Študenti si za obedy priplatia

O tom, že financií je v školstve akútny nedostatok, sa už popísalo mnoho. Neprešiel ani mesiac od masívneho protestu pedagogických i nepedagogických zamestnancov v Bratislave a jedáleň na UKF v Nitre vyhlásila svoj koniec.

Na mojej alma mater sme si už zvykli na „príkazy“ rektora č. xyz o tom, ako treba zhasínať svetlá, nastavovať kúrenie na minimum, šetriť teplou vodou alebo vetrať čo najúspornejšie. Nikdy by som však nepovedal, že sa tieto problémy prenesú aj do školských stravovacích zariadení. Strava je predsa nevyhnutná životná potreba, z fyziologického hľadiska dôležitejšia ako samotné vzdelávanie v laviciach. Bez príjmu potravy to študentom ani učiteľom „nepáli“.

Potrebné – nepotrebné… zatvárame!

Iný názor má zrejme vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa rozhodlo k 1. júlu 2022 ukončiť činnosť Univerzitnej jedálne. Zamestnanci jednotlivých výdajní dostali pre údajnú nadbytočnosť okamžité výpovede (o ukončení ich pracovného pomeru sa dozvedeli iba dva týždne vopred!). Univerzita v lete stravovanie vôbec neposkytuje napriek tomu, že život na škole sa ani v lete celkom nezastaví. A od septembra má túto činnosť prevziať nejaký súkromník.

Prečo sa UKF uchýlila k tomuto kroku? Jedálne využívali denne desiatky študentov a zamestnancov. Dokonca sám pán rektor chodil na obedy do hlavnej budovy. Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2020, rovnako ako 2021, uzatvorenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, medzi MŠVVaŠ SR a UKF v Nitre, poskytuje rezort školstva univerzite príspevok na stravovanie študentov vo výške 1,40 € na jedno vydané jedlo.

Ušetriť, kde sa (ne)dá

Je však pravda, že po parlamentných voľbách v roku 2020 prišlo k priškrteniu finančnej podpory univerzity zo strany ministerstva školstva. Zatiaľ čo pani ministerka Lubyová vyhradila škole na jej činnosť zo štátneho rozpočtu vyše 25,5 milióna eur (na stravovanie vyše 73-tisíc), pán minister Gröhling skresal celkový príspevok na menej ako 23 mil. eur (strava iba 17-tisíc).

Podnikateľ nemusí

Po oklieštení príspevku v roku 2021 na štvrtinu sa na škole zrušil bufet. Tento rok musela byť dotácia ešte nižšia, a tak prevádzka jedálne prestala byť finančne únosná. Navyše, nedokázali zaplatiť ani zamestnancov.

A čo bude nasledovať? Skúsim predpovedať budúcnosť a na jeseň uvidíme, či som sa trafil. Univerzita prenajme svoje priestory a získa z toho nejaké financie navyše. Súkromník tento poplatok premietne do ceny obeda (s nejakým slušným osobným ziskom navyše, všakže?). Nevraviac, že školy musia variť z lokálnych surovín, kým podnikateľ nemusí…

člen FĽM Západ

Zdieľať článok
Návrat hore