Vyhlásenie ÚV FĽM k Petícii za referendum o predčasných parlamentných voľbách

Od nástupu Igora Matoviča a jeho vlády do úradu sme svedkami reálneho napĺňania tých najhorších obáv, aké sme si dokázali pre rokom predstaviť. Je čas zastaviť to! 

V spoločnosti bolo možné dlhodobo vnímať viacero spoločenských konfliktných línií. Tá najvýraznejšia však bola Fico-antiFico ktorá sa odzrkadlila vo voľbách do NR SR v predchádzajúcom roku. Dnes už táto línia prakticky zanikla, nakoľko rozpadom strany SMER bola jej pozícia značne poškodená, a nepredstavuje už pre minulú tzv. „demokratickú opozíciu“ výraznú hrozbu ani ako opozičná strana. Práve chybami bývalých vlád (pod vedením SMERu) bolo umožnené, že sa dostala k moci skupina nekompetentných a arogantných ľudí, pochádzajúcich z radov oligarchov, ekonomických liberálov, (bývalých) mafiánov, záujmových skupín a inkvizítorov, v podobe politicky aktívnych náboženských fanatikov, ktorí nielen, že okato pokračujú v tom, čo predtým kritizovali na vládach SMERu (korupcia a rodinkárstvo), ale bez hanby útočia  na všetkých pracujúcich, malých a stredných podnikateľov, poškodzujú práva  občanov a zvyšujú výdaje verejných financií na zbrojenie a iné (ne)potrebné projekty, na úkor zvyšovania kvality zdravotníctva, školstva, či riešenia zlej  sociálnej situácie, čo je v tomto období trestuhodné!

Za krátke pôsobenie súčasnej vlády dochádza k zneužitiu štátnej moci, čo potvrdili viacerí odborníci na právo, a na čo poukazuje aj samotná prezidentka SR Zuzana Čaputová . Dochádza tiež  k politickým čistkám takého rozsahu, ktoré (hoci v  mnohých prípadoch odôvodnene) predstavujú rovnaký spôsob politiky, aký na Slovensku existoval doposiaľ.  Naviac odvolávaním odborníkov a dosadzovaním nekompetentných, no vládnucím stranám blízkych  osôb, predstavuje nebezpečenstvo pre riadenie dotknutých inštutúcií a rezortov. Rozsah  týchto čistiek  šokoval aj odborníkov. Medzi najvýraznejšie príklady považujeme odvolanie generálneho riaditeľa VÚSCH profesora Františka Sabola, za ktorého sa postavila nielen odborná, ale i laická verejnosť,  dokonca aj košická samospráva! Príkladom zavádzania verejnosti predstavuje napr. zvolenie Daniela Lipšica za Špeciálneho prokurátora. Koaliční poslanci odhlasovali zmenu zákona , šitého na mieru p.Lipšica, tváriac sa pred verejnosťou, že  Daniel Lipšic nie je ašpirantom na pozíciu prokurátora, resp. že nemá o tento ani iný post záujem. Ako to dopadlo, všetci vieme. Prekvapenie sa nekonalo, a Daniel Lipšic, človek v konflikte záujmov a s politickými väzbami na vládnuce strany, bol za špeciálneho prokurátora zvolený, a vymenovaný.

Ako mladí ľavičiari, mnohí študujúci na stredných a vysokých školách, sme presvedčení, že práva, ktoré vybojovali robotníci a intelektuáli združení pred viac ako sto rokmi v sociálno-demokratických a komunistických hnutiach je potrebné si vážiť. Medzi tieto práva totiž patrí aj právo slobodného školstva! Z rozhorčením sledujeme, ako sa toto právo dlhodobo pošliapava.  To, čo predviedla súčasná vláda, je vrchol arogantnosti! Od viacerých pedagógov na školách máme informácie, že sa obávajú o svoje zamestnanie. Tí nielen vyučujú, ale tiež  publikujú odborné práce,  zapájajú sa do odborných diskusií. Avšak kritické názory na súčasné pomery na Slovensku, prípadne iná politická preferencia, môže ohroziť  ich pracovné miesta  napriek tomu, že na svojich študentov, v rámci vyučovacieho procesu (teda na akademickej pôde), neprenášajú svoje názory, aby tak zachovali Ústavou SR garantované apolitické a demokratické akademické prostredie. „Ukončenie pracovného pomeru“ (rozumej vyhodenie) Eduarda Chmelára a Ľuboša Blahu z Akadémie policajného zboru, za ktorých sa postavili aj študenti samotnej akadémie dokazuje, že vláda Igora Matoviča nerozumie, čo akademická sloboda znamená. Pritom sa paradoxne mnohí predstavitelia a priaznivci jeho strany k tomuto právu, ako jednému z mnohých „vybojovaných“, počas štátneho prevratu v novembri 1989, navonok hlásia.  My vnímame tento postup jednoznačne ako akt zastrašovania odbornej verejnosti, vedcov, učiteľov, lekárov.Vládni predstavitelia  sa mylne spoliehajú sa na to, že  „vyhodením dvoch najväčších kritikov umlčia všetkých“.

Ak by sme mali pokračovať vo výpočte zlyhaní súčasnej vlády , nedostali by sme sa  k tomu najdôležitejšiemu.

Igor Matovič nám už dokázal, že nebol pripravený vládnuť .  Preto, po zhrnutí všetkých závažných faktov, sme sa rozhodli podporiť petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách a zastaviť   poškodzovanie Slovenskej republiky a práv jej občanov! Aj keď mnohí  vidia za referendom  politiku P. Pellegriniho,  referendum a prípadné predčasné voľby sú ústavou garantovaným právom občanov, ktoré je pre budúcnosť Slovenska nutné využiť bez ohľadu na politiku tej, či onej strany. V prípadných predčasných voľbách do NR SR  podporíme taký politický subjekt, ktorý je najbližší našim hodnotám a záujmom! Súčasnú vládu by mal hlas občanov zaujímať, pretože Slovensko sme my všetci! A preto vyzývame každého člena a sympatizanta FĽM, aby ste pomohli so zbieraním podpisov na petičné hárky, ktoré je možné stiahnuť na stránke:

https://www.referendum2021.sk/

Zároveň prosíme poslať SPRÁVNE vyplnené petičné hárky na adresu spriateleného hnutia Socialisti.sk:

Socialisti.sk

Štefánikova trieda 71/44

949 01 Nitra

Slovensko

ĎAKUJEME!

ÚV FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore