Vyhlásenie ÚV FĽM k protestu učiteľov

Front ľavicovej mládeže plne podporuje legitímne požiadavky školských odborárov, ktorých cieľom je zlepšenie a skvalitnenie slovenského školstva. Ako mládežnícke hnutie, ktorého značnú časť tvoria študenti, pociťujeme výrazné podfinancovanie vzdelávania na vlastnej koži.

Učitelia a ďalší pedagogickí zamestnanci nemajú motiváciu spĺňať náročné požiadavky, ktoré sa na nich kladú. Mladí pedagógovia si hľadajú prácu v inom odvetví alebo odchádzajú do zahraničia. V školách chýba adekvátne technické vybavenie, didaktické materiály, ako aj personál. Podfinancovanie sa týka aj samotných budov a okolia, čo iba dotvára celkový obraz školského prostredia. Slovenské školstvo sa usiluje držať krok s ostatnými európskymi krajinami a implementovať myšlienku inklúzie do praxe, ale nevyhnutnosti ako asistent učiteľa, špeciálny pedagóg či obyčajný bezbariérový prístup zostávajú ilúziou.

Slovenskí vládni predstavitelia pravidelne konštatujú sklamanie z nášho umiestnenia sa na medzinárodných priečkach v testovaní PISA apod. Vyzývajú učiteľov, aby sa snažili viac, ale zároveň ich prácu odmietajú adekvátne odmeniť.

Školstvo, ktoré by malo byť podľa ústavy SR bezplatné, z veľkej časti financujú samotní rodičia, samosprávy či rôzne organizácie a nadácie. Štát sa stavia ľahostajne k napĺňaniu svojej ústavnej povinnosti a tým znehodnocuje cenu vzdelania.

Pedagógovia a ďalší zamestnanci štátnych škôl si zaslúžia úctu v podobe atraktívnej finančnej odmeny. Žiaci si zaslúžia priestor, ktorý podnecuje učenie. Slovensko si zaslúži vzdelanú spoločnosť!

Preto pod heslom „Ich práca je naším vzdelaním“ podporujeme učiteľov a školských zamestnancov v boji za dôstojné pracovné podmienky a spravodlivú odmenu!

 

ÚV FĽM

Zdieľať článok
Návrat hore