Sebaklam demokracie? (krátka úvaha)

Kapitalizmus je systém, ktorého princípom je organizovaný chaos. Jediné, o čo sa zaujíma, sú dane a tzv. trhové hospodárstvo. Je to systém, založený na rýdzom individualizme. Idea socializmu spočíva v organizovanom sociálnom zabezpečení spoločnosti pod autoritatívnym vedením ľavicových subjektov. Je kolektivistický, usporiadaný a zastrešuje záujmy tak jedinca, ako i celku. Čo sa týka society, ktorá vyprodukovala ponovembrovú „demokraciu“, tá zostáva z dvoch celkov. Tých, čo naivne podľahli ilúzii, že sa k moci dostane zriadenie, ktoré bude ochraňovať ich záujmy, a tých, ktorí sa prostredníctvom tejto udalosti dostali na piedestál skutočnej vlády. Členovia rôznych syndikátov boli jedinými a skutočnými strojcami tzv. nežnej revolúcie. Táto udalosť bola vopred zinscenovaná a jej plány boli úspešne zrealizované. Vidina demokracie, čiže vlády ľudu sa buď rozplynula, alebo stále pretrváva vo forme chorobného a všeohrozujúceho sebaklamu. Zostala tu iba podpora, či už aktívna, alebo pasívna. Aktívna vo forme kolektívneho nevedomia za pomoci legalizovaného udržania vlády práve tých síl, ktoré ju zosnovali za účelom nadobudnutia hmotných statkov prostredníctvom manipulácií, demagógie a vymývania mozgov obyvateľstva. Pasívna, prostredníctvom apatie občanov, nemajúcich záujem daný stav nijakým spôsobom zmeniť.

Dušan Janek

Prevzaté z FB stránky: Dušan Janek – Komunistická strana Slovenska

Korektúra textu: T.D. 

 

Zdieľať článok
Návrat hore