odborový zväz

Odbory bez členov

Odbory strádajú. Mladým, ktorí vyrastali v systéme presadzujúcom individualizmus, sa bránia organizovanosti a kolektivizmu, starší členovia odchádzajú do dôchodku. Prečo klesá záujem o angažovanie sa v odboroch? Chýba pochopenie aj flexibilita Počet členov odborov na Slovensku klesá už od roku 1989 – taká je smutná realita. Celkový počet členskej základne pod KOZ SR je 239 632. Čo […]

Zdieľať článok

Odbory bez členov Read More »

Vyhlásenie ÚV FĽM k protestu učiteľov

Front ľavicovej mládeže plne podporuje legitímne požiadavky školských odborárov, ktorých cieľom je zlepšenie a skvalitnenie slovenského školstva. Ako mládežnícke hnutie, ktorého značnú časť tvoria študenti, pociťujeme výrazné podfinancovanie vzdelávania na vlastnej koži. Učitelia a ďalší pedagogickí zamestnanci nemajú motiváciu spĺňať náročné požiadavky, ktoré sa na nich kladú. Mladí pedagógovia si hľadajú prácu v inom odvetví alebo odchádzajú do zahraničia.

Zdieľať článok

Vyhlásenie ÚV FĽM k protestu učiteľov Read More »

Návrat hore