Vedia Slováci bojovať za svoje práva?

V mnohých európskych krajinách je protest platným spôsobom vyjadrenia nespokojnosti s jednotlivými spoločenskými javmi. Niekde je to historická tradícia, alebo dokonca aj životný štýl. Na Slovensku bolo uskutočnených niekoľko protestov a bojov za práva pracujúcich. Niektoré boli úspešné, iné zas nie. Pristúpme k retrospektíve posledných rokov.

Protest za kvalitné zdravotníctvo

Pred Národnou radou Slovenskej republiky (NR SR) sa 14. decembra 2021 uskutočnil pokojný protest. Zorganizovala ho Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) a zdravotníci sa na ňom zúčastnili, aby si posvietili na zanedbávanie ich postavenia zo strany vlády a na stav zdravotníkov na Slovensku. Protest bol pokojný a bez výtržností.

Prezident SKZZ František Majerský vyjadril zdesenie nad súčasným stavom zdravotníctva v krajine. Považoval za absurdné, že dvaja zdravotníci boli zadržaní na štyri hodiny len preto, že vyjadrili obavy z budúceho nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Majerský zdôraznil, že vedenie krajiny by malo túto otázku riešiť prioritne.

Foto: Denník Štandard

Medzi hlavné sťažnosti zdravotníkov patrí nesplnený prísľub zvýšenia platov. Napriek ubezpečeniam politikov, ministrov a premiéra Eduarda Hegera neboli prijaté žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by vyrovnali platy s okolitými krajinami a zabránili odchodu zdravotníkov. Zdravotníci oslovili všetkých 150 poslancov parlamentu a vyzvali ich, aby podporili zmeny rozpočtu a ďalšie zákony, ale ich úsilie neprinieslo žiadne výsledky.

Protest získal podporu rôznych lekárskych organizácií vrátane Lekárskeho odborového združenia (LOZ), Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR, Slovenskej lekárskej komory (SLK), Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR. Tieto organizácie kritizovali zásah polície počas protestu, pričom ho považovali za unáhlený a zbytočný.

Prázdne sľuby pre učiteľov

Keďže sľuby pred parlamentnými voľbami 2020 o zvýšení platov neboli splnené, učitelia sa cítili podvedení. Nástupný plat bol len 915 EUR, čo je o 218 EUR menej, ako bolo sľúbené v predvolebnom období.

Dôsledky platového problému sú ďalekosiahle. Očakáva sa, že do roku 2025 bude na Slovensku chýbať takmer osemtisíc učiteľov, pričom len v budúcom roku by ich malo byť takmer o 1 500 menej. Nedostatok konkrétnych krokov vlády na prilákanie a udržanie učiteľov je veľkým problémom. Požiadavka na vyššie platy je dlhodobá, najmä keď priemerné mzdy v krajine rastú. Slovensko má pred sebou ešte dlhú cestu, aby dosiahlo platovú úroveň krajín OECD, v ktorých učitelia zarábajú v priemere 90 percent platu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca.

Pár dní pred protestom sa objavil výrok o „zvýšení platu učiteľov o tri percentá od 1. júla“. Asi každému, kto rozumie pojmu inflácia (indexu spotrebiteľských cien), príde takéto navýšenie absolútne nedostatočné. Preto sa učitelia v dohode s odborovou organizáciou KOVO rozhodli 15. júna 2022 protestovať.

Tejto akcie sa zúčastnilo vyše 13-tisíc učiteľov z celého Slovenska. Protestujúci učitelia sa presunuli z námestia SNP až k Národnej rade. Cieľ bol jasný: celoplošné navýšenie platov učiteľov, a to o desať percent. Odhodlanie ľudí viedlo k vyhrážaniu zatvorením škôl v septembri. Neskôr minister Gröhling potvrdil, že sa k 1. júlu zvýšia platy o tri percentá…

Zanedbávanie spokojnosti učiteľov a študentov či kvality školstva je príznačným symptómom systému, ktorý prideľuje krátkodobému zisku najvyššiu hodnotu.
Blokovanie dopravy v Bratislave

Vodiči autobusov v Bratislave usporiadali protest organizovaný hnutím Republika, ktorý spôsobil narušenie premávky v centre mesta. Cieľom demonštrácie, ktorú viedol Branislav Doboš, predseda Únie súkromných dopravcov, bolo upozorniť na nedostatočnú podporu súkromného sektora zo strany vlády. Neohlásený protest mnohých nepríjemne prekvapil, keďže to viedlo k dopravným komplikáciám.

Polícia bola nútená korigovať vodičov, aby sa dotknutej oblasti vyhli. Protest sa dotkol linky 203 Dopravného podniku Bratislava, pričom došlo k úpravám trasy a odklonom. Vodiči požadovali rokovanie s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom o finančnej podpore na zmiernenie ekonomických dopadov v tom čase prebiehajúcej pandémie.

Únia súkromných dopravcov mala v úmysle vydať vyhlásenie po stretnutí s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom, na ktorom sa diskutovalo o pokračovaní finančnej podpory tohto sektora. Ministerstvo dopravy sa zdržalo komentárov k politickým aktivitám, ale spomenulo predchádzajúcu pomoc poskytnutú autobusovým dopravcom. Oznámili plány na novú schému pomoci na riešenie problémov odvetvia v dôsledku pandémie so zameraním na nepravidelnú a medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu.

