Správy z kubánskeho veľvyslanectva

22. marca sa predsedníčka FĽM Lenka Želonková a tajomník Ľubomír Zeman stretli s kubánskym veľvyslancom Rafaelom Pino Bécquer. Dohoda o spolupráci bola prirodzeným vyústením našich doterajších snáh o podporu kubánskej demokracie.

Demokracia podľa amerického scenára

Pán veľvyslanec nám stručne predstavil historické pozadie Kuby a súčasné dôsledky embarga Kuby zo strany USA. Každý rok schvaľujú štáty z celého sveta rezolúciu odsudzujúcu USA za hospodársku, obchodnú a finančnú blokádu Kubánskej republiky. Každý rok hlasujú proti rezolúcii OSN iba dva štáty – USA a Izrael.

Embargo komplikuje každodenný život kubánskeho obyvateľstva a hrozí, že jej následky budú fatálne. Počas pandémie COVID-19 žiadala Kuba od dvoch švajčiarskych spoločností pľúcne ventilátory, tie však predaj odmietli, pretože ich materská spoločnosť sídlila v Spojených štátoch. Keď Čína darovala do latinskoamerických krajín lekársky materiál, Kuba bola jediná, do ktorej nemohol byť dovezený, pretože Spojené štáty hrozili sankcionovaním leteckých spoločností. Kuba bola nútená vyvíjať vlastné lieky, testy a vakcíny. To odráža dva fakty – vysokú úroveň kubánskej lekárskej starostlivosti a schopnosť vlády pohotovo reagovať na krízovú situáciu, na druhej strane bezohľadnú politiku USA, ktorá sa neštíti ani nehumánnych krokov namierených proti občanom.

Západné médiá na čele s americkou propagandou využívajú každú príležitosť na to, aby dokazovali, že režim založený na sociálnej spravodlivosti nemôže fungovať. Pritom problémy, s ktorými Kuba zápasí, majú pôvod v agresívnej zahraničnej politike USA, ktorá pritvrdila zaradením Kuby na zoznam štátov podporujúcich terorizmus. Napriek tomu, že sa nás USA snaží presvedčiť, že právo štátu na suverenitu porušuje v mene demokracie, Kuba opakovane ukazuje, že vie o čosi lepšie, čo vláda ľudu skutočne znamená.

Reakcia na hospodársku krízu

Nasledujúci text je vyhlásením, ktoré sme obdržali na Veľvyslanectve Kubánskej republiky v SR k udalostiam zo 17. marca.

Nepriatelia revolúcie sa pokúsili opäť manipulatívne využiť zložitú hospodársku situáciu, ktorej čelíme, na destabilizačné účely.

V nedeľu 17. marca vyjadrili skupiny občanov vo východnej časti Kuby svoju nespokojnosť s ťažkosťami, ktoré sa prejavili v dvoch kľúčových oblastiach: nedostatok kapacít na výrobu elektrickej energie a distribúcia potravín. Túto skutočnosť využili notoricky známi diverzanti so sídlom v Spojených štátoch na podporu akcií, ktoré sú v rozpore s vnútorným poriadkom a mierom, ktoré charakterizujú našu spoločnosť. 

Zábery z toho, čo sa skutočne stalo, hovoria samy za seba. Najvyšší predstavitelia Komunistickej strany Kuby a vlády v týchto lokalitách prišli za ľuďmi, aby sa venovali ich požiadavkám, počúvali, viedli dialóg a vysvetľovali, aké obrovské úsilie sa vynakladá na zlepšenie situácie. Napriek hrubým lžiam, ktorými sa snažili prekrútiť udalosti, prevládala pokojná atmosféra.

Vláda Spojených štátov amerických a jej veľvyslanectvo v Havane vypustili správy skresľujúce realitu a vyjadrili obavy ohľadom dodržiavania ľudských práv našich občanov. Táto vláda, ktorá je prejavom absolútneho cynizmu a nemá žiadnu morálnu autoritu na takéto vyhlásenia, je priamo zodpovedná za akútnu hospodársku situáciu Kuby. Kubánsky ľud jej musí čeliť v dôsledku zosilnenej blokády a bezdôvodného zaradenia našej krajiny na zoznam tzv. štátov podporujúcich terorizmus, ktorého jediným cieľom je destabilizovať krajinu a zvrhnúť revolúciu.

Každá snaha kubánskej vlády o zlepšenie životných podmienok obyvateľstva musí najprv prekonávať prekážky, ktoré kladie táto nespravodlivá, nezákonná a genocídna politika vyjadrená masovou mediálnou kampaňou a použitím nekonvenčných vojnových nástrojov proti Kube.

V týchto kritických chvíľach je nevyhnutná jednoznačná podpora spriatelených politických síl, sociálnych a solidárnych hnutí na celom svete. Tvárou v tvár pokusom o prekrúcanie skutočnosti a diskreditáciu revolúcie a jej vodcov sa spoliehame na ich historickú podporu, aby sme spoločne bránili pravdu o Kube a jej legitímne právo budovať suverénnu a nezávislú spoločnosť bez vonkajších zásahov a nátlaku.

Front ľavicovej mládeže stojí za Kubánskou republikou a odmieta 64 rokov trvajúce embargo, ktorým USA porušuje medzinárodné právo, rovnako ako jej zaradenie na zoznam krajín podporujúcich terorizmus. Budeme naďalej bojovať proti záujmom kapitalistických garnitúr, ktoré sa snažia o deštrukciu každého sociálneho systému.

.

.

Lenka Želonková, predsedníčka FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore