Vyhlásenie FĽM k vojne na Ukrajine

Kategoricky odmietame bratovražednú vojnu, ktorá sa rozpútala medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou.

Vzťahy Ruskej federácie (ďalej „RF“) a Ukrajiny sú dlhodobo poškodené. Pôsobenie Západu, predovšetkým USA a ich aktivity smerujúce k militarizácii Ukrajiny, zasiahli dôveru a eskalovali napätie medzi krajinami Východu. Ku komunikácii orientovanej na zachovanie mieru medzi svetovými mocnosťami nedošlo. Zámerná ignorancia RF zo strany západných lídrov podporila konflikt a prehĺbila stagnáciu mieru v Donbase i na Ukrajine.

Vojna nie je riešením problémov. Ukrajina je nezávislý štát a jej spoločná história s Ruskom neoprávňuje RF zasahovať do jej základných práv a slobôd. Dejiny sú plné dôkazov o tom, že vojna neprináša mier, ale strach, utrpenie a nenávisť. Vojna na Ukrajine sa výsledkami nelíši. Hlad, ekonomická chudoba a zväčšovanie sociálnych nerovností sa znásobujú.

V súvislosti s aktuálnou situáciou opäť hovoríme rázne NIE dohode s americkými vojskami. Podpísaním bilaterálnej zmluvy sme my, Slováci, prispeli k zvýšeniu napätia medzi Západom a Východom. Zároveň sme uprednostnili geopolitické záujmy USA pred vlastnou bezpečnosťou.

Rozhodne odsudzujeme:

  1. ruskú inváziu na území suverénneho štátu. RF znehodnotila základné morálne hodnoty a rozhodla sa uplatniť moc sprevádzanú násilím.
  2. USA a západné štáty za to, že celých 8 rokov odmietali rokovať s Ruskom ako s rovnocenným partnerom, čím zmarili cieľ definitívne vyriešiť konflikt na Ukrajine. Rovnako sa staviame proti ich „pomoci“ militarizovať Ukrajinu dovozom vlastnej výzbroje a výstroja.

Expanziu zo strany RF nemôžeme považovať za správnu bez ohľadu na to, či veríme alebo neveríme slovám prezidenta Putina o „denacifikácii“ Ukrajiny. Ten svojím agresívnym postupom voči bratskému ukrajinskému národu zradil dôveru celej pokrokovo a mierovo zmýšľajúcej verejnosti, ktorá do poslednej chvíle verila v nenásilné a diplomatické riešenie roky sa ťahajúcej krízy. Fašizmus je na vzostupe aj naprieč západnými štátmi. Právo krvilačne uplatňovať vlastnú moc je však aj za týchto podmienok vylúčená.

V súlade s Leninovou národnostnou politikou má každý národ právo na svoje sebaurčenie. Ukrajinský nevynímajúc.

Žiadame rovnosť a mier.

Predseda Bc. Maroš Čupka, DiS. art. a ostatní členovia ÚV FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore