SNP v réžii mladých

79. výročie SNP si pripomenuli naši členovia na celom Slovensku. Či už sme sa zúčastnili oficiálnych osláv, alebo sme si prišli uctiť našich hrdinov individuálne, jeden z najdôležitejších sviatkov sme si nenechali ujsť.

Povstanie pokračuje, Bratislava

Antifašistický festival Povstanie pokračuje sa začal na Námestí SNP v Bratislave. S prejavom vystúpil historik a preživší holokaustu Ivan Kamenec. Priblížil nám udalosti povstania i jeho dôležitosť. Študentský spolok Light FiF UK správne podčiarkol antikapitalistický charakter boja proti fašizmu. Rovnako sa nedalo nesúhlasiť s analýzami využívania nenávistnej rétoriky fašistami prezlečených do zelených tričiek a do oblekov. Prezidentka KOZ SR Monika Uherová zdôraznila, že odbory sú štítom proti fašizmu a degradácii demokracie.

Dojímavú reč predniesol otec Daniela Tupého, študenta zavraždeného neonacistami v roku 2005. Po skončení prejavov nasledoval pochod mestom, a to na Tyršovo nábrežie, kde bol vtedy 21-ročný Daniel zversky zavraždený. Stojí za spomenutie, že pre závažné zlyhanie polície je prípad jeho vraždy dodnes nevyšetrený.

Zľava tajomník FĽM Ľubomír Zeman, Juraj Sebechlebský, podpredsedníčka Alexandra Aganbegović a regionálna predsedníčka FĽM Západ Amélia Pálfyová.
Bez oficialít, Banská Bystrica

Zakladajúci člen FĽM zo stredného Slovenska sa zúčastnil centrálnych osláv SNP v Banskej Bystrici, ktoré tento rok prebehli bez účasti najvyšších ústavných činiteľov a ich príhovorov verejnosti. Tí si svoju účasť na kladení vencov odbili už v skorých ranných hodinách pred vpustením verejnosti do areálu pamätníka a oslavy tak nadobudli skôr charakter ľudovej veselice s hudobným programom, stánkami a atrakciami pre deti.

Uctiť si hrdinov SNP sme boli aj v Banskej Bystrici.

Za jednoznačne pozitívny moment považujeme vystúpenie partizána Vladimíra Strmeňa, ktorý aj napriek pokročilému veku stále dokáže zaujať vecné a konštruktívne stanovisko k aktuálnym spoločenským otázkam a varovať pred nebezpečím opätovného vzostupu fašizmu a vojny. Veľmi rozpačitý dojem, naopak, zanechali vystúpenia niektorých osobností reprezentujúcich „tváre múzea SNP“, ktoré poskytnutý priestor využili skôr na propagáciu vlastných aktivít, produktov a služieb.

Negatívnym trendom posledných rokov je atomizácia kedysi celonárodného sviatku zjednocujúceho ľudí bez ohľadu na politické presvedčenie na množstvo paralelných podujatí organizovaných jednotlivými politickými stranami a hnutiami či účasť osôb a zoskupení, ktorých motivácia je prinajmenšom pochybná. SNP tak pomaly stíha osud všetkých pozitívnych udalostí národnej histórie – časom si ho privlastňujú všetci vrátane tých, proti ktorým bolo svojho času namierené. Svoj nespochybniteľný podiel na tomto trende má aj neúčasť, resp. skrývanie sa najvyšších vládnych a ústavných činiteľov pred verejnosťou. „Ospravedlňovať“ ju vulgárnym správaním malej skupiny neprispôsobivých osôb v minulých rokoch nepodáva práve najlepší obraz o schopnosti štátnych zložiek zabezpečiť dôstojný priebeh tohto podujatia.

Náš člen pri Pomníku Ľudovíta Kukorelliho v Košiciach.
Odkaz SNP ústami politikov, Šumiac

Náš člen Maroš Čupka sa podieľal na organizácii osláv SNP v obci Šumiac. Vo svojom príhovore vystúpil za SZPB. Zdôraznil antikapitalistický charakter SNP a upozornil na reformovanie histórie v mene dnešných politikov.

„Nebojovali len za slobodu a demokraciu, o ktorej tak často počúvame, ale najmä za chlieb a sociálne istoty. Blížia sa voľby, preto musím spomenúť aj fakt, že v súčasnosti opäť existujú politici, ktorí nehanebne poškodzujú a bagatelizujú odkaz SNP a označujú ho za boľševický puč proti Slovenskej republike. Áno, bolo to povstanie, ktoré vypuklo proti Slovenskému štátu – tomu štátu, ktorý odopieral časti svojich občanov akékoľvek občianske práva, ba i to najzákladnejšie – právo na život.“

Maroš Čupka predniesol prejav v obci Šumiac.
Míny zabíjali nevinných, Dargov

Pietneho aktu kladenia vencov v Dargovskom priesmyku sa zúčastnili Lenka Želonková, predsedníčka FĽM, a Róbert Dudáš, regionálny predseda FĽM Východ. Súčasťou akcie bola výstava Klubu vojenskej techniky, premietanie dokumentárnych filmov a kultúrny program.

V Sieni bojovej slávy prebiehala beseda s Petrom Novýkmecom, ktorý sa špecializuje na oblasť vojenských operácií na Dargove. „Po lese chodím s rešpektom. Keby vedel les hovoriť…“ V tyle a bojovej línii bolo v okolí Dargovského priesmyku 200 000 vojakov. Nemci sa pripravili na sovietsku ofenzívu zamínovaním. Sovietske vojská tak hnali po mínových poliach ovce či trestné prápory, neskôr to boli zajatí Nemci v Trebišove.

V Dargovskom priesmyku prebehol pompézny akt kladenia vencov.

Po vojne si ľudia napriek veľkej chudobe našli spôsob, ako si uctiť padlých, a na jar na ich pamiatku uplietli obrovský veniec z púpavy. V Sečovciach pred vstupom do lesa upozorňovali rodičov výstražné tabule na počet mŕtvych detí, ktoré pri hre narazili na míny. V Nižnej Kamenici zasa odtrhlo dvom mužom na poľovačke nohu. Do dediny sa niekoľko kilometrov plazili.

Počet obetí vojny takto narastal ešte desiatky rokov, nielen vplyvom náhod, ktoré na ne nastražil les, ale aj v dôsledku tráum a ďalších psychických následkov, ktoré si preživší niesli. Generačný prenos emócií a príbehov by mal slúžiť jednému: Nezabudnúť a zabrániť tomu, aby sa ešte niekedy táto hanba ľudstva musela zopakovať.

Zdieľať článok
Návrat hore