Minister Andrej Doležal ubezpečil vodičov autobusov o ďalšej pomoci, najmä v zájazdovej a medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave. Pripravoval sa aj komplexný plán pomoci pre väčšie spoločnosti v sektore. Výsledok rokovaní medzi súkromnými autobusovými dopravcami a vládou. Riešenie finančných problémov zostáva neisté.

Zákaz odborárov v BPC Beluša

V marci roka 2023 sa dostali na verejnosť správy z podniku BPC Beluša o krokoch podniknutých proti zamestnancom. „Je to neúnosné!“ hovoril predseda miestnych odborov Miloš Kapuš, ktorého sa chcelo vedenie firmy zbaviť.

Príbeh sa začína klasicky: V roku 2020 na miesto konateľa firmy prichádza nový riaditeľ, ktorý za cieľom zefektívnenia – optimalizácie výroby začína so znižovaním platov zamestnancov. Najviac sa zmeny prejavili na pozícii operátor CNC strojov, v porovnaní s rokom 2019 pred nástupom nového riaditeľa bola mzda vyššia ako v rokoch 2020 a 2021. Berúc do úvahy celosvetovú pandémiu Covid-19 s jej následkami v podobe ekonomickej krízy so zvýšenou infláciou, štrajk v júni 2021bol iba otázkou času.

Minulý rok viedol zamestnávateľ so zamestnancami tri kolá kolektívnych vyjednávaní, avšak na tom najpodstatnejšom sa nezhodli. Keďže tvárou ochrany pracujúcich v podniku bol predseda odboru Kapuš, vedenie sa zameralo práve na neho. Začali sa rôzne intrigy zo strany zamestnávateľa, ktoré viedli k zákazu vstupu na územie podniku pre predsedu zamestnancov, čím mu bolo odobraté jeho právo podieľať sa na ochrane zamestnancov. (Neskôr súd zhodnotil túto situáciu ako nezákonnú.)

Jeho funkcia je teraz obnovená, ale aj tak sa stretáva s masívnym odporom zo strany vedenia. Miloš Kapuš a zamestnanci to nevzdávajú, lebo takto nielen rokujú o novej kolektívnej zmluve, ale bojujú o svoje práva – práva pracujúcich. Za podporu zamestnancov BPC Beluša sme sa postavili aj my.

Pred UniCredit Bank za vyšší plat

Zamestnanci UniCredit Bank už dva roky za sebou zažívali znižovanie miezd. Frustrovaní a hľadajúci spravodlivé riešenie sa rozhodli vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Dňa 6. decembra 2023 vstúpili do dialógu s požiadavkou dôstojných pracovných podmienok, spravodlivých miezd a úrovňou sociálneho dialógu porovnateľnou so susednými krajinami.

Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov, nesúhlasí s hypotézou, že pracovnici v bankách sa majú omnoho lepšie. Napriek vysokým minuloročným ziskom banky nie sú ochotné podeliť sa so svojimi zamestnancami.

Reakcia UniCredit Bank stupňovala napätie. Banka odmietla návrhy sprostredkovateľa kolektívneho vyjednávania a vyhýbala sa zapojeniu do férového sociálneho dialógu. Rokovania medzi odbormi a vedením banky trvali už niekoľko mesiacov, ale k dohode nedošlo. Preto viac ako 50 % zamestnancov banky podpísalo dohodu o štrajku, čím preukázali odhodlanie bojovať za svoje práva. Dňa 12. decembra 2023 štrajk vrcholil, keď zamestnanci UniCredit, zjednotení v boji za lepšie platy, nahlas vyjadrili svoj názor.

Našťastie, po niekoľkých dňoch intenzívnych rokovaní došlo k prelomu. Vedenie UniCredit Bank a zástupcovia odborov sa zapojili do rozhovorov zameraných na dosiahnutie konštruktívnej dohody. Nakoniec sa 15. decembra 2023 vytvorila dohoda, ktorá je riešením boja zamestnancov za vyššie mzdy.

Vedenie banky hovorí o konštruktívnej spolupráci a zdôrazňuje význam otvoreného dialógu, aj keď na začiatku hovorilo, že nepovažuje štrajk za efektívnu cestu k riešeniu problému. Vďaka tejto dohode môžu zamestnanci konečne vidieť záblesk nádeje na zlepšenie pracovných podmienok a spravodlivé mzdy.

Záver

Zamestnanci z týchto príbehov preukázali svoje odhodlanie bojovať za to, čo považujú za správne. V konkrétnych prípadoch bolo zlepšenie rázne, pri iných menej, no isté je, že zmena nastala. Ich protesty a štrajky slúžia ako pripomienka, že snaha o spravodlivé zaobchádzanie a odmeňovanie za to stojí. No nesmieme zabúdať na skutočnosť, že samotné zlepšenie súčasného stavu quo nestačí.

Ako aj Marx hlásal vo svojej poučnej prednáške Mzda, cena a zisk, mali by sme prekročiť konzervatívnu predstavu „Spravodlivú mzdu za spravodlivú dennú prácu!“. Pre skutočné oslobodenie sa musíme snažiť prekonať samotné základy utláčateľskej spoločnosti založenej na mzde. Spoločne môžeme vytvoriť budúcnosť, v ktorej sa odstránia vykorisťovateľské okovy systému a zavládne skutočná spravodlivosť. Odvážne vztýčme svoje transparenty s revolučným heslom: „Preč s námezdným systémom!“

.

.

člen FĽM Západ

Zdieľať článok
Návrat hore