvalite života. Keďže HDP na obyvateľa je priemer, môže tu platiť princíp: „Ja som zjedol celé kura, ty nič, v priemere sme obaja najedení.“ Teoreticky je možné mať extrémne vysoké HDP na obyvateľa a mať väčšinu obyvateľov pod hranicou chudoby. Samozrejme, vyspelé krajiny s vysokým štandardom zvyknú mať vyššie HDP na obyvateľa, ale zamieňať to s kvalitou života nie je možné.

Vysoké HDP, chudobní ľudia

Dobrým príkladom v EÚ je Írsko, ktoré má podľa Eurostatu už niekoľko rokov druhé najvyššie HDP na obyvateľa, hneď za Luxemburskom. Avšak toto číslo neukazuje realitu írskych obyvateľov. Vysoké HDP je v Írsku tvorené predovšetkým obrovskými zahraničnými korporáciami, ktoré si tu spravia sídlo, aby mohli zneužívať milostivé daňové podmienky, ktoré Írsko ponúka. Keď si vezmeme ukazovateľ, ktorý má tieto nedostatky adresovať, napr. skutočná individuálna spotreba na obyvateľa podľa parity kúpnej sily, tak je Írsko pod priemerom EÚ. K tejto problematike odporúčam článok Multinationals make Ireland’s GDP growth ‘clearly misleading’ – POLITICO.

Zdroj: Eurostat
Zdroj: Eurostat

Pozrime sa do histórie súboja kapitalizmus vs. socializmus. V roku 1986 Shirley Cereseto a Howard Waitzkin publikovali článok Economic Development, Political-Economic System, and the Physical Quality of Life. Autori porovnávali kvalitu života cez PQL index (physical quality of life) medzi kapitalistickými a socialistickými krajinami s podobnou úrovňou ekonomického rozvoja podľa HDP. Tento index berie do úvahy rôzne ukazovatele o kvalite života ako vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, dĺžku života, kalorický príjem a iné.

Socialistické krajiny dosahovali vo väčšine prípadov lepšie výsledky ako ich kapitalistické náprotivky. Dokonca niekde dosahovali podobné alebo lepšie výsledky ako kapitalistické krajiny na vyššej ekonomickej úrovni. HDP ako jediný ukazovateľ neposkytuje obraz o skutočnej kvalite života.

Životné prostredie trpí nadprodukciou

Ďalší vážny nedostatok HDP prichádza z ekologického tábora. HDP neberie do úvahy trvalo udržateľný rozvoj. V kapitalizme je motorom ekonomiky reprodukcia súkromného vlastníctva – tvorba zisku. Ten však možno vytvárať len na úkor pracujúcich, a to zväčšením objemu tovarov vyrobených za jednotku času. Nevyhnutne tak dochádza k nadprodukcii. Vyrába sa množstvo, ktoré nie je možné spotrebovať. Rast HDP v kapitalizme predstavuje rast zbytočnej produkcie na úkor životného prostredia.

Foto: bratislava24.sk

Dnešný mainstreamový pohľad na hospodárstvo pracuje s rovnicou: krivka HDP ide nahor = je dobre. Je to však na úkor životného prostredia. Samozrejme, HDP sa môže zvyšovať aj na základe technického progresu a zefektívnenia už existujúcich výrobných kapacít. Expanzia však spravidla znamená väčšie zisky, nie viac opatrení na ochranu životného prostredia. To je v kapitalistickej ekonomike preferovaná voľba.

HDP v trhovej ekonomike

Niektoré nedostatky sú priamo viazané na trhovú ekonomiku. Napríklad dve firmy môžu ponúkať identický produkt s rovnakými nákladmi na výrobu. Ak jedna firma dokáže predať svoj produkt za inú cenu ako druhá, aj jej prínos do HDP bude rozdielny. Je to logické, keďže jedna firma zarobí viac ako druhá. Avšak hodnotu vytvára práca a tá bola identická, takže rozličná trhová cena skresľuje výsledok.

Ak vás zaujíma, ako vzniká hodnota produktov a akými pravidlami sa riadi kapitalistická ekonomika, môžete sa pridať do nášho Čitateľského klubu. Od marca začíname rozoberať Kapitál I, zdrvujúcu analýzu kapitalizmu z rúk filozofa Karola Marxa:

Čitateľský klub

HDP vie byť užitočný na mnohé analýzy a ukazuje celkom dobre potenciál danej ekonomiky, nemôže sa však brať ako ukazovateľ kvality života. Pre komplexnú analýzu treba kombinovať a porovnávať rôzne indikátory, aby sme dostali čo najlepšiu predstavu o skutočných ekonomických podmienkach po celom svete.

.

.

Ľubomír Zeman, tajomník FĽM

.

Zdroje:

Eurostat

Multinationals make Ireland’s GDP growth ‘clearly misleading’ – POLITICO

Actual Individual Consumption – An International Comparison – CSO – Central Statistics Office

CERESETO, Shirley; WAITZKIN, Howard. Capitalism, socialism, and the physical quality of life. International Journal of Health Services, 1986, 16.4: 643-658.

Zdieľať článok
Návrat hore