Výzva svetovej mládeži k účasti na 19. Svetovom festivale mládeže a študentstva

zvowitneyroMládež tohto sveta, ako svedčí história sociálnych a revolučných bojov, bola vždy nepostrádateľnou zložkou v boji za sociálnu spravodlivosť a spoločenský pokrok. Práve v tomto svete, v ktorom sa imperializmus sám vyhlasuje za jediný možný systém, je nevyhnutný jednotný antiimperialistický boj pracujúcich a mládeže. Boje za práva mladých i spoločné boje národov za mier, solidaritu a sociálnu spravodlivosť sú hlavnými frontami, na ktorých mládež bojuje k porážke imperializmu. Devätnásty svetový festival mládeže a študentstva (SFMS), ktorý sa bude konať v Rusku medzi 14.10.2017 a 22.10.2017, nech je miestom zjednotenia a spoločného pozdvihnutia mladých ľudí z celého sveta.

Podľa našich aktivít od 18. Svetového festivalu mládeže a študentstva sa naše hodnotenia a výzvy k protiimperialistickému boju ukazujú ešte oprávnenejšie. Za posledných niekoľko rokov pokračovala a ešte sa prehĺbila medzinárodná kapitalistická kríza, ktorej ťažobu nesú opäť na svojich ramenách pracujúci a mládež. Imperializmus, systém vlády monopolov, tu neľútostne útočí a vykonáva protiútoky, stále viac odkrýva svoju pravú, brutálnu a barbarskú tvár. Rozpútava vojny, okupácie a ďalšie medzinárodné bezprávia, bezohľadu na nespočet mŕtvych a utečencov. Porušuje ľudské práva, vyhráža sa, vydiera ľud, so stále novými stratégiami, aby získal kontrolu a manipuloval mládež. Kapitalistická kríza vedie imperialistické spolky k vystupňovaniu agresivity za účelom nadvlády nad svetovými trhmi. Sú vytvárané triedne prekážky v každom aspekte života, tie sú stále iracionálnejšie a neudržateľnejšie. Mládež čím ďalej, tým častejšie zažíva útoky na svoje práva na vzdelanie, prácu, kultúru, šport, bývanie a zdravotníctvo.

Svetový festival mládeže a študentstva je hnutím zrodeným po veľkom víťazstve ľudu nad nacizmom a fašizmom, a teda aj teraz mládež skrz 19. SFMS pozdvihne svoj hlas proti fašizmu. Sme svedkovia silného globálneho nárastu fašizmu, nacizmu, fundamentalizmu a šovinizmu, ktorý ohrozuje suverenitu a integritu mnohých krajín. Ako fašizmus, tak fundamentalizmus boli vždy mocnými nástrojmi imperializmu a vládnucich tried k rozrušovaniu jednoty ľudu, ktorých cieľom je obmedzenie práv, vykorisťovanie a útlak.

Medzinárodný odboj, protiimperialistický boj a solidarita mládeže a študentov sú plameňom, ktorý osvetľuje a vedie naše hnutie už od roku 1947, kedy mládež sveta spojila svoj hlas proti imperializmu, fašizmu, kolonializmu, vojne, okupácií, diskriminácií, a požadovala trvalý mier, slobodu, suverenitu, nezávislosť, solidaritu, rovnosť a sociálnu spravodlivosť.

Na základe spomínaných dôvodov vyzývame každú mladú ženu a každého mladého muža, aby sa pripojil k našemu boju na 19. Svetovom festivale mládeže a študentstva. Vyzývame mládež, aby:

  • sa pripojila k nášmu boju za zvrhnutie imperializmu, lebo naše šťastie a prosperita nemôžu byť nájdené v systéme, ktorý plodí chudobu, vykorisťovanie a nezamestnanosť, ktorý ničí životné prostredie a ktorý vytvára diskrimináciu podľa rasy a pohlavia.
  • sa pripojila k našemu boju za právo na prácu a dôstojnosť vo výkone tejto práce, za naplnenie súdobých potrieb, za prístup k bezplatnému verejnému vzdelávaniu ako všeobecnému právu a povinnosti štátu, a proti privatizáciám, poplatkom za vzdelávanie a triednym bariérám.
  • bojovala proti intervenciám imperialistických krajín a ich alianciám, ako je NATO a EÚ a ich verným nástrojom, svetovým finančným asociáciám, ktoré jednajú vždy v prospech kapitálu, a teda proti ľudu.
  • vyjadrila solidaritu s ľuďmi trpiacimi pod agresívnou imperialistickou agendou a jej vojenskou ofenzívou, s utečencami, ktorí sú obeťami imperialistických vojen a s ľuďmi bojujúcimi za svoju slobodu proti okupantom.
  • podporila demokratické práva národov na voľbu svojej vlastnej cesty rozvoja proti imperialistickým silám a ich hrozbám.
  • sa zúčastnila tohto medzinárodného festivalu, ktorý ponúkne priestor pre výmenu nápadov, myšlienok a názorov, mnohonárodnej kultúrnej aktivity, a ktorý skrz šport hlása myšlienky spolupráce, priateľstva a solidarity.

