Vyhlásenie FĽM ku kandidatúre Artura Bekmatova

Ústredný výbor a ďalšie členstvo FĽM je momentálne vystavené otázkam, ktoré sa týkajú umiestnenia predsedu hnutia Socialisti.sk Artura Bekmatova na kandidátke strany SMER – SSD. V prvom rade mi dovoľte pripomenúť, že Front ľavicovej mládeže je nezávislé občianske združenie, ktorého poslaním je združovať mladých ľudí hlásiacich sa k radikálnej ľavici.

V minulosti sme úzko spolupracovali s hnutím Socialisti.sk. Podieľali sme sa na organizácií antifašistických podujatí, spoločne sme vystúpili na protestoch za lepšie pracovné podmienky, za ochranu Zeme či práva LGBT ľudí. Iniciovali sme zbierku pre Sýriu a demonštrovali pred izraelskou ambasádou. Neváhali sme podporiť aktivity hnutia Socialisti.sk, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami.

Je namieste si uvedomiť, že Front ľavicovej mládeže nenesie akúkoľvek zodpovednosť za rozhodnutia hnutia Socialisti.sk. Naša doterajšia voľná spolupráca nerobí z FĽM najvyšší poradný orgán hnutia ani jeho šedú eminenciu. Vážime si otvorenosť Artura Bekmatova, s ktorou oznámil Ústrednému výboru FĽM svoju kandidatúru ešte pred oficiálnym vyhlásením. Ústredný výbor prijal túto správu ako rozhodnutie hnutia a jeho predsedu, ktoré FĽM nebude a nemôže ovplyvňovať.

Front ľavicovej mládeže sa nezapája do volebnej kampane v prospech žiadneho z kandidujúcich politických subjektov. Opäť zdôrazňujeme, že sme nezávislé združenie mladej radikálnej ľavice. Nie sme politickým hnutím a rovnako ani žiadnemu neprináležíme. Budeme aj naďalej konať v súlade s našimi hodnotami v smere k vybudovaniu sociálne spravodlivej spoločnosti.

.

.

Lenka Želonková, predsedníčka Frontu ľavicovej mládeže

Zdieľať článok
Návrat hore