V Aténach sa spájala ľavica

22. – 24. septembra sa naši dvaja členovia zúčastnili 48. ročníka festivalu Odigitis v Aténach, ktorý každoročne organizuje KNE – Mládež komunistickej strany Grécka. Boli sme jednou z 35 ľavicových mládežníckych organizácií z celého sveta, ktoré prijali pozvanie na toto podujatie. Festival navštívilo celkovo asi 120-tisíc ľudí.

Vzájomné sympatie na bilaterálnych stretnutiach

V Aténach sme sa stretli s delegátmi a delegátkami mnohých mládežníckych ľavicových združení. Za mimoriadne dôležité považujeme stretnutie s predstaviteľmi Palestínskej komunistickej mládeže a mládeže Palestínskej ľudovej strany. Diskutovali sme o agresii a zločinoch, ktoré na Palestínčanoch pácha Izrael, a o nutnosti mediálnej podpory pre napadnutý palestínsky ľud. Front Ľavicovej Mládeže stojí na strane Palestíny proti izraelskej okupácii. Je pre nás teda cťou, že sme nadviazali priateľské vzťahy s kolegami z Palestíny, a plánujeme ďalšiu spoluprácu.

Naši členovia Alexandra Aganbegović a Róbert Dudáš na festivale Odigitis v Aténach.

Na bilaterálnom stretnutí s delegátom WFDY (z angl. World Federation of Democratic Youth – Svetová federácia demokratickej mládeže) sme pokračovali v rozhovoroch o antiimperialistických aktivitách našich organizácií a o možnosti stať sa členom WFDY.

Úzky kontakt sme nadviazali aj s mládežníckym krídlom Ukrajinskej komunistickej únie. Vyjadrili sme podporu napadnutému ľudu Ukrajiny a diskutovali sme o postojoch ľudí v našej krajine k vojne, o dezinformáciách aj imperializme. Zhodli sme sa na tom, že imperializmus je hanebný a odsúdeniahodný, či už ide o ruský, alebo západný imperializmus. Keďže sú komunistické organizácie momentálne na Ukrajine zakázané, Ukrajinská komunistická únia funguje s obmedzenými možnosťami.

Stretli sme sa aj s delegátom a delegátkou ruského Revolucionárskeho komunistického zväzu mládeže. Hovorili sme najmä o ruskej invázii na Ukrajinu, ktorú táto organizácia odsudzuje a snaží sa o šírenie antiimperialistických a mierových myšlienok v Rusku. Súdruhovia nás upozornili na rastúci problém s fašizmom a vládnym sledovaním občanov v ich krajine.

V neposlednom rade sa odohralo stretnutie s delegátmi KNE a KKE (Grécka komunistická strana). Rozprávali sme sa o problémoch v oblasti životného prostredia, ktorým naše krajiny čelia, ako aj o angažovanosti mladých ľudí v ľavicovej politike a odborových združeniach.

FĽM uzatvára dohodu o vzájomnej podpore s rumunským Zväzom socialistickej mládeže.

Priateľské vzťahy sme nadviazali aj s organizáciami z Rumunska, Srbska, Rakúska, Bangladéšu, Veľkej Británie, Chorvátska, Fínska, Nemecka, Írska, Srí Lanky, Sýrie, Brazílie a Mexika. Odniesli sme si domov jasnú správu – pracujúca trieda trpí všade vo svete, a to následkami kapitalizmu a imperializmu.

V kolíske gréckeho boja s nacionalizmom

Súčasťou neboli len bilaterálne stretnutia so spriatelenými združeniami z celého sveta, ale aj program, ktorý pripravili súdruhovia z KNE. Dozvedeli sme sa viac o histórii gréckeho boja s pravicovým nacionalizmom. Absolvovali sme náučnú prehliadku mestom Atény, kde sme mali možnosť vidieť miesta, na ktorých v minulom storočí prebiehali boje s fašistami.

Exkurziu sme zakončili v priestoroch Polytechnickej univerzity, kde sme si spolu s členmi študentskej rady pripomenuli pamiatku na hrdinov, ktorí v spomínaných bojoch padli. Komunistická a anarchistická mládež hrá významnú rolu na gréckych univerzitách a v študentskej politike.

Naša predsedníčka Alexandra Aganbegović na pódiu centrály KKE vystupuje so svojím prejavom.

Proti vojne sme bojovali slovami

Na návšteve centrály KKE sme si vypočuli prejav člena ÚV KKE o rastúcej hrozbe fašizmu a imperializmu. Na pódiu centrály KKE som vystúpila z pozície podpredsedníčky Frontu ľavicovej mládeže. Predniesla som prejav na tému boja s podmienkami spôsobenými imperialistickými vojnami a vojny kapitálu proti ľudu.

“They’re forcing us to choose between supporting two imperialist, capitalist powers. As a country in the very heart of Europe, we have the potential to become a land and symbol of peace that condemns and rejects imperialism from both sides. That’s what the authentic left in Slovakia hopes to achieve.”

„(Vláda) nás núti vybrať si medzi dvomi mocnosťami prezentujúcimi imperializmus a kapitalizmus. Ako krajina nachádzajúca sa v srdci Európy máme potenciál stať sa symbolom mieru, krajinou, ktorá odmieta imperializmus z oboch strán. To je to, čo chce autentická ľavica na Slovensku dosiahnuť.“

V stánku ponúkame propagačné materiály združenia hosťom festivalu.

Každý večer bolo súčasťou programu „Medzinárodné mesto“, kde mala každá z pozvaných organizácií vlastný stánok. Mali sme tak možnosť ponúknuť rôzne materiály Frontu ľavicovej mládeže návštevníkom festivalu, ale aj sami bližšie spoznať organizácie našich súdruhov.

V posledný večer podujatia vystúpil predseda KKE Dimitris Koutsoumpas. Vo svojom prejave priblížil súčasné problémy gréckeho pracujúceho ľudu, vyzdvihol dôležitosť súdržnosti v boji proti imperializmu a kritizoval slabú sociálnu politiku gréckej vlády ako aj EÚ v reakcii na energetickú krízu. Na boj proti útlaku zvolal:

“A new, militant alarm must be sounded in every sector, workplace and place of students, in every city, neighbourhood and village, calling for the start of fighting and for new struggles.“

„Nový bojový duch sa musí dostať do každého sektoru, na každé pracovisko a do študentského priestoru, do každého mesta, štvrte a dediny, volajúci po spustení ďalších náročných bojov.“

Na festivale Odigitis sa stretli tisícky odhodlaných ľudí.

Proletári všetkých zemí – spojte sa!

Atmosféra na festivale Odigitis bola neopísateľná. Vyše 100-tisíc ľudí sa stretlo, aby povedali hlasné „nie“ kapitalizmu a imperializmu. Priestormi zneli melódie a slová partizánskych piesní či internacionály.

Aj napriek tomu, že na Slovensku je autentické ľavicové hnutie zatiaľ malé, možnosť vidieť podujatie a zapálenie týchto rozmerov nás naplnilo nádejou a odhodlaním. V tomto boji nie sme sami.

.

.

Alexandra Aganbegović, podpredsedníčka Frontu ľavicovej mládeže

Zdieľať článok
Návrat hore