Stretnutie s českými partnermi

Front ľavicovej mládeže chce nadviazať na tradičnú spoluprácu slovenských mládežníckych komunistických organizácií s Komunistickým svazem mládeže, ktorý vnímame ako svojho najbližšieho partnera v Českej republike.

Vedenia oboch radikálne ľavicových organizácií sa stretli v sobotu 23. februára v Prahe. Hlavnými témami rokovania boli najmä plánované podujatia oboch organizácií v najbližšom období, možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni, možnosti odporu voči nárastu neonacizmu a neofašizmu, formy propagácie vo vzťahu k mladm ľuďom či priblíženie vnútropolitických pomerov v oboch krajinách a stavu komunistického hnutia.

Ďalšie rokovanie je naplánované na tradičné Stretnutie na slovensko-moravskom pomedzí v Dubňanoch, ktoré sa uskutoční v druhej polovici augusta.

 

Zdieľať článok
Návrat hore