AKO FUNGUJEME?

Vo FĽM presadzujeme rovnosť nielen navonok, ale aj vo vnútri združenia. Aj preto sú naše štruktúry horizontálne a demokratické. O veciach diskutujeme a rozhodnutia robíme spoločne. Každý sa tak stáva plnohodnotným článkom nášho združenia. Aby mohla naša organizácia jednotne a efektívne fungovať, členovia volia orgány FĽM na pravidelných Zjazdoch. Jednotlivé orgány pomáhajú koordinovať našu dennodennú prácu, ako aj realizovať dlhodobé plány. Najvyšším z týchto orgánov je Ústredný výbor, vlastné vedenie majú aj jednotlivé regióny. Prečítajte si, kto sú naši volení zástupcovia.

CENTRÁLNE ORGÁNY

Lenka Želonková

predsedníčka, členka Predsedníctva a Ústredného výboru FĽM 

Volám sa Lenka, pochádzam z Prešova a v súčasnosti pôsobím v Brne. Na Masarykovej univerzite študujem špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Môj záujem o politiku narastal skrz problematiku ľudských práv a školstva, k ľavici som inklinovala už odmala vďaka otcovi. Vždy mi pripadalo prirodzené stáť na strane pracujúcich a zastávať sa menšín. Do FĽM som sa dostala v období, keď som mohla ísť prvýkrát voliť. Sklamanie po parlamentných voľbách ma motivovalo k tomu, aby som sa v politike angažovala viac ako iba pri volebných urnách. Front ľavicovej mládeže je pre mňa bezpečným priestorom, kde môžeme otvorene kritizovať kapitalizmus a hľadať spoločne cesty, ako ho prekonať.

 

Alexandra Aganbegović

podpredsedníčka, členka Predsedníctva a Ústredného výboru FĽM 

Volám sa Alexandra Aganbegović a pochádzam z Bratislavy, kde aj žijem. Momentálne študujem politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo Fronte sa venujem najmä ekológii a ľudským právam. O politiku sa zaujímam od malička a k ľavici som sa dostala cez environmentalizmus a aktivizmus za práva zvierat. Kapitalistický systém totiž vykorisťuje prírodu rovnako, ako vykorisťuje ľudí. Verím, že spoločnými silami dokážeme vytvoriť svet, v ktorom naša planéta nie je mučená, v ktorom sme si všetci rovní a skoncovali sme so zbytočným utrpením. V tomto smere vidím budúcnosť v koncepte sociálnej ekológie. Z ľavicových prúdov sa najviac stotožňujem s anarchokomunizmom, no veľmi mi záleží na spolupráci všetkých ľavičiarov, keďže toho máme viac spoločného ako rozdielneho. K FĽM som sa dostala vďaka vyhľadávaniu ľavicových subjektov po parlamentných voľbách. Páči sa mi, že aj napriek zatiaľ skromným podmienkam nestrácame energiu a náboj a skutočne sa snažíme zlepšiť svet okolo nás a pomáhať slabším.

Ľubomír Zeman

tajomník, člen Predsedníctva a Ústredného výboru FĽM

Moje meno je Ľubomír Zeman a som z Bratislavy. Vyštudoval som regionálnu geografiu (geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a momentálne pracujem na Štatistickom úrade SR. K ľavici ma priviedli neuspokojivé odpovede typu ,,tak to proste vo svete chodí“ na otázky, prečo existuje taký či onaký problém. Logicky mi táto odpoveď nestačila a hľadal som racionálne vysvetlenia. Jediné rozumné vysvetlenia ponúkala ľavica, lepšie povedané marxizmus. Sám seba považujem za marxistu-leninistu. Do FĽM ma dostal pocit potreby sa politicky angažovať a myslím si, že mládežnícka organizácia je prvý správny krok.

Róbert Dudáš

člen Ústredného výboru FĽM

Volám sa Róbert Dudáš a pochádzam z Pavloviec nad Uhom. Absolvoval som jeden semester Britských a amerických štúdií na UPJŠ v Košiciach, následne som sa rozhodol pracovať. Skúšal som rôzne pracovné pozície, či už fyzickú činnosť, alebo prácu v kancelárii. Všade sa opakovali tie isté úkazy: zlé zaobchádzanie so zamestnancami, nedostatok času na osobný život, nepriateľské vzťahy medzi zamestnancami a neadekvátne platové ohodnotenie. Názorovo zastávam myšlienky syndikalizmu a marxizmu. Ak chceme žiť v spoločnosti, ktorá je demokratická a založená na myšlienkach spolupráce, musíme najprv zabezpečiť demokraciu na pracovisku. V demokracii by sme mali žiť každý deň, nielen raz za pár rokov.

Ladislav Šepeľa

člen Ústredného výboru FĽM

Volám sa Ladislav Šepeľa a som 23-ročný rodák z Humenného. Momentálne pracujem a zároveň študujem inžiniersky program Logistika so špecializáciou na riadenie dopravných procesov. V roku 2022 som úspešne ukončil bakalársky stupeň štúdia v špecializácii Informatika pre logistiku. Aktuálne pracujem ako logistics specialist, predtým som pracoval na stavbe. K ľavici ma priviedla rastúca nespokojnosť s úpadkom sociálnych hodnôt na Slovensku, sám sa považujem za zástupcu sociálneho technokratizmu. Zastávam myšlienku „správni ľudia patria na správne miesta“ a moje hlavné záujmy sú logistika, doprava, výstavba, urbanizmus a udržateľnosť. K aktívnejšej politickej angažovanosti ma viedol všeobecný politický populizmus a stav našej politiky. Vstup do FĽM bol pre mňa teda logickým krokom, keďže chcem byť zapojený do diskusií o zmenách, ktoré považujem za potrebné v našej spoločnosti. FĽM a ďalšie organizácie, v ktorých pôsobím, mi poskytujú priestor na otvorenú diskusiu, presadzovanie svojho názoru a aktívnu účasť na budovaní lepšej spoločnosti.

REGIONÁLNE ORGÁNY

Amélia Pálfyová

predsedníčka Regionálneho združenia klubov FĽM Západ

Volám sa Amélia Pálfyová, som celoživotná Bratislavčanka. Vďaka mojej výchove som vždy vnímala klimatický a spoločenský stav sveta. Ľavicu som objavila pri hľadaní reálnych riešení bezdomovectva na Slovensku. Zistila som, že odstránením ekonomických rozdielov medzi ľuďmi vieme vyriešiť veľkú časť aktuálnych spoločenských problémov. Kľúčové sú pre mňa bezdomovectvo, nízka úroveň štátnych služieb, ktoré sú vyhladzované súkromníkmi, homofóbia a sexizmus. Základom bytia je pre mňa konať dobro, pomáhať ostatným a vo FĽM som našla rovnako zmýšľajúcich ľudí. Verím, že spoločnou prácou zvládneme zmeniť svet, alebo aspoň Slovensko.

Jakub Rendvanský

predseda Regionálneho združenia klubov FĽM Stred

Volám sa Jakub a pochádzam z obce Bošany. V súčasnosti žijem neďaleko Piešťan, v ktorých som vyštudoval gymnázium. Od septembra začínam štúdium všeobecného lekárstva na JLF UK v Martine. Napriek tomu, že mám silný záujem o prírodné vedy, sa ešte dlhšie zaujímam o politiku. Väčšina môjho politického vzdelávania pôvodne pochádzala z YouTube videí, neskôr ľavicových podcastov a marxistickej literatúry. Dlhodobo som pôsobil ako dobrovoľník v rôznych oblastiach, svoje miesto som však nakoniec našiel vo FĽM. Systematická zmena, akú náš svet nevyhnutne potrebuje, je totiž dosiahnuteľná iba organizovaním sa. A pre mladého človeka ako som ja neexistuje na Slovensku lepšie pôsobisko, ako je práve náš Front.

Róbert Dudáš

predseda Regionálneho združenia klubov FĽM Východ

Volám sa Róbert Dudáš a pochádzam z Pavloviec nad Uhom. Absolvoval som jeden semester Britských a amerických štúdií na UPJŠ v Košiciach, následne som sa rozhodol pracovať. Skúšal som rôzne pracovné pozície, či už fyzickú činnosť, alebo prácu v kancelárii. Všade sa opakovali tie isté úkazy: zlé zaobchádzanie so zamestnancami, nedostatok času na osobný život, nepriateľské vzťahy medzi zamestnancami a neadekvátne platové ohodnotenie. Názorovo zastávam myšlienky syndikalizmu a marxizmu. Ak chceme žiť v spoločnosti, ktorá je demokratická a založená na myšlienkach spolupráce, musíme najprv zabezpečiť demokraciu na pracovisku. V demokracii by sme mali žiť každý deň, nielen raz za pár rokov.

Návrat hore