Dnes, viac než inokedy, je nevyhnutné, aby mládež stála bok po boku s pracujúcou triedou, študentským hnutím a ľudovými vrstvami obecne ako posila spoločnej fronty proti imperializmu. Aby podporovala boj za vybudovanie nového sveta, sveta mieru, rovnosti, solidarity, priateľstva a sociálnej spravodlivosti, kde bohatstvo, ktoré vzniklo z práce ľudu bude využité pre potreby ľudu, kde všetok vedecký pokrok bude výlučne využitý k prospechu a zdraviu ľudstva.

Po úspešnom 18. festivale mládeže a študentstva v Ekvádore sa festivalové hnutie vracia do oblasti Európy, konkrétne do jednej z krajín, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu, do krajiny, ktorá za veľkého sebaobetovania výrazne prispela k porážke hrozby nacizmu a fašizmu v druhej svetovej vojne. Bez ohľadu na antikomunistickú propagandu, ktorá sa snaží prirovnať komunizmus k nacizmu a prepísať históriu, sú desiatky miliónov mŕtvych svedkami rozhodujúcej úlohy Sovietskeho zväzu pri víťazstve nad nacizmom. Preto bude svetová mládež spolu s Ruskom a jeho ľudom oslavovať 100 rokov od Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá je pre jej charakter a ciele dôležitým míľnikom vo vývoji antifašistického, antikolonialistického a antiimperialistického hnutia po celom svete.

V tom istom roku tiež oslavujeme sedemdesiate výročie vzniku festivalového hnutia, ktoré má svoj počiatok v Prahe v roku 1947, prinášajúce od tej doby až do dnešných dní a do budúcnosti hodnoty jednoty a antiimperialistickej solidarity, ktoré sú charakteristické pre pre festivalové hnutie. Jeden z najslávnejších festivalov bol usporiadaný v Moskve, v ZSSR, v roku 1957, teda v roku 2017 uplynie 60 rokov. Jedná sa o festival, ktorý je stále v pamäti mládeže Ruska i celého sveta, čo inšpiruje 19. festival v Rusku.

Ďalej, v súlade s tradíciou posledných dvoch SFMS, kedy bol festival venovaný dôležitým osobnostiam, venujeme 19. ročník SFMS Ernestovi Che Guevarovi. V roku 2017 tomu bude 50 rokov od jeho zavraždenia. Ďalej festival venujeme Mohamadovi Abdelazizovi, ktorý zasvätil svoj život bojom proti kolonializmu a za slobodu Západnej Sahary.

19 ročník SFMS sa uskutoční v regióne, kde mládež musí opakovane čeliť imperialistickej agresií, útočiacej na jej práva: narastanie fašistických síl v mnohých krajinách, politika ako Európskej únie, tak národných vlád potláčajúca práva pracujúcich, ľudu i mládeže a propagujúca militarizmus. V tejto dobe, kedy sa imperializmus snaží medzi mládež rozšíriť tie najreakčnejšie hodnoty, Svetový festival mládeže a študentstva opäť ukáže, že 30 rokov po poslednom festivale v Európe mládež stále presadzuje mier, solidaritu a priateľstvo, že stále udržuje oheň protiimperialistického boja!

Podporovaní mládežou a ľudom Ruska, prijatí protiimperialistickou mládežou celého sveta, spojme svoje úsilie a bojujme spoločne proti imperializmu na 19. Svetovom festivale mládeže a študentstva.

Heslo 19. SFMS:

„Za mier, solidaritu a sociálnu spravodlivosť, bojujeme proti imperializmu – Ctime svoju minulosť, budujme budúcnosť!“

Zdroj: ksm.cz

 

Zdieľať článok
Návrat hore