Vyhlásenie svetovej ľavice k výročiu vojny na Ukrajine

Spoločné vyhlásenie komunistických a robotníckych strán a komunistických mládežníckych organizácií k ročnému výročiu začiatku imperialistickej vojny na Ukrajine, podpísané za Front ľavicovej mládeže Ústredným výborom FĽM:

Musíme zosilniť boj proti monopolom a buržoáznym triedam za zvrhnutie kapitalizmu, za posilnenie triedneho boja proti imperialistickej vojne, za socializmus!

Uplynul rok od začiatku imperialistického konfliktu na Ukrajine, jedného z dôsledkov tragickej situácie, ktorá nastala po zvrhnutí socializmu a rozpade Sovietskeho zväzu. Národy dvoch krajín, Ukrajiny a Ruska, ktoré žili v mieri a spoločne prosperovali ako sovietske republiky v rámci ZSSR, už deväť rokov prelievajú svoju krv, čo vyvrcholilo minuloročným masakrom. Dôvodom sú plány USA, NATO a EÚ v kontexte tvrdého súperenia týchto mocností s kapitalistickým Ruskom o kontrolu trhov, surovín, dopravných sietí a geopolitických pozícií v eurázijskom regióne.

Komunistické a robotnícke strany vyjadrujú solidaritu s národmi Ukrajiny a Ruska, ktoré za imperialistický konflikt platia svojou krvou. Ukázali sme a naďalej ukazujeme národom, že vývoj na Ukrajine prebieha v kontexte monopolného kapitalizmu, a odmietame falošné zámienky a argumenty, ktoré využívajú obe strany konfliktu.

Postavili sme sa proti pôsobeniu fašistických a nacionalistických síl, antikomunizmu, prenasledovaniu komunistov a odborovej perzekúcii, ktoré sa v prvom roku imperialistickej vojny v oboch krajinách zintenzívnili.

Vzdávame hold činnosti, ktorú v tomto roku vyvinuli viaceré komunistické strany mobilizovaním más proti imperialistickej vojne prostredníctvom vyhlásení, masových podujatí, zhromaždení, demonštrácií pred vojenskými základňami NATO a USA, v prístavoch, na železniciach a diaľniciach proti posielaniu nových zbraní na jatky imperialistickej vojny. Vyzývame naše bratské strany, aby sa pripojili k tejto nevyhnutnej osvete i praktickej činnosti.

Opäť zdôrazňujeme, že národy nemajú záujem stavať sa na stranu toho či onoho imperialistu, tej či onej aliancie, ktorá slúži záujmom monopolov.

Vyzývame národy krajín zapojených do vojny, aby posilnili svoj boj proti propagande buržoáznych mocností, ktoré pod rôznymi falošnými zámienkami lákajú národy do „mlynčeka na mäso“ imperialistickej vojny. Musíme požadovať, aby sa zatvorili vojenské základne a aby sa všetci vojaci na zahraničných misiách vrátili domov. Je nevyhnutné, aby sme posilnili boj za vystúpenie našich krajín z imperialistických organizácií a aliancií, ako sú NATO a EÚ.

Je v záujme robotníckej triedy a ľudových vrstiev, aby sa pri analýze vývoja posilnil triedny zreteľ, aby národy pozdvihli spoločný front proti táboru imperialistov, ktorí sa zjednocujú pre svoje záujmy, spôsobujú obrovské ľudské utrpenie, rozsiahle materiálne škody a vystavujú celé ľudstvo reálnemu nebezpečenstvu jadrového vyhladenia.

Pracujúci ľud si musí vytýčiť vlastnú nezávislú cestu a posilniť triedny boj proti monopolom, buržoáznym triedam a imperialistickej vojne, za zvrhnutie kapitalizmu, za socializmus, ktorý je stále rovnako aktuálny a bezpodmienečne nutný a ukazuje cestu k mieru, priateľstvu a vzájomnej spolupráci medzi národmi.

K 27. marcu podpísali komunistické a robotnícke strany:
 1. PADS, Alžírsko
 2. Argentínska komunistická strana
 3. Strana práce Rakúska
 4. Komunistická strana Azerbajdžanu
 5. Komunistická strana Belgicka
 6. Komunistická strana Kanady
 7. Komunistická strana Dánska
 8. Komunistická strana Salvádoru
 9. Komunistická revolučná strana Francúzska (PCRF)
 10. Revolučná strana COMMUNISTES (Francúzsko)
 11. Komunistická robotnícka strana – Za mier a socializmus (Fínsko)
 12. Komunistická organizácia, Nemecko
 13. Komunistická strana Grécka
 14. Strana Tudeh Iránu
 15. Komunistická strana Kurdistanu a Iraku
 16. Strana pracujúcich Írska
 17. Komunistický front (Taliansko)
 18. Socialistické hnutie Kazachstanu
 19. Komunistická strana Malty
 20. Komunistická strana Mexika
 21. Nová komunistická strana Holandska
 22. Komunistická strana Nórska
 23. Komunistická strana Pakistanu
 24. Komunistická strana Palestíny
 25. Komunistická strana Paraguaja
 26. Filipínska komunistická strana (PKP-1930)
 27. Komunistická strana Poľska
 28. Komunistická strana pracujúcich Španielska
 29. JVP Srí Lanka
 30. Sudánska komunistická strana
 31. Komunistická strana Svazijska
 32. Komunistická strana Švédska
 33. Komunistická strana Švajčiarska
 34. Komunistická strana Sýrie
 35. Komunistická strana Turecka
 36. Zväz komunistov Ukrajiny
 37. Komunistická robotnícka platforma USA (CWPUSA)
 38. Americká rada boľševikov
 39. Komunistická strana Venezuely
K 31. marcu podpísali komunistické mládežnícke organizácie:
 1. Mládežnícky front Strany práce Rakúska
 2. Zväz mládeže Bangladéša
 3. Mladí komunisti Belgicka
 4. Komunistická mládež Bolívie
 5. Komunistická mládež Dánska
 6. Zväz komunistickej mládeže, Francúzsko
 7. Komunistická mládež Grécka
 8. Hnutie Conollyho mládeže, Írsko
 9. Mládež robotníckej strany, Írsko
 10. Front komunistickej mládeže, Taliansko
 11. Front komunistickej mládeže, Mexiko
 12. Celonárodný zväz slobodných študentov Nepálu
 13. Hnutie komunistickej mládeže, Holandsko
 14. Demokratická federácia študentov, Pakistan
 15. Demokratický front mládeže, Pakistan
 16. Palestínska komunistická mládež
 17. Zväz socialistickej mládeže, Rumunsko
 18. Zväz revolučnej komunistickej mládeže (boľševikov), Rusko
 19. Front ľavicovej mládeže, Slovensko
 20. Kolektívy mladých komunistov, Španielsko
 21. Socialistický zväz študentov, Srí Lanka
 22. Socialistický zväz mládeže, Srí Lanka
 23. Komunistická mládež Švédska
 24. Leninský komunistický zväz mládeže Tadžikistanu
 25. Komunistická mládež Turecka
 26. Komunistická mládež Venezuely
Zdieľať článok
Návrat hore