Stanovy FĽM upravené a schválené Zjazdom FĽM v Starom Smokovci dňa 10.10.2022.

PREAMBULA: My mladí občania Slovenskej republiky rozvíjame najlepšie cnosti človečenstva. Túžime po mieri a sme odhodlaní ho chrániť. Myslíme na slabších a neváhame im pomôcť. Robíme to, čo cítime a vieme, že tak je to správne. Lepší svet je možný!

Návrat hore