ľudské práva

Antidiskriminačné predpisy škôl

aneb prázdne liberálne sľuby a realita úrovne slovenského školstva v ochrane sexuálnych a rodových menšín Z vlastnej skúsenosti Vysoké školy sa u nás pýšia svojimi protidiskriminačnými predpismi a vyhláseniami o tom, ako má každý bez rozdielu rovnaké práva a je chránený pred diskrimináciou každého typu. Aká je realita prístupu k LGBT študentom? Bez menovania presnej inštitúcie vám poviem svoje skúsenosti […]

Zdieľať článok

Antidiskriminačné predpisy škôl Read More »

Medzinárodný deň Rómov

Už vyše tridsať rokov si 8. apríla pripomíname Medzinárodný deň Rómov. MDR bol stanovený v roku 1990 na štvrtom Svetovom kongrese Rómov organizovanom Medzinárodnou rómskou úniou. Na prvom kongrese bolo reprezentovaných deväť krajín. Minulý rok v Berlíne boli prítomní reprezentanti viac než tridsiatich krajín. Prečo práve 8. apríl? Výber dňa súvisel s pripomenutím si celosvetového

Zdieľať článok

Medzinárodný deň Rómov Read More »

Proti rasizmu v Martine

Fórum pre ľudské práva v spolupráci (FÓRUM) s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) podali žalobu na mesto Martin, ktorá podáva drsný obraz systémového vykorisťovania a útlaku. Cieľom žaloby je riešiť hrozivú situáciu rómskych rodín, ktoré sa ocitli v nebezpečnej blízkosti skládky odpadu na okraji Martina. História komunity Bambusky je jasným príkladom ľahostajnosti kapitalizmu voči

Zdieľať článok

Proti rasizmu v Martine Read More »

Návrat hore