AKO FUNGUJEME?

Vo FĽM presadzujeme rovnosť nielen navonok, ale aj vo vnútri združenia. Aj preto sú naše štruktúry horizontálne a demokratické. O veciach diskutujeme a rozhodnutia robíme spoločne. Každý sa tak stáva plnohodnotným článkom nášho združenia. Aby mohla naša organizácia jednotne a efektívne fungovať, členovia volia orgány FĽM na pravidelných Zjazdoch. Jednotlivé orgány pomáhajú koordinovať našu dennodennú prácu, ako aj realizovať dlhodobé plány. Najvyšším z týchto orgánov je Ústredný výbor, vlastné vedenie majú aj jednotlivé regióny. Prečítajte si, kto sú naši volení zástupcovia.

CENTRÁLNE ORGÁNY

Lenka Želonková

predsedníčka FĽM 

Volám sa Lenka, pochádzam z Prešova a v súčasnosti pôsobím v Brne. Na Masarykovej univerzite študujem špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Môj záujem o politiku narastal skrz problematiku ľudských práv a školstva, k ľavici som inklinovala už odmala vďaka otcovi. Vždy mi pripadalo prirodzené stáť na strane pracujúcich a zastávať sa menšín. Do FĽM som sa dostala v období, keď som mohla ísť prvýkrát voliť. Sklamanie po parlamentných voľbách ma motivovalo k tomu, aby som sa v politike angažovala viac ako iba pri volebných urnách. Front ľavicovej mládeže je pre mňa bezpečným priestorom, kde môžeme otvorene kritizovať kapitalizmus a hľadať spoločne cesty, ako ho prekonať.

 

Alexandra Aganbegović

podpredsedníčka FĽM 

Volám sa Alexandra Aganbegović a pochádzam z Bratislavy, kde aj žijem. Momentálne študujem politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo Fronte sa venujem najmä ekológii a ľudským právam. O politiku sa zaujímam od malička a k ľavici som sa dostala cez environmentalizmus a aktivizmus za práva zvierat. Kapitalistický systém totiž vykorisťuje prírodu rovnako, ako vykorisťuje ľudí. Verím, že spoločnými silami dokážeme vytvoriť svet, v ktorom naša planéta nie je mučená, v ktorom sme si všetci rovní a skoncovali sme so zbytočným utrpením. V tomto smere vidím budúcnosť v koncepte sociálnej ekológie. Z ľavicových prúdov sa najviac stotožňujem s anarchokomunizmom, no veľmi mi záleží na spolupráci všetkých ľavičiarov, keďže toho máme viac spoločného ako rozdielneho. K FĽM som sa dostala vďaka vyhľadávaniu ľavicových subjektov po parlamentných voľbách. Páči sa mi, že aj napriek zatiaľ skromným podmienkam nestrácame energiu a náboj a skutočne sa snažíme zlepšiť svet okolo nás a pomáhať slabším.

Ľubomír Zeman

tajomník FĽM

Moje meno je Ľubomír Zeman a som z Bratislavy. Vyštudoval som regionálnu geografiu (geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a momentálne pracujem na Štatistickom úrade SR. K ľavici ma priviedli neuspokojivé odpovede typu ,,tak to proste vo svete chodí“ na otázky, prečo existuje taký či onaký problém. Logicky mi táto odpoveď nestačila a hľadal som racionálne vysvetlenia. Jediné rozumné vysvetlenia ponúkala ľavica, lepšie povedané marxizmus. Do FĽM ma dostal pocit potreby sa politicky angažovať a myslím si, že mládežnícka organizácia je prvý správny krok.

Róbert Dudáš

člen predsedníctva FĽM

Volám sa Róbert Dudáš a pochádzam z Pavloviec nad Uhom. Absolvoval som jeden semester Britských a amerických štúdií na UPJŠ v Košiciach, následne som sa rozhodol pracovať. Skúšal som rôzne pracovné pozície, či už fyzickú činnosť, alebo prácu v kancelárii. Všade sa opakovali tie isté úkazy: zlé zaobchádzanie so zamestnancami, nedostatok času na osobný život, nepriateľské vzťahy medzi zamestnancami a neadekvátne platové ohodnotenie. Názorovo zastávam myšlienky syndikalizmu a marxizmu. Ak chceme žiť v spoločnosti, ktorá je demokratická a založená na myšlienkach spolupráce, musíme najprv zabezpečiť demokraciu na pracovisku. V demokracii by sme mali žiť každý deň, nielen raz za pár rokov.

Sely Papan

členka predsedníctva FĽM

Volám sa Sely Papan, som z Malaciek, no žijem aj v Česku a severnom Anglicku. Som magisterka biológie so zameraním na neurovedu, konkrétne na neurogenézu a neuroplasticitu. Nepotrebuješ ale titul na to, aby si si všimla, že veci nie sú s kostolným poriadkom. Práve táto intuícia ma dostala na ľavú stranu spektra a moja náklonnosť k vede a výskumu ma dostala k teórii vedeckému komunizmu – marxizmu-leninizmu. Politické presvedčenie je však zmysluplné iba ak ho dokážeš presadzovať v praxi. Preto som sa okrem iného pridala do Frontu, kde zodpovedám predovšetkým za vzdelávanie v rámci Čitateľského klubu, kde ťa veľmi rada uvidím.

REGIONÁLNE ORGÁNY

Jakub Rendvanský

predseda Regionálneho združenia klubov Západ a Stred 

Volám sa Jakub a pochádzam z obce Bošany. V súčasnosti žijem neďaleko Piešťan, v ktorých som vyštudoval gymnázium. Momentálne študujem všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine. Napriek tomu, že mám silný záujem o prírodné vedy, sa ešte dlhšie zaujímam o politiku. Väčšina môjho politického vzdelávania pôvodne pochádzala z YouTube videí, neskôr ľavicových podcastov a marxistickej literatúry. Dlhodobo som pôsobil ako dobrovoľník v rôznych oblastiach, svoje miesto som však nakoniec našiel vo FĽM. Systematická zmena, akú náš svet nevyhnutne potrebuje, je totiž dosiahnuteľná iba organizovaním sa. A pre mladého človeka ako som ja neexistuje na Slovensku lepšie pôsobisko, ako je práve náš Front.

Samuel Moravčík

predseda Regionálneho združenia klubov FĽM Východ

Volám sa Samuel Moravčík a som z Prešova, kde študujem na osemročnom gymnáziu. Už dlhšie si všímam nedostatky kapitalistického zriadenia štátu, jeho neefektívne riešenie kultúrnych a ekonomických otázok a mnoho iných problémov. Vďaka tomu som sa dostal do ľavicového prúdu myšlienok, ktoré poskytujú riešenie na tieto problémy. Mnoho ľudí v mojom okolí si stále sťažovalo na ich situáciu, no väčšinou ostali len pri rečiach. Ja som ale chcel spraviť niečo viac než len to, a preto som sa pridal do FĽM, kde bojujeme za zlepšenie životných podmienok pre všetkých a pomáhame slabším, ktorých kapitalizmus utláča.

Návrat hore