S KSČM o krajnej pravici

V posledných mesiacoch sme nadviazali vzťahy s ľavicovými organizáciami naprieč Európou. Teší nás, že sme mohli posilniť spoluprácu aj s našimi susedmi z Česka. Naše vzťahy s KSČM sa rozvinuli vďaka stretnutiam, na ktorých sme osobne participovali.

Partizáni a rozhovory pri ohníku

Koncom augusta sme prijali pozvanie KSČM na stretnutí mladých členov a sympatizantov strany, ktoré sa realizovalo v autokempe Hovězí. Zúčastnila som sa ho s predsedom FĽM Západ Ľubomírom Zemanom. Programom sa prelínali diskusie, prednášky, workshopy, ale aj ľahká turistika spojená s položením kvetov na pomník partizánom v dedinke Hovězí.

Na spoločnej fotografii s členmi KSČM vo Vsetíne.

V diskusii previedla členov podpredsedníčka KSČM Marie Pěnčíková finančnou situáciou strany. V programe Canva sme našim českým súdruhom pomohli s vytváraním plagátov na predvolebnú kampaň a vypočuli sme si prednášku Jozefa Nesvadbu o pôsobení partizánov na území Moravy. Najviac zarezonovala horúca diskusia na tému vlastenectva, nacionalizmu a extrémizmu. Otvorenie tejto témy malo pôvod v spolupráci niektorých členov strany s krajnou pravicou.

Marx by to nedovolil

Diskusia v priateľskej atmosfére na drevených lavičkách okolo ohniska pokračovala vo forme celoštátneho semináru 17. septembra v budove ÚV KSČM v Prahe, kde som bola pozvaná ako hosť. Slová väčšiny prítomných na tomto stretnutí boli šokom a sklamaním.

Celoštátny seminár k otázkam vlastenectva, nacionalizmu, internacionalizmu a kozmopolitizmu v Prahe.

Hlavný referát predniesla Anna Štofanová, ktorá rozobrala otázku nacionalizmu, internacionalizmu a kozmopolitizmu z pohľadu marxizmu-leninizmu. Rázne sa postavila voči Európskej únii, v ktorej malé národy strácajú suverenitu a ktorá predstavuje nadvládu nad pracujúcimi. Snáď najdôležitejšou vetou, ktorá akoby sa neskôr prehliadla, bolo:

„Nacionalizmus je proti komunizmu smrteľnou zbraňou, pretože zamlčuje podstatu vykorisťovania.“

Kudy z krize? Do extrémizmu.

S koreferátom vystúpil Michal Kostka ako zástupca Komisie mládeže ÚV KSČM. Priamo popísal niekoľko príkladov spolupráce strany s extrémistami. Aktuálne alarmujúci je prípad Josefa Skálu, ktorý sa stal kandidátom KSČM na prezidenta Českej republiky. Nebudem popisovať pochybné okolnosti jeho zvolenia, kedy bolo z časového hľadiska nemožné podať návrh na iných kandidátov.

Josef Skála minulý rok založil politický spolok Kudy z krize. Vo vedení stojí vedľa Petra Hampla, expredsedu neoliberálnej až anarchokapitalistickej Strany svobodných občanů, zároveň bývalým podpredsedom Blok proti islámu. Vo vedeckej rade spolku figuruje Martin Konvička, preslávený výrokmi o zavedení koncentračných táborov a vyhrážkami, že moslimov namelie do mäsokostnej múčky. Josef Skála, okrem iného obdivovateľ Donalda Trumpa, vystupuje na svojej prezidentskej kampani ako kandidát vlastencov.

Viac o prenikaní krajnej pravice do komunistického hnutia strany nájdete vo videorozhovore s Michalom Kostkom.

Členovia KSČM na seminári v budove ÚV KSČM v Prahe.

Gottwald by nás nakopal

Po koreferáte Ladislava Šafránka z Institutu české levice, ktorý internacionalizmus označil za protipól nacionalizmu, vystúpil Josef Skála. Jeho obhajobu zastrešuje táto citácia:

„Gottwald by nakopal do zadku každého, kto by povedal, že bude spolupracovať iba s tým, kto spája vlastenectvo so socializmom.“

Ďalšie príspevky do diskusie by sparalyzovali každého komunistu, napriek tomu boli ich zdrojom členovia KSČM.

„Najprv musíme poraziť nadnárodný kapitál, potom budeme riešiť vnútorné vzťahy.“

„Sme dotlačení do toho, aby sme spolupracovali s vlasteneckými silami.“

Ako ste si mohli všimnúť, vlastenectvo sa tu pozvoľna pretvorilo do eufemizmu pre slová nacionalizmus a krajná pravica.

„Pre mňa sú dôležité dve základné myšlienky socializmu: svetový mier a dôstojné životné podmienky pracujúcich, a preto sa na demonštrácii pokojne postavím vedľa pravicovo zmýšľajúceho človeka.“

Každá spolupráca má hranice

Pred inkriminovaným stretnutím v Prahe som zvolala Ústredný výbor FĽM, aby sme aj my prediskutovali túto problematiku. ÚV sa ostro ohradil voči spolupráci s extrémistami. Náš predseda Maroš Čupka pripomenul prípad, keď k tejto spolupráci došlo medzi KSS a ĽSNS, ako aj medzi SMER-SD a Republikou. Ak by sme aj zanevreli na ideologické a ľudské hľadisko, nevypláca sa to ani strategicky, pretože buržoázne médiá prahnú po týchto momentoch. Naše stanovisko som prezentovala na diskusii ÚV KSČM.

Špecifickou otázkou pre našu organizáciu je prijímanie mladých členov s krajne pravicovým myslením. Dokážeme u mladého človeka formovať pravé názory, alebo by bol pre nás iba záškodníckym elementom, ktorý by s dlhým nosom ľavicové hnutie skôr či neskôr opustil?

Demonštrácia KSČM na Václavskom námestí proti kríze.

Po slovnej šarvátke sme sa v duchu jednoty presunuli na demonštráciu na Václavskom námestí. Naším cieľom je napokon zjednocovať ľavicu, aby sme spoločne mohli šíriť osvetu medzi pracujúcou triedou a dokázať v systéme dnešnej spoločnosti zásadnú zmenu. To však pri zanevrení na naše základné hodnoty nebude možné.

tajomníčka FